orthodoxnews

24 octombrie 2009

Te Deum la Catedrala patriarhală din Bucureşti, la primirea moaştelor celor şase sfinţi

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 16:23 and
La
baza dealului Patriarhiei au fost aduse în procesiune moa?tele
Sfântului Vasile cel Mare, ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou ?i ale
Sfin?ilor Împ?ra?i Constantin ?i Elena, ale Sfântului Grigore Teologul
de la Biserica „Sfântul Spiridon” Nou ?i ale Sfântului Grigore de Nyssa
(fratele Sfântului Vasile cel Mare, episcop al cet??ii Nyssa din
provincia bizantin? Capadocia, ast?zi ora?ul Nev?ehir din Turcia) de la
Biserica ‘Domni?a B?la?a’. De la Sfânta Cruce de la baza colinei
Patriarhiei, raclele cu sfintele moa?te au fost purtate în procesiune,
intitulat? Calea Sfin?ilor, c?tre Catedrala patriarhal?, unde au fost
întâmpinate de c?tre Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel ?i a?ezate
în baldachinul special amenajat pe Dealul Patriarhiei , pentru a fi
venerate pân? în seara zilei de 29 octombrie 2009. La pelerinajul Calea
Sfin?ilor au participat aproximativ 500 de preo?i din parohiile
Protoieriilor I, II ?i III Capital?, Ilfov Nord ?i Ilfov Sud, ace?tia
fiind îmbr?ca?i cu epitrahile ?i feloane ?i purtând pe bra?e sfinte
icoane, sfinte cruci ?i steaguri.

Pe scena amenajat? pe esplanada Catedralei Patriarhale a fost s?vâr?it?
slujba de Te Deum de c?tre Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel ?i
Înaltpreasfin?itul P?rinte Vasile, Mitropolit de Elassona, oaspete din
Grecia, care a adus moa?tele Sfântului Vasile cel Mare, ?i
Înaltpreasfin?itul Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgovi?tei. La
slujb? au participat mai mul?i ierarhi, membri ai Sinodului Mitropoliei
Munteniei ?i Dobrogei.

La sfâr?itul slujbei, Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel a rostit un
cuvânt de înv???tur? c?tre pelerinii prezen?i la hramul Catedralei
patriarhale. În continuare , Înaltpreasfin?itul P?rinte Vasile,
Mitropolit de Elassona, reprezentantul Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Greciei, s-a adresat pelerinilor, men?ionând c? Preafericitul
P?rinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei ?i al întregii Grecii, a r?spuns
cu bucurie rug?min?ii Patriarhului României de a trimite mâna Sfântului
Vasile cel Mare pentru a fi venerat? de credincio?ii români.

Prezen?a moa?telor Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Sfântului Grigorie
Teologul ?i ale Sfântului Grigorie de Nyssa la s?rb?toarea de anul
acesta a Cuviosului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucure?tilor, se
înscrie în seria manifest?rilor prilejuite de Anul comemorativ-omagial
al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei ?i al
celorlal?i Sfin?i Capadocieni în Patriarhia Român?.

 


Niciun comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X