orthodoxnews

27 octombrie 2009

Prima ediţie a Simpozionului internaţional „Ştiinţa Teologiei şi Ştiinţele vremii“

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 20:49 and
Facultatea de Teologie Ortodox? „Dumitru St?niloae“ a Universit??ii
„Al. I. Cuza“ din Ia?i organizeaz? în perioada 28-30 octombrie 2009 , în
„Sala profesorilor“ a Facult??ii de Teologie, prima edi?ie a
Simpozionului interna?ional „?tiin?a Teologiei ?i ?tiin?ele vremii“.
Simpozionul este dedicat Anului comemorativ-omagial al Sfântului Vasile
cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379 – de la a c?rui
trecere la cele ve?nice se împlinesc 1630 de ani), ?i al celorlal?i
Sfin?i Capadocieni. Sec?iunile tematice ale primei edi?ii ale
simpozionului sunt „?tiin?? ?i teologie în secolul al IV-lea. ?coala
capadocian?“, „?coala capadocian? – model pentru veacurile urm?toare“
?i „?coala capadocian? – model pentru dialogul dintre ?tiin?e ?i
teologie ast?zi“. „Facultatea de Teologie de la Ia?i a hot?rât s?
sublinieze importan?a ?i contribu?ia Sfin?ilor Capadocieni pentru
?tiin?a teologiei ?i ?tiin?ele vremii, prin eviden?ierea preocup?rilor
teologilor speciali?ti în istorie bisericeasc?, patrologie, liturgic?,
drept canonic, spiritualitate ortodox?, istoria artei ?i picturii ?i a
oamenilor de ?tiin?? din domeniile biologie, chimie, filosofie ?i
medicin?“, a declarat pr. lect. dr. Ilie Melniciuc-Puic?, coordonatorul
comitetului de organizare ?i profesor la Facultatea de Teologie
„Dumitru St?niloae“ din Ia?i. (C.C.)

Niciun comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X