orthodoxnews

27 octombrie 2009

Prima ediţie a Simpozionului internaţional „Ştiinţa Teologiei şi Ştiinţele vremii“

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 20:49 and
Facultatea de Teologie Ortodox? Dumitru St?niloae a Universit??ii
Al. I. Cuza din Ia?i organizeaz? n perioada 28-30 octombrie 2009 , n
Sala profesorilor a Facult??ii de Teologie, prima edi?ie a
Simpozionului interna?ional ?tiin?a Teologiei ?i ?tiin?ele vremii.
Simpozionul este dedicat Anului comemorativ-omagial al Sfntului Vasile
cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei ( 379 – de la a c?rui
trecere la cele ve?nice se mplinesc 1630 de ani), ?i al celorlal?i
Sfin?i Capadocieni. Sec?iunile tematice ale primei edi?ii ale
simpozionului sunt ?tiin?? ?i teologie n secolul al IV-lea. ?coala
capadocian?, ?coala capadocian? – model pentru veacurile urm?toare
?i ?coala capadocian? – model pentru dialogul dintre ?tiin?e ?i
teologie ast?zi. Facultatea de Teologie de la Ia?i a hot?rt s?
sublinieze importan?a ?i contribu?ia Sfin?ilor Capadocieni pentru
?tiin?a teologiei ?i ?tiin?ele vremii, prin eviden?ierea preocup?rilor
teologilor speciali?ti n istorie bisericeasc?, patrologie, liturgic?,
drept canonic, spiritualitate ortodox?, istoria artei ?i picturii ?i a
oamenilor de ?tiin?? din domeniile biologie, chimie, filosofie ?i
medicin?, a declarat pr. lect. dr. Ilie Melniciuc-Puic?, coordonatorul
comitetului de organizare ?i profesor la Facultatea de Teologie
Dumitru St?niloae din Ia?i. (C.C.)

24 octombrie 2009

Te Deum la Catedrala patriarhală din Bucureşti, la primirea moaştelor celor şase sfinţi

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 16:23 and
La
baza dealului Patriarhiei au fost aduse n procesiune moa?tele
Sfntului Vasile cel Mare, ale Sfntului Cuvios Dimitrie cel Nou ?i ale
Sfin?ilor mp?ra?i Constantin ?i Elena, ale Sfntului Grigore Teologul
de la Biserica Sfntul Spiridon Nou ?i ale Sfntului Grigore de Nyssa
(fratele Sfntului Vasile cel Mare, episcop al cet??ii Nyssa din
provincia bizantin? Capadocia, ast?zi ora?ul Nev?ehir din Turcia) de la
Biserica ‘Domni?a B?la?a’. De la Sfnta Cruce de la baza colinei
Patriarhiei, raclele cu sfintele moa?te au fost purtate n procesiune,
intitulat? Calea Sfin?ilor, c?tre Catedrala patriarhal?, unde au fost
ntmpinate de c?tre Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel ?i a?ezate
n baldachinul special amenajat pe Dealul Patriarhiei , pentru a fi
venerate pn? n seara zilei de 29 octombrie 2009. La pelerinajul Calea
Sfin?ilor au participat aproximativ 500 de preo?i din parohiile
Protoieriilor I, II ?i III Capital?, Ilfov Nord ?i Ilfov Sud, ace?tia
fiind mbr?ca?i cu epitrahile ?i feloane ?i purtnd pe bra?e sfinte
icoane, sfinte cruci ?i steaguri.

Pe scena amenajat? pe esplanada Catedralei Patriarhale a fost s?vr?it?
slujba de Te Deum de c?tre Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel ?i
naltpreasfin?itul P?rinte Vasile, Mitropolit de Elassona, oaspete din
Grecia, care a adus moa?tele Sfntului Vasile cel Mare, ?i
naltpreasfin?itul Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Trgovi?tei. La
slujb? au participat mai mul?i ierarhi, membri ai Sinodului Mitropoliei
Munteniei ?i Dobrogei.

La sfr?itul slujbei, Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel a rostit un
cuvnt de nv???tur? c?tre pelerinii prezen?i la hramul Catedralei
patriarhale. n continuare , naltpreasfin?itul P?rinte Vasile,
Mitropolit de Elassona, reprezentantul Sfntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Greciei, s-a adresat pelerinilor, men?ionnd c? Preafericitul
P?rinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei ?i al ntregii Grecii, a r?spuns
cu bucurie rug?min?ii Patriarhului Romniei de a trimite mna Sfntului
Vasile cel Mare pentru a fi venerat? de credincio?ii romni.

Prezen?a moa?telor Sfntului Ierarh Vasile cel Mare, Sfntului Grigorie
Teologul ?i ale Sfntului Grigorie de Nyssa la s?rb?toarea de anul
acesta a Cuviosului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucure?tilor, se
nscrie n seria manifest?rilor prilejuite de Anul comemorativ-omagial
al Sfntului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei ?i al
celorlal?i Sfin?i Capadocieni n Patriarhia Romn?.

 

23 octombrie 2009

Cuvântul Patriarhului României către pelerinii veniţi la hramul Catedralei patriarhale din Bucureşti (24-29 octombrie 2009)

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 21:57 and
OCROTITORUL BUCURE?TILOR PRIME?TE TREI SFIN?I CAPADOCIENI
Cuvnt c?tre pelerinii veni?i la hramul Catedralei patriarhale din Bucure?ti
(24-29 octombrie 2009)

Anul acesta 2009 se mplinesc 1630 de ani de la trecerea la cele
ve?nice a Sfntului Vasile cel Mare (379), unul dintre cei mai
cunoscu?i Sfin?i P?rin?i ai Bisericii Ortodoxe, mare teolog ?i n?elept
p?stor de suflete.

Cu acest prilej, Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne a declarat anul 2009 An comemorativ-omagial al Sfntului Vasile cel Mare ?i al tuturor Sfin?ilor Capadocieni.

Binecuvntarea ?i bucuria pe care ni le aduce S?rb?toarea Sfntului
Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucure?tilor, sporesc ?i mai mult
anul acesta, prin venirea din Grecia la Bucure?ti a moa?telor Sfntului
Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, a moa?telor
Sfntului Grigorie Teologul, prietenul Sfntului Vasile cel Mare, ca
dar oferit de Arhiepiscopia de Viena, Austria, ?i a moa?telor Sfntului
Grigorie de Nyssa, fratele Sfntului Vasile cel Mare, aduse de la
biserica Domni?a B?la?a din Bucure?ti. A?adar, Sfntul Cuvios Dimitrie
cel Nou prime?te de s?rb?toarea sa pe ace?ti trei Sfin?i Capadocieni.

Biserica ntreag? ?i mai ales credincio?ii pelerini cinstesc pe sfin?i
ntruct n sfin?i se arat? prezen?a harului lui Hristos ?i lucrarea
Sfntului Duh, ca rodire a darurilor primite de ei la Sfntul Botez,
daruri pe care ns? sfin?ii le-au cultivat prin rug?ciune ?i fapte
bune.

Roadele prezen?ei ?i lucr?rii Sfntului Duh n sfin?ii lui Dumnezeu se
arat? mai ales n dragostea lor fa?? de Dumnezeu ?i fa?? de semeni, n
bucuria lor duhovniceasc?, n pacea sufletului, n ndelung? r?bdare
cnd trec prin ncerc?ri, n bun?tatea inimii, n facerea de bine c?tre
to?i oamenii, n credin?? dreapt? ?i statornic?, n blnde?e
nef??arnic?, n nfrnare de la s?vr?irea r?ului, n cur??ia sau
sfin?enia vie?ii (cf. Galateni 5, 22-23).

A?adar, cnd noi cinstim pe sfin?i, cinstim prezen?a ?i lucrarea lui
Dumnezeu n acei oameni care au crezut n El, L-au iubit ?i au mplinit
voia Lui n via?a lor pe p?mnt. Prin credin?a lor statornic? ?i prin
via?a lor sfnt?, to?i sfin?ii sunt prieteni ai lui Hristos (cf. Ioan
15, 14; Iacob 2, 23), nv???tori ?i rug?tori ai Bisericii pentru
mntuirea oamenilor.

Cnd Biserica lui Hristos recunoa?te sfin?enia celor ce au f?cut
roditoare n via?a lor darurile Sfntului Duh, ea ndeamn? pe to?i
credincio?ii s? citeasc? ?i s? s? urmeze Vie?ile sfin?ilor, s?
cinsteasc? icoanele sfin?ilor ?i s? cear? ajutorul rug?ciunii sfin?ilor
pentru a spori n credin?? ?i n fapte bune , pe calea mntuirii.

Pe lng? citirea Sinaxarului sau a Vie?ii sfin?ilor ?i cinstirea
icoanelor sfin?ilor, Biserica a nceput nc? din primele veacuri s?
cinsteasc? mormintele ?i moa?tele sfin?ilor, mai ales cele ale
sfin?ilor apostoli, ale sfin?ilor mucenici sau martiri ?i ale sfin?ilor
cuvio?i monahi vie?uitori n m?n?stiri sau n pustie. Prin cinstirea
moa?telor sfin?ilor, Biserica m?rturise?te lucrarea Sfntului Duh de
sfin?ire a sufletului ?i a trupului omului credincios, rug?tor c?tre
Dumnezeu ?i mplinitor al voii Sale.

Astfel, prin cinstirea moa?telor sfin?ilor, Biserica m?rturise?te
mpreun? cu Sfntul Apostol Pavel c? trupul sfin?it al credincio?ilor
este templu al Duhului Sfnt (1 Corinteni 6, 19), pentru c? ei au
sl?vit pe Dumnezeu n trupul ?i n sufletul lor (1 Corinteni 6, 20)
?i vor fi cu Hristos n slava ve?nic? (1 Tesaloniceni 4, 17).

De aceea, prin rug?ciunea lor, sfin?ii sunt mijlocitori pentru noi,
vindec?tori de boli, izb?vitori de patimi ?i de necazuri, lumin?tori ai
vie?ii, dasc?li ai mntuirii ?i ndrum?tori c?tre mp?r??ia Preasfintei
Treimi.

n aceste zile de s?rb?toare, soborul minunat al Sfin?ilor P?rin?i
Capadocieni: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul ?i Grigorie de Nyssa,
mari dasc?li ai lumii ?i ierarhi, spore?te bucuria tuturor pelerinilor
care cinstesc sfintele lor moa?te al?turi de moa?tele Sfntului Cuvios
Dimitrie cel Nou ?i ale Sfin?ilor mp?ra?i Constantin ?i Elena,
ocrotitori ai Catedralei Patriarhale din Bucure?ti.

Cinsti?i mpreun? n aceste zile de s?rb?toare n Capitala Romniei,
ace?ti minuna?i sfin?i ai p?mntului Capadociei ?i ai Bisericii
universale ne arat? c? lumina Evangheliei lui Hristos a rodit n
popoare credincioase raze ?i chipuri de lumin?, adic? sfin?i rug?tori
pentru oameni pe p?mnt ?i n cer, unind ntre ele, prin lumina ?i
rug?ciunea lor, genera?ii ?i popoare, ntruct pentru ei Iisus
Hristos, ieri ?i azi ?i n veci este acela?i (Evrei 13, 8).

Iubi?i pelerini,

S? rug?m pe ace?ti sfin?i mari, prieteni ai lui Hristos, p?rin?i
milostivi ?i lumin?tori ai Bisericii, s? fie pentru noi mijlocitori n
fa?a Preasfintei Treimi, s? ne d?ruiasc? s?n?tate ?i mntuire, mult
ajutor n familie ?i n toat? lucrarea cea bun?, putere duhovniceasc?
de a birui ispitele ?i necazurile, nen?elegerile ?i neajunsurile,
s?r?cia ?i nesiguran?a zilei de mine, pentru a spori n credin??, n
n?dejde ?i n dragoste fa?? de Dumnezeu ?i de oameni.

Rug?m pe Preamilostivul Dumnezeu s? v? r?spl?teasc? tuturor evlavia ?i
osteneala, d?rnicia ?i r?bdarea, cu darurile Sale cele bogate, cu
s?n?tate ?i mntuire, cu pace ?i bucurie, pentru ca s? mp?rt??i?i
tuturor celor dragi binecuvntarea lui Dumnezeu ?i a sfin?ilor Lui,
lumina s?rb?torii ?i frumuse?ea sufletelor adunate n rug?ciune
mpreun? cu sfin?ii, n iubirea Preasfintei Treimi!

Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tat?l
?i mp?rt??irea Sfntului Duh s? fie cu voi cu to?i! (2 Corinteni 13,
13)

Al vostru c?tre Hristos Domnul rug?tor,

DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne

14 octombrie 2009

Apel internaţional pentru drepturile şi demnitatea persoanei şi familiei

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 23:19 and

Va invitam din nou sa semnati, daca nu ati facut-o, petitia Apel interna?ional pentru drepturile ?i demnitatea persoanei ?i familiei. Aceasta solicita statelor membre ale ONU sa interpreteze Declaratia Universala a Drepturilor Omului astfel incat sa recunoasca si drepturile copilului nenascut, precum si necesitatea protectiei speciale pentru familia traditionala si drepturile acesteia.

Pana acum s-au strans aproape 550.000 de semnaturi, iar tinta este de 1 milion de adeziuni pana la data de 1 decembrie 2009.

Textul in limba romana al petitiei se gaseste mai jos si la adresa http://www.c-fam.org/campaigns/lid.12/default.asp, unde puteti si semna.
Apel interna?ional pentru drepturile ?i demnitatea persoanei ?i familiei

Noi, cet??enii statelor membre ale ONU, n acest an cnd anivers?m 60 de ani de la Declara?ia Universal? a Drepturilor Omului (Declara?ia), adoptat? ?i proclamat? de Adunarea General? a ONU prin Rezolu?ia 217 A (III) din 10 decembrie 1948,

Amintind c?

Declara?ia este un standard comun pentru toate popoarele ?i na?iunile,

Avnd n vedere c?

Drepturile ?i demnitatea uman?, libertatea, egalitatea, solidaritatea ?i justi?ia constituie patrimoniul spiritual ?i moral pe care uniunea na?iunilor se bazeaz?,

Accentu?m c?

Urmatoarele cer o aten?ie adecvat?:

1. Dreptul la via?? al fiec?rei fiin?e umane, de la concep?ie pn? la moartea natural?, fiecare copil avnd dreptul de a fi conceput, n?scut ?i educat ntr-o familie bazat? pe c?s?toria ntre un b?rbat ?i o femeie, familia fiind elementul fundamental al societ??ii;

2. Dreptul fiec?rui copil de a fi educat de p?rin?ii s?i, care au un drept prioritar ?i fundamental de a alege tipul de educa?ie ce va fi dat copiilor lor.

Prin urmare, adres?m o chemare

C?tre toate guvernele s? interpreteze Declara?ia Universal? a Drepturilor Omului corect, a?a nct:
Orice fiin?? uman? are dreptul la via??, la libertate ?i la securitatea persoanei sale (Articolul 3).
Cu ncepere de la mplinirea vrstei legale, b?rbatul ?i femeia, f?r? nici o restric?ie n ceea ce prive?te rasa, na?ionalitatea sau religia, au dreptul de a se c?s?tori ?i de a ntemeia o familie (Articolul 16).
Familia constituie elementul natural ?i fundamental al societ??ii ?i are dreptul la ocrotire din partea societ??ii ?i a statului (Articolul 16).
Mama ?i copilul au dreptul la ajutor ?i ocrotire deosebite (Articol 25).
P?rin?ii au dreptul prioritar de a alege felul de educa?ie pentru copiii lor (Articolul 26).

Apel internaţional pentru drepturile şi demnitatea persoanei şi familiei

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 23:19 and

Va invitam din nou sa semnati, daca nu ati facut-o, petitia Apel interna?ional pentru drepturile ?i demnitatea persoanei ?i familiei. Aceasta solicita statelor membre ale ONU sa interpreteze Declaratia Universala a Drepturilor Omului astfel incat sa recunoasca si drepturile copilului nenascut, precum si necesitatea protectiei speciale pentru familia traditionala si drepturile acesteia.

Pana acum s-au strans aproape 550.000 de semnaturi, iar tinta este de 1 milion de adeziuni pana la data de 1 decembrie 2009.

Textul in limba romana al petitiei se gaseste mai jos si la adresa http://www.c-fam.org/campaigns/lid.12/default.asp, unde puteti si semna.
Apel interna?ional pentru drepturile ?i demnitatea persoanei ?i familiei

Noi, cet??enii statelor membre ale ONU, n acest an cnd anivers?m 60 de ani de la Declara?ia Universal? a Drepturilor Omului (Declara?ia), adoptat? ?i proclamat? de Adunarea General? a ONU prin Rezolu?ia 217 A (III) din 10 decembrie 1948,

Amintind c?

Declara?ia este un standard comun pentru toate popoarele ?i na?iunile,

Avnd n vedere c?

Drepturile ?i demnitatea uman?, libertatea, egalitatea, solidaritatea ?i justi?ia constituie patrimoniul spiritual ?i moral pe care uniunea na?iunilor se bazeaz?,

Accentu?m c?

Urmatoarele cer o aten?ie adecvat?:

1. Dreptul la via?? al fiec?rei fiin?e umane, de la concep?ie pn? la moartea natural?, fiecare copil avnd dreptul de a fi conceput, n?scut ?i educat ntr-o familie bazat? pe c?s?toria ntre un b?rbat ?i o femeie, familia fiind elementul fundamental al societ??ii;

2. Dreptul fiec?rui copil de a fi educat de p?rin?ii s?i, care au un drept prioritar ?i fundamental de a alege tipul de educa?ie ce va fi dat copiilor lor.

Prin urmare, adres?m o chemare

C?tre toate guvernele s? interpreteze Declara?ia Universal? a Drepturilor Omului corect, a?a nct:
Orice fiin?? uman? are dreptul la via??, la libertate ?i la securitatea persoanei sale (Articolul 3).
Cu ncepere de la mplinirea vrstei legale, b?rbatul ?i femeia, f?r? nici o restric?ie n ceea ce prive?te rasa, na?ionalitatea sau religia, au dreptul de a se c?s?tori ?i de a ntemeia o familie (Articolul 16).
Familia constituie elementul natural ?i fundamental al societ??ii ?i are dreptul la ocrotire din partea societ??ii ?i a statului (Articolul 16).
Mama ?i copilul au dreptul la ajutor ?i ocrotire deosebite (Articol 25).
P?rin?ii au dreptul prioritar de a alege felul de educa?ie pentru copiii lor (Articolul 26).

11 octombrie 2009

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va oficia slujba de sfinţire a bisericii reconstruite de la Palatul Cotroceni

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 1:36 and

Duminic?, 11 octombrie 2009 , ncepnd cu orele 9:00, Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel , nconjurat de un sobor de arhierei, preo?i ?i diaconi, va oficia slujba de sfin?ire a bisericii reconstruite de la Palatul Cotroceni , cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Ceremonia de sfin?ire va fi urmat? de oficierea Sfintei Liturghii.

Anul acesta se mplinesc 330 de ani de la punera pietrei de temelie a acestei biserici , ctitorie a domnitorului ??rii Romne?ti, ?erban Cantacuzino (1668-1788).

La 26 mai 1679 (dat? men?ionat? n pisania bisericii), domnitorul ?erban Cantacuzino punea piatra de temelie a principalei sale ctitorii, act de credin?? ?i de recuno?tin?? : … den tot sufletul ?i cugetul nostru… am nceput o sfnt? m?n?stire pre p?mntul nostru de la satul Cotr?ceni… la carea m?n?stire noi singuri am nfipt sapa la p?mnt ?i cu mna noastr? jos n temelie c?r?mizi am pus pre chipul sfentii ?i dumnezeie?tii cruci….

BIROUL DE PRES? AL PATRIARHIEI ROMNE

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va oficia slujba de sfinţire a bisericii reconstruite de la Palatul Cotroceni

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 1:36 and

Duminic?, 11 octombrie 2009 , ncepnd cu orele 9:00, Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel , nconjurat de un sobor de arhierei, preo?i ?i diaconi, va oficia slujba de sfin?ire a bisericii reconstruite de la Palatul Cotroceni , cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Ceremonia de sfin?ire va fi urmat? de oficierea Sfintei Liturghii.

Anul acesta se mplinesc 330 de ani de la punera pietrei de temelie a acestei biserici, ctitorie a domnitorului ??rii Romne?ti, ?erban cantacuzino (1668-1788).

La 26 mai 1679 (dat? men?ionat? n pisania bisericii), domnitorul ?erban Cantacuzino punea piatra de temelie a principalei sale ctitorii, act de credin?? ?i de recuno?tin?? : … den tot sufletul ?i cugetul nostru… am nceput o sfnt? m?n?stire pre p?mntul nostru de la satul Cotr?ceni… la carea m?n?stire noi singuri am nfipt sapa la p?mnt ?i cu mna noastr? jos n temelie c?r?mizi am pus pre chipul sfentii ?i dumnezeie?tii cruci….

BIROUL DE PRES? AL PATRIARHIEI ROMNE

4 octombrie 2009

Bogdana 650

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 14:10 and
M?n?stirea Bogdana din municipiul R?d?u?i, n parteneriat cu Patriarhia
Romn?, Mitropolia Moldovei ?i Bucovinei ?i Arhiepiscopia Sucevei ?i
R?d?u?ilor, organizeaz?, n perioada 2-4 octombrie 2009 , Simpozionul
650 de ani (1359-2009) – R?d?u?i ?i ntemeierea Moldovei – Biserica
Sf. Nicolae – M?n?stirea Bogdana din R?d?u?i – Panteonul Moldovei.
Cu acest prilej, vor fi lansate volume dedicate acestei anivers?ri ?i
vor fi sus?inute comunic?ri ale unor ierarhi, academicieni, profesori,
preo?i etc. Lucr?rile simpozionului se vor desf??ura n Sala Bogdan I
ntemeietorul – st?re?ia M?n?stirii Bogdana. Ast?zi vor sosi de la
Catedrala mitropolitan? din Ia?i racla cu 12 p?rticele din sfintele
moa?te ale mai multor sfin?i ai Bisericii Ortodoxe. Mine, n biserica
M?n?stirii Bogdana va avea loc slujba Sfintei Liturghii, dup? care vor
ncepe lucr?rile simpozionului. Duminic?, 4 octombrie, va avea loc
slujba de sfin?ire a Bisericii Acoper?mntul Maicii Domnului din
R?d?u?i, din cadrul A?ez?mntului de copii Sfntul Ierarh Leontie din
R?d?u?i, oficiat? de un sobor de ierarhi, preo?i ?i diaconi, condu?i
de IPS Pimen , Arhiepiscopul Sucevei ?i R?d?u?ilor, care va fi urmat? de
slujba Sfintei Liturghii. (C.C.)

Bogdana 650

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 14:10 and
M?n?stirea Bogdana din municipiul R?d?u?i, n parteneriat cu Patriarhia
Romn?, Mitropolia Moldovei ?i Bucovinei ?i Arhiepiscopia Sucevei ?i
R?d?u?ilor, organizeaz?, n perioada 2-4 octombrie 2009 , Simpozionul
650 de ani (1359-2009) – R?d?u?i ?i ntemeierea Moldovei – Biserica
Sf. Nicolae – M?n?stirea Bogdana din R?d?u?i – Panteonul Moldovei.
Cu acest prilej, vor fi lansate volume dedicate acestei anivers?ri ?i
vor fi sus?inute comunic?ri ale unor ierarhi, academicieni, profesori,
preo?i etc. Lucr?rile simpozionului se vor desf??ura n Sala Bogdan I
ntemeietorul – st?re?ia M?n?stirii Bogdana. Ast?zi vor sosi de la
Catedrala mitropolitan? din Ia?i racla cu 12 p?rticele din sfintele
moa?te ale mai multor sfin?i ai Bisericii Ortodoxe. Mine, n biserica
M?n?stirii Bogdana va avea loc slujba Sfintei Liturghii, dup? care vor
ncepe lucr?rile simpozionului. Duminic?, 4 octombrie, va avea loc
slujba de sfin?ire a Bisericii Acoper?mntul Maicii Domnului din
R?d?u?i, din cadrul A?ez?mntului de copii Sfntul Ierarh Leontie din
R?d?u?i, oficiat? de un sobor de ierarhi, preo?i ?i diaconi, condu?i
de IPS Pimen , Arhiepiscopul Sucevei ?i R?d?u?ilor, care va fi urmat? de
slujba Sfintei Liturghii. (C.C.)

3 octombrie 2009

Moaştele Sfântului Vasile cel Mare şi ale Sfântului Grigorie de Nazianz vor fi aduse la Bucureşti de hramul Catedralei Patr

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 13:32 and
Cu prilejul hramului Catedralei Patriarhale din Bucure?ti Cuviosul
Dimitrie cel Nou n perioada 24 29 octombrie 2009 , vor fi aduse de
la Atena o parte din moa?tele Sfntului Vasile cel Mare (mna dreapta)
de c?tre o delega?ie a Sfntului Sinod al Bisericii Greciei, condus? de
naltpreasfin?itul P?rinte Mitropolit Ierotheos de Limnos.

De asemenea, vor fi aduse o parte din moa?tele Sfntului grigorie de
Nazians, prietenul Sfntului Vasile cel Mare, ca dar oferit de
Arhiepiscopia de Viena, Austria ?i o parte din moa?tele Sfntului
Grigorie de Nyssa, fratele Sfntului Vasile cel Mare, moa?te care se
afl? n prezent la biserica Domni?a B?la?a din Bucure?ti.
Astfel, credincio?ii pelerini vor primi o deosebit? binecuvntare prin
nchinarea la moa?tele celor trei sfin?i capadocieni, n acest an
comemorativ omagial al sfin?ilor capadocieni.

Moa?tele Sfntului Vasile cel Mare se vor ntoarce la Atena n data de
29 octombrie, iar moa?tele Sfntului Grigorie de Nazianz ?i ale
Sfntului Grigorie de Nyssa vor r?mne definitiv n Bucure?ti.

Pagina următoare »
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X