orthodoxnews

29 aprilie 2009

Moartea mucenicească a trei fraţi din Capadocia şi a bunicii lor

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 21:58 and tagged

n perioada persecu?iilor, pu?ini cre?tini aveau
curajul de a-L m?rturisi pe Hristos n fa?a autorit??ilor, care i
amenin?au cu moartea. Nu era orice fel de curaj, ci unul cu un
fundament profund biblic. Con?tien?i c? nu trebuie s? se lepede de
Hristos n aceast? via??, pentru ca nici Hristos s? nu Se lepede de ei
n fa?a Tat?lui, Sfin?ii Elevsip, Melevsip, Spevsip ?i bunica lor,
Sfnta Neonila, au ndurat moartea muceniceasc? n timpul mp?ratului
Marcus Aurelius. Mai presus de acest curaj st? zelul lor cre?tinesc de
a nu accepta slujirea idolilor p?gni ?i nlocuirea, n acest fel, a
Creatorului cu creatul.

Sfin?ii Elevsip ?i Melevsip ?i Spevsip s-au n?scut n ?inutul
Capadociei, n provincia Nev?ehir din Turcia de ast?zi. Nu cunoa?tem
nici locul, nici data na?terii ?i nici momentul n care fra?ii triple?i
au devenit cre?tini, dar ?tim cu siguran?? c? au suferit moartea
muceniceasc? n timpul domniei mp?ratului Marcus Aurelius (161-180 d.
Hr.). Sfnta Neonila, pe care Biserica o cinste?te tot ast?zi, era
bunica lor. Aceasta era cre?tin?, iar la sfaturile ei ?i ale preotului
locului, cei trei tineri s-au botezat, ncepnd s? duc? o via?? plin?
de zel cre?tinesc. De fapt, acest lucru le-a atras sfr?itul ?i moartea
muceniceasc?.

Nu v? este ng?duit s? exista?i

Perioada de persecu?ie a cre?tinilor din vremea mp?ratului Marcus
Aurelius a fost jalonat? de legea de excep?ie atribuit? lui Nero: Non
licet esse vos (Nu v? este ng?duit s? tr?i?i). De?i un mp?rat de un
nalt caracter, filosof de forma?ie stoic?, filosofie care i-a
conturat, de altfel, ntreaga concep?ie religioas?, Marcus Aurelius a
pornit persecu?ia mpotriva cre?tinilor fiind foarte mult influen?at de
retorii ?i scriitorii p?gni ca Fronton ?i Cels. La aceste sfaturi,
s-au ad?ugat ?i diferite cauze ntmpl?toare, care au contribuit la
agita?ia mul?imii: inunda?ii, epidemii, r?zboaie, toate puse pe seama
cre?tinilor.

n aceast? perioad? n care toat? lumea privea la cre?tini ca la cei
care aduc toat? suferin?a pe p?mnt, cei trei tineri, plini de credin?a
n Hristos, au distrus to?i idolii din vecin?tatea locului n care
locuiau. Adu?i n fa?a scaunului de judecat?, cei trei ?i-au m?rturisit
fapta ?i au recunoscut ?i credin?a lor n Hristos. Astfel, au fost
condu?i la nchisoare ?i li s-a poruncit s? se lepede de credin?a lor
pentru a nu fi omor?i. n acela?i timp, judec?torul i-a spus bunicii
lor, Neonila, s? mearg? la temni?? pentru a-i convinge pe nepo?ii ei s?
se lepede de credin?a cre?tin?.

De puterile lume?ti nu v? nfrico?a?i

Neonila a ascultat de judec?tor ?i mers n temni??, dar nu pentru a-i
convinge pe nepo?ii ei s? se lepede de Hristos, ci pentru a-i nt?ri ?i
mai mult n credin??. Se pare c? judec?torul i-a comunicat Neonilei ?i
ce pedeaps? vor suferi cei trei tineri dac? vor persista n a sluji lui
Hristos: spnzurare ?i apoi ardere n foc. Plin? de iubirea de Dumnezeu
?i avnd mare n?dejde la El, b?trna Neonila va spune nepo?ilor ei: De
puterile lume?ti nu v? nfrico?a?i, chiar dac? v? vor arde de vii.
Strns v? ?ine?i de St?pnul cel luminos Hristos ?i de Evanghelia Lui.
C?ci El vou? v-a g?tit mp?r??ie ve?nic?, bucurie ?i lumin?.

Aceste cuvinte i-au nt?rit ?i mai mult pe cei trei care, chema?i fiind
din nou de judec?tor, au m?rturisit cu o ?i mai mare ardoare pe
Hristos. La auzul acestei m?rturisiri, judec?torul i-a condamnat pe cei
trei la moarte, aceasta constnd n spnzurarea de copaci, biciuirea,
apoi aruncarea n foc.

Sfntul Nicolae Velimirovici, n Proloagele de la Ohrida, spune c?
cei trei fra?i ar fi suferit moarte muceniceasc? n Fran?a. Nu sunt
date despre cum au ajuns ace?ti trei tineri ?i bunica lor pe teritoriul
Fran?ei, dar ?tim c? cele mai crunte persecu?ii sub Marcus Aurelius au
fost n Galia.

De asemenea, istoria nu ne-a p?strat nici data aproximativ? a
momentului n care au suferit martiriul, dar putem presupune c? pn? n
174-175. Ne baz?m, cnd spunem acest lucru, pe edictul de toleran?? dat
n anul 174 de Marcus Aurelius, n urma victoriei romanilor mpotriva
popula?iei quazilor ?i marcomanilor, n Germania. Cauza acestui edict
ar fi fost solda?ii cre?tini care, prin rug?ciunile lor ntr-o vreme de
secet?, au salvat vie?ile celorlal?i solda?i. Astfel, Dumnezeul
cre?tinilor, dup? cum spuneau contemporanii, a adus o ploaie rece n
zona armatei romanilor ?i grindin? n zona adversarilor. Toate aceste
evenimente ne sunt relatate de Sfntul Iustin Martirul ?i Filosoful n
prima carte a Apologiei sale.

Iovila este atras? de m?rturia tinerilor

Bunica celor trei tineri a fost nchis? ?i condamnat? la moarte prin
t?ierea capului. Aceasta ntruct nu ascultase ordinul judec?torului,
ba mai mult, i-a ncurajat ?i le-a nt?rit credin?a celor trei
condamna?i n Hristos.

n timp ce tinerii erau chinui?i, dar rezistau acestor torturi care
le-au adus, n final, moartea, o femeie din popor, pe nume Iovila,
profund impresionat? de curajul, credin?a, dar mai ales de m?rturia vie
a experien?ei lui Hristos, de care d?deau dovad? ace?ti trei mucenici,
a strigat cu voce tare: ?i eu sunt cre?tin?!. La auzul acelor
cuvinte, solda?ii au legat-o ?i pe aceasta. Astfel, mpreun? cu
Neonila, Iovila a suferit mucenicia prin t?ierea capului, fiind
botezat? cu botezul sngelui.

Biserica Ortodox? i serbeaz? pe cei trei mucenici ?i pe bunica lor la data de 6 ianuarie.
 
Sursa: Ziarul Lumina

 

Moartea mucenicească a trei fraţi din Capadocia şi a bunicii lor

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 21:58 and tagged

n perioada persecu?iilor, pu?ini cre?tini aveau
curajul de a-L m?rturisi pe Hristos n fa?a autorit??ilor, care i
amenin?au cu moartea. Nu era orice fel de curaj, ci unul cu un
fundament profund biblic. Con?tien?i c? nu trebuie s? se lepede de
Hristos n aceast? via??, pentru ca nici Hristos s? nu Se lepede de ei
n fa?a Tat?lui, Sfin?ii Elevsip, Melevsip, Spevsip ?i bunica lor,
Sfnta Neonila, au ndurat moartea muceniceasc? n timpul mp?ratului
Marcus Aurelius. Mai presus de acest curaj st? zelul lor cre?tinesc de
a nu accepta slujirea idolilor p?gni ?i nlocuirea, n acest fel, a
Creatorului cu creatul.

Sfin?ii Elevsip ?i Melevsip ?i Spevsip s-au n?scut n ?inutul
Capadociei, n provincia Nev?ehir din Turcia de ast?zi. Nu cunoa?tem
nici locul, nici data na?terii ?i nici momentul n care fra?ii triple?i
au devenit cre?tini, dar ?tim cu siguran?? c? au suferit moartea
muceniceasc? n timpul domniei mp?ratului Marcus Aurelius (161-180 d.
Hr.). Sfnta Neonila, pe care Biserica o cinste?te tot ast?zi, era
bunica lor. Aceasta era cre?tin?, iar la sfaturile ei ?i ale preotului
locului, cei trei tineri s-au botezat, ncepnd s? duc? o via?? plin?
de zel cre?tinesc. De fapt, acest lucru le-a atras sfr?itul ?i moartea
muceniceasc?.

Nu v? este ng?duit s? exista?i

Perioada de persecu?ie a cre?tinilor din vremea mp?ratului Marcus
Aurelius a fost jalonat? de legea de excep?ie atribuit? lui Nero: Non
licet esse vos (Nu v? este ng?duit s? tr?i?i). De?i un mp?rat de un
nalt caracter, filosof de forma?ie stoic?, filosofie care i-a
conturat, de altfel, ntreaga concep?ie religioas?, Marcus Aurelius a
pornit persecu?ia mpotriva cre?tinilor fiind foarte mult influen?at de
retorii ?i scriitorii p?gni ca Fronton ?i Cels. La aceste sfaturi,
s-au ad?ugat ?i diferite cauze ntmpl?toare, care au contribuit la
agita?ia mul?imii: inunda?ii, epidemii, r?zboaie, toate puse pe seama
cre?tinilor.

n aceast? perioad? n care toat? lumea privea la cre?tini ca la cei
care aduc toat? suferin?a pe p?mnt, cei trei tineri, plini de credin?a
n Hristos, au distrus to?i idolii din vecin?tatea locului n care
locuiau. Adu?i n fa?a scaunului de judecat?, cei trei ?i-au m?rturisit
fapta ?i au recunoscut ?i credin?a lor n Hristos. Astfel, au fost
condu?i la nchisoare ?i li s-a poruncit s? se lepede de credin?a lor
pentru a nu fi omor?i. n acela?i timp, judec?torul i-a spus bunicii
lor, Neonila, s? mearg? la temni?? pentru a-i convinge pe nepo?ii ei s?
se lepede de credin?a cre?tin?.

De puterile lume?ti nu v? nfrico?a?i

Neonila a ascultat de judec?tor ?i mers n temni??, dar nu pentru a-i
convinge pe nepo?ii ei s? se lepede de Hristos, ci pentru a-i nt?ri ?i
mai mult n credin??. Se pare c? judec?torul i-a comunicat Neonilei ?i
ce pedeaps? vor suferi cei trei tineri dac? vor persista n a sluji lui
Hristos: spnzurare ?i apoi ardere n foc. Plin? de iubirea de Dumnezeu
?i avnd mare n?dejde la El, b?trna Neonila va spune nepo?ilor ei: De
puterile lume?ti nu v? nfrico?a?i, chiar dac? v? vor arde de vii.
Strns v? ?ine?i de St?pnul cel luminos Hristos ?i de Evanghelia Lui.
C?ci El vou? v-a g?tit mp?r??ie ve?nic?, bucurie ?i lumin?.

Aceste cuvinte i-au nt?rit ?i mai mult pe cei trei care, chema?i fiind
din nou de judec?tor, au m?rturisit cu o ?i mai mare ardoare pe
Hristos. La auzul acestei m?rturisiri, judec?torul i-a condamnat pe cei
trei la moarte, aceasta constnd n spnzurarea de copaci, biciuirea,
apoi aruncarea n foc.

Sfntul Nicolae Velimirovici, n Proloagele de la Ohrida, spune c?
cei trei fra?i ar fi suferit moarte muceniceasc? n Fran?a. Nu sunt
date despre cum au ajuns ace?ti trei tineri ?i bunica lor pe teritoriul
Fran?ei, dar ?tim c? cele mai crunte persecu?ii sub Marcus Aurelius au
fost n Galia.

De asemenea, istoria nu ne-a p?strat nici data aproximativ? a
momentului n care au suferit martiriul, dar putem presupune c? pn? n
174-175. Ne baz?m, cnd spunem acest lucru, pe edictul de toleran?? dat
n anul 174 de Marcus Aurelius, n urma victoriei romanilor mpotriva
popula?iei quazilor ?i marcomanilor, n Germania. Cauza acestui edict
ar fi fost solda?ii cre?tini care, prin rug?ciunile lor ntr-o vreme de
secet?, au salvat vie?ile celorlal?i solda?i. Astfel, Dumnezeul
cre?tinilor, dup? cum spuneau contemporanii, a adus o ploaie rece n
zona armatei romanilor ?i grindin? n zona adversarilor. Toate aceste
evenimente ne sunt relatate de Sfntul Iustin Martirul ?i Filosoful n
prima carte a Apologiei sale.

Iovila este atras? de m?rturia tinerilor

Bunica celor trei tineri a fost nchis? ?i condamnat? la moarte prin
t?ierea capului. Aceasta ntruct nu ascultase ordinul judec?torului,
ba mai mult, i-a ncurajat ?i le-a nt?rit credin?a celor trei
condamna?i n Hristos.

n timp ce tinerii erau chinui?i, dar rezistau acestor torturi care
le-au adus, n final, moartea, o femeie din popor, pe nume Iovila,
profund impresionat? de curajul, credin?a, dar mai ales de m?rturia vie
a experien?ei lui Hristos, de care d?deau dovad? ace?ti trei mucenici,
a strigat cu voce tare: ?i eu sunt cre?tin?!. La auzul acelor
cuvinte, solda?ii au legat-o ?i pe aceasta. Astfel, mpreun? cu
Neonila, Iovila a suferit mucenicia prin t?ierea capului, fiind
botezat? cu botezul sngelui.

Biserica Ortodox? i serbeaz? pe cei trei mucenici ?i pe bunica lor la data de 6 ianuarie.
 
Sursa: Ziarul Lumina

 

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X