orthodoxnews

22 noiembrie 2009

Calcul material cu paguba spirituala

Filed under: Diverse — orthodoxnews @ 15:48 and

n edi?ia de ast?zi a s?ptamnalului Lumina de Duminic? avem predica Preafericitului P?rinte Daniel, la duminica a XXVI-a dup? Rusalii , (Pilda bogatului c?ruia i-a rodit ?arina), pe care o prezent?m n continuare:

Calcul material cu pagub? spiritual?

Postului Na?terii Domnului este o perioad? special? de preg?tire, rnduit? de Biseric?, pentru primirea lui Dumnezeu n sufletele noastre, Cel bogat n mil?, Care S-a ntrupat lund chip de om smerit (cf. Filipeni 2, 6-8), ca pe noi, care am ajuns s?raci suflete?te ?i robi p?catului, s? ne ridice la bog??ia cea nesfr?it? ?i la iubirea pream?rit? a slavei Preasfintei Treimi. n aceast? perioad? de preg?tire pentru s?rb?toarea mare ?i sfnt? a Na?terii Domnului, Biserica ne cheam? s? ne gndim mai nti la bog??ia milei ?i a milostivirii lui Dumnezeu pentru oameni ?i s? nv???m din aceasta ca ?i noi s? fim milostivi. (mai mult…)

20 noiembrie 2009

Decretul 410. Context istoric ?i consecin?e defavorabile Bisericii

Filed under: Diverse — orthodoxnews @ 0:42 and

Ieri, 18 noiembrie 2009 , n Sala sinodal? din Re?edin?a patriarhal?, sub pre?edin?ia Preafericitului P?rinte Patriarh Daniel , a avut loc ?edin?a comemorativ? a Permanen?ei Consiliului Na?ional Bisericesc, cu tema: Decretul 410/1959 privind reglementarea vie?ii monahale. Context istoric ?i consecin?e defavorabile Bisericii, informeaz? cotidianul Ziarul Lumina. (mai mult…)

6 noiembrie 2009

Mosii de iarna

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 14:53 and
n Biserica Ortodox? se face mine, 7 noiembrie, pomenirea tuturor celor adormi?i ntru Domnul.

Aceast? slujb? se nume?te n popor Mo?ii de toamn?. Credincio?ii obi?nuiesc s? se roage sau s? pomeneasc? n aceast? zi pe to?i cei adormi?i din neam.

nainte de nceperea postului Sfintelor Pa?ti, ca ?i nainte de
Pogorrea Sfntului Duh, n biserica noastr? se fac de asemenea
rug?ciuni sau pomeniri de ob?te ale mor?ilor.

P?rintele Silviu Tudose, asistent universitar la Facultatea de Teologie
din Bucure?ti a declarat pentru Radio TRINITAS: Romnia este foarte
aproape de Postul Cr?ciunului ?i foarte aproape de o zi de pomenire a
mor?ilor, care exist? n Biserica Romano-Catolic? n jurul datei de 1
noiembrie, n alte zone ale ??rii ea este legat? de s?rb?toarea Sf.
Dimitrie. Cert este ca ea reprezint? de fapt o imita?ie a smbetelor
mor?ilor ?i care vine n folosul nostru ca s? ne ajute sa ne rug?m mai
mult pentru cei adormi?i fiindc? au nevoie de acest lucru. Acum, n
perioada toamnei, cnd roadele sunt coapte ?i prinoasele pot fi mai
mbel?ugate, ?i mai ales acum in pragul Postului Cr?ciunului, ca
preg?tire, pentru ca ?i ace?tia, n cele din urm? s? dobndeasc? harul
pe care l dobndim noi la S?rb?toarea Na?terii Domnului.

4 noiembrie 2009

Sfantul Vasile cel Mare si Tarile Romane

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 16:21 and
Congresul Interna?ional de Teologie, nchinat Sfntului Vasile cel
Mare, a continuat, ieri, 3 noiembrie, cu a treia zi de discu?ii,
informeaz? cotidianul Ziarul Lumina. n prima parte a zilei au fost
dou? sesiuni de referate, sus?inute n Aula Mare a Academiei Romne.
Dintre vorbitori amintim pe acad. prof. dr. Emilian Popescu, prof. dr.
Tudor Teoteoi, prof. dr. Johann Leemans, prof. dr. Petr Mikhaylov. n
pauza dintre cele dou? sesiuni a avut loc vernisarea Expozi?iei de
Manuscrise ?i Carte romneasc? veche, dedicat? Sfntului Vasile cel
Mare, g?zduit? de Academia Romn?. Ultima sesiune a zilei s-a ?inut
dup? ora 17:00, n Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului
Patriarhiei.

Gazda celor dou? sesiuni de comunic?ri, sus?inute la Academia Romn?, a
fost acad. prof. dr. Ionel Haiduc. Al?turi de IPS P?rinte Ioan,
Mitropolitul de Pergam, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, de pr.
prof. dr. ?tefan Buchiu, de pr. lect. dr. Gheorghe Holbea ?i de
referen?ii celor dou? sesiuni, la discu?ii au fost prezen?i numero?i
academicieni, profesori universitari , dar ?i studen?i.

Leg?turile Sfntului Vasile cel Mare cu ?ara noastr? le-a scos n
eviden??, n deschiderea primei sesiuni, acad. prof. dr. Emilian
Popescu. Acesta a vorbit despre coresponden?a avut? de Sfntul P?rinte
cu Sfntul Bretanion, episcopul Tomisului, ?i cu guvernatorul militar
al provinciei Sci?ia Minor, Iulius Soranus – rud? a Sfntului Vasile.
S-au p?strat trei scrisori – 155, 164, 165. Biserica Tomisului s-a
nvrednicit, ca n a doua jum?tate a secolului al IV-lea, cnd avea n
frunte pe Sfntul Bretanion, s?rb?torit la noi n 25 ianuarie, s? intre
n leg?tur? cu cel mai mare p?rinte al r?s?ritului cre?tin. Cei doi
ierarhi, cet??eni ai aceleia?i provincii, Capadocia, s-au stimat
reciproc ?i iubit n dragostea Mntuitorului Hristos ?i au colaborat n
ap?rarea Ortodoxiei ?i l?rgirea misiunii cre?tine la popula?iile
p?gne. Coresponden?a dintre cei doi scoate la iveal? interesul
misionar al Capadociei pentru zona dun?rean?, unde numero?i cre?tini
capadocieni, printre care ?i clerici, fuseser? adu?i aici ca prizonieri
la mijlocul secolului al III-lea de c?tre go?i. Drept urmare,
provincia Sci?ia a devenit un centru comun de preg?tire misionar?
ndreptat cu prec?dere spre lumea gotic? nord-dun?rean?. n acest
context s-a nt?rit colaborarea ntre cei doi ierarhi, a mai spus
prof. Emilian Popescu.

Al doilea vorbitor, prof. dr. Tudor Teoteoi, a vorbit despre
Importan?a ?i semnifica?ia unui latinism neglijat (desertores) din
coresponden?a Sfntului Vasile cel Mare: n perioada zis? a
mileniului ntunecat, romnii nu trebuie c?uta?i numai acolo unde e
vorba de vlahi, adic? numai unde ntlnim termenul de vlah; altfel
acesta nu apare dect dup? veacul al X-lea. E o perioad? ntreag? n
care nu l ntlnim, ?i atunci trebuie s? g?sim al?i termeni. n surse,
noi trebuie s? g?sim acele situa?ii n care este vorba de romanitatea
oriental?. O a doua concluzie este c? romnii, romanitatea, ace?ti
fugari refugia?i, spioni, chiar ?i alte situa?ii, apar ns? ca o
popula?ie ncadrat? n Imperiu, n leg?tur? cu Imperiul ?i de
confesiune cre?tin?. Scrisoarea num?rul 268 a Sfntului Vasile cel Mare
merit? ad?ugat? izvoarelor istoriei romne?ti al?turi de scrisorile
num?rul 164 ?i 165. Ea ne arat? c? spa?iul acesta pontic, n perioada
respectiv?, era o zon? de circula?ie mare a valorilor.

Profesorul Johann Leemans, de la Facultatea de Teologie a Universit??ii
Catolice din Leuven, a sus?inut un referat academic n care l-a
prezentat pe Sfntul Vasile cel Mare ca p?stor ?i predicator, vorbind
de asemenea despre Mucenicul Gordie. Sunt interesat s? v?d n ce mod
Sfntul Vasile cel Mare arat? un mucenic care a murit n timpul
persecu?iilor de la nceputul secolului al IV-lea, cum l transform? pe
acest mucenic ntr-un model vrednic de a fi urmat, model de virtute
cre?tin?, model de valori cre?tine, model de comportament cre?tin, pe
care auditoriul s?u trebuia s? ncerce s?-l imite, a spus Leemans.

Ultimul conferen?iar, prof. dr. Petr Mikhaylov, a subliniat c? aten?ia
Sfntului Vasile la chestiunile epistemologiei a putut fi atras? pe de
o parte ca rezultat al studierii atente a mo?tenirii teologice a lui
Origen, de care s-a preocupat, dup? cum se ?tie, mpreun? cu Grigorie
Teologul, n timpul exerci?iilor ascetice n Anisa, la nceputul anilor
’60, dar ?i participnd la disputele ariene. Cnd Vasile vorbe?te n
scrierile ?i predicile sale despre lumea creat?, el urm?re?te un singur
scop: cunoa?terea lui Dumnezeu ?i conducerea la aceast? cunoa?tere a
ascult?torilor ?i cititorilor s?i. n ultima sa mare scriere,
Hexaemeronul, el schi?eaz? un tablou cre?tin al lumii. Despre
semnifica?ia acestei scrieri, gr?itor este m?car faptul c? n curnd,
dup? apari?ia sa, contemporanul lui Vasile, Ambrozie de Mediolanum,
transpune opera n limba latin?, cu unele complet?ri nesemnificative.
Ulterior, pe parcursul a mai multe secole, mul?i autori bizantini au
compus, imitnd pe Vasile, Hexaemeroanele lor. Despre r?spndirea
Hexaemeronului lui Vasile ne vorbe?te, de asemenea, o bogat? tradi?ie
de manuscrise, studiat? de Amand de Mendietta ?i de S.Y. Rudberg.
Hexaemeronul lui Vasile este un fel de program ecologic al Evului Mediu
cre?tin, a spus profesorul Mihailov.

La deschiderea oficial? a Expozi?iei de Manuscrise ?i Carte romneasc?
veche nchinat? Sfntului Vasile cel Mare, de la Academia Romn?, pr.
conf. dr. Ionut Moldoveanu, cel care s-a ngrijit de expozi?ie, a
ar?tat c? ini?iativa acestei expozi?ii a apar?inut PF P?rinte Patriarh
Daniel, care avnd o colaborare excep?ional? cu Academia Romn?,
reprezentat? prin domnul pre?edinte, Ionel Haiduc, s-a hot?rt, iat?,
expunerea unor manuscrise ?i c?r?i rare romne?ti sau nu numai
romne?ti, de sorginte str?in?, greac? sau slavon?, din care s? rezulte
faptul c? opera Sfntului Vasile cel Mare a avut o circula?ie extrem de
larg? n spa?iul romnesc, n greac?, slavon? ?i romn?. Acesta este ?i
un alt mod de a contura un profil al marelui capadocian. A?adar, am
reu?it, n colaborare cu doamna Gabriela Dumitrescu, ?efa Serviciului
de manuscrise ?i carte rar? a Bibliotecii Academiei Romne, s? aducem
n fa?a dvs cele mai reprezentative pagini ale manuscriselor sau
c?r?ilor vechi din spa?iul romnesc, con?innd evident teste ale operei
Sfntului Vasile cel Mare cu ncepere din chiar secolul al XV-lea, de?i
n spa?iul romnesc au circulat nc? din secolul al XIV -lea manuscrise
n limba greac?, aduse chiar de la M?n?stirea Studion din
Constantinopol.

Printre cele expuse sunt cel pu?in dou? piese extrem de nsemnate, ca
valoare artistic?, n primul rnd. Este vorba de un Liturghier al unui
gr?m?tic, Radu, din vremea lui Matei Basarab, ?i tot din aceia?i vreme,
un slujebnic al Mitropolitului ?tefan al Ungrovlahiei din prima sa
p?storie (1648-1653), amndou? mpodobite cu motive florale, viniete n
peni??, cu foaie de aur. Men?ion?m c? sunt expuse chiar ?i cele trei
volume din Studia Baziliana, dar ?i cele dou? volume ale noii serii din
Colec?ia P?rin?i ?i Scriitori Biserice?ti, ap?rute la Editura BASILICA
a Patriarhiei Romne. Expozi?ia este deschis? pn? ast?zi.

3 noiembrie 2009

Legitima aparare

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 1:09 and
Funda?ia Sfin?ii Martiri Brncoveni, filiala Suceava, v? invit?
mar?i, 10 noiembrie a.c. , n sala de conferin?e a Arhiepiscopiei
Sucevei ?i R?d?u?ilor (cl?direa fostului inspectorat ?colar Jude?ean,
vis-a-vis de restaurantul Taco Loco) de la ora 18.00 la un curs de supravie?uire
ortodox? a cet??eanului fa?? de agresiunea statului sub titlul
conferin?ei: Legitima ap?rare. Vor fi discu?ii, ntreb?ri ?i solu?ii
la cteva probleme presante ?i de actualitate: gripa mediatic? ?i
vaccinarea obligatorie, codex alimentarius sau monopolul alimentelor,
Tratatul de la Lisabona si dictatura globaliz?rii, actele biometrice ?i
controlul asupra popula?iei, libertinajul juridic : droguri,
prostitu?ie, incest, pedofilie, avort, Biserica ntre Trupul lui
Hristos ?i Institu?ie a statului secularizat ?i o tem? simbolic?:
Sfin?ii temni?elor comuniste-modele de reac?ie la agresiunea unui
sistem totalitar ateu. Conferin?a va fi moderat? de avocat Cezar
Axinte, vicepre?edintele Baroului de Avoca?i din Constan?a. Intrarea
este liber?.
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X