orthodoxnews

23 septembrie 2009

Raspuns BOR

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 15:29 and
R?spuns la unele propuneri recente –

Ast?zi, 23 septembrie 2009, la Palatul Patriarhiei , Consiliului
Consultativ Etico- juridic al Patriarhiei Romne s-a reunit pentru a
analiza unele propuneri din Raportul Riscuri ?i inechit??i sociale n
Romnia, dat publicit??ii de c?tre Comisia Preziden?ial? pentru
Analiza Riscurilor Sociale ?i Demografice n ziua de 22 septembrie
2009, n vederea formul?rii unui punct de vedere oficial.

I. n leg?tur? cu propunerea de legalizare a prostitu?iei (conform cap.
V, alin. 8 din Raport, p. 249), pe temeiul Sfintei Scripturi ?i al
nv???turii Sfin?ilor P?rin?i, precum ?i n conformitate cu hot?rrile
Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, Patriarhia Romn?
respinge aceast? propunere.
Departe de a rezolva o problem? social? grav?, legalizarea prostitu?iei
va agrava problema sub forma unei sclavii motivate financiar, care
intensific? degradarea moral? a societ??ii, proliferarea diferitelor
boli ?i cre?terea num?rului divor?urilor, iar femeilor prinse n
aceast? sclavie li se afecteaz? iremediabil s?n?tatea psihic? ?i
fizic?, precum ?i demnitatea social?. Consider?m c? orice act normativ
are menirea s? apere demnitatea persoanei, institu?ia familiei ?i
valorile vie?ii sociale ?i s? nu ignore demnitatea persoanei,
institu?ia sacr? a familiei ?i moralitatea public?. Tocmai pentru
aceste argumente, prostitu?ia este interzis? prin lege n numeroase
??ri europene (Italia, Irlanda, Fran?a, Luxemburg), dar ?i n
majoritatea statelor federale ale SUA. n plus, Consiliul Consultativ
Etico-juridic al Patriarhiei Romne reaminte?te faptul c? Romnia a
ratificat Conven?ia ONU privind Suprimarea Traficului de Persoane ?i a
Exploat?rii prostitu?rii altora prin care ?ara noastr? se oblig? s? nu
legalizeze prostitu?ia.

II. Referitor la dezincriminarea consumului de droguri u?oare (conform
cap. V, alin. 6 din Raport, p. 234), Consiliul Consultativ
Etico-juridic al Patriarhiei Romne respinge aceast? propunere ntruct
ea ncurajeaz? ?i mai mult consumul de droguri. Acum este necesar? mai
degrab? o implicare atent? ?i responsabil? a Statului n stoparea
fenomenului, dect o ncercare de legalizare a acestuia. Din cauza
efectelor nocive asupra s?n?t??ii trupe?ti ?i suflete?ti ale persoanei
consumatoare ?i a consecin?elor dramatice asupra familiei ?i
comunit??ii, consumul de droguri trebuie descurajat sub orice form?,
fiind necesar? dezvoltarea serviciilor specializate de preven?ie ?i
tratament. Biserica a nceput deja s? dezvolte programe de consiliere
spiritual? a consumatorilor de droguri ?i familiilor acestora pentru a
preveni excluziunea lor social?. De altfel, n ntreaga Europ?, cu o
singur? excep?ie, Olanda, nu exist? o alt? ?ar? n care s? se fi
legalizat consumul de droguri u?oare, a?a cum se men?ioneaz? inclusiv
n Raportul Comsiei preziden?iale.

III. Consiliului Consultativ Etico-juridic al Patriarhiei Romne a luat
act cu surprindere de opinia exprimat? n Introducerea Raportului
Comisiei Preziden?iale (p. 6), conform c?reia pn? ?i preo?ii, de
asemenea o categorie social? cu influen?? mare n comunit??i ?i la
nivel politic central au ob?inut privilegii (salarii din bani publici,
subven?ionarea masiv? a construc?iei ?i repara?iilor bisericilor,
obligativitatea pred?rii religiei n ?coal? care asigur? venituri
absolven?ilor de teologie). n leg?tur? cu aceast? opinie, facem
urm?toarele preciz?ri:
a. Sprijinul Statului pentru Culte este o consecin?? a seculariz?rii de
c?tre Stat a averilor biserice?ti n timpul domniei lui Alexandru Ioan
Cuza (1863), cnd chelutielile Bisericii (salarii, repara?ii,
construc?ii) au fost preluate de c?tre Stat ca o compensa?ie material?
pentru propriet??ile preluate (cca. 25% din suprafa?a agricol? ?i
forestier? a ??rii Romne?ti ?i a Moldovei). Acest sprjin a continuat
inclusiv n perioada regimului comunist tocmai datorit? obliga?iei
asumate de Stat n 1863. O eventual? ncetare a sprijinului Statului
fa?? de Biserica Ortodox? Romn? ar trebui s? fie urmat?, n mod
firesc, de o restituire a tuturor averilor biserice?ti confiscate,
care, ns?, ntre timp au fost folosite pentru mpropriet?rirea
succesiv? a popula?iei s?race. n plus, banul public provine de la un
public majoritar ortodox.
b. n acela?i timp, contribu?ia la salariu de la bugetul de Stat pentru
preo?i nu se face din mil?, ci reprezint? o recunoa?tere a contribu?iei
Cultelor la via?a societ??ii romne?ti. Potrivit Legii 489/2006 privind
libertatea religioas? ?i regimul general al Cultelor, Statul romn
recunoa?te cultelor rolul spiritual, educa?ional, social-caritabil,
cultural ?i de parteneriat social, statutul lor de factori ai p?cii
sociale, precum, ?i rolul important al Bisericii Ortodoxe Romne ?i al
celorlaltor Biserici ?i culte recunoscute n istoria na?ional? a
Romniei ?i n via?a societ??ii romne?ti (art. 7, alin. 1 ?i 2). De
aceea, pentru parohiile s?race n care, din cauza fenomenului
migra?iei, b?trnii ?i copiii r?ma?i n parohie nu pot contribui
financiar la salariul preotului, ajutorul Statului este mai mare.
c. Avnd n vedere faptul c? poporul roman este eminamente cre?tin,
iar, pe de alt? parte, cultura ?i civiliza?ia european? sunt ntemeiate
pe valorile cre?tine, prezen?a religiei n nv???mntul public r?spunde
dorin?ei ?i nevoilor spirituale ale majorit??ii covr?itoare a
romnilor. De altfel, prezen?a orei de religie n ?colile publice este
garantat? prin Constitu?ia Romniei ?i reglementat? prin Legea
nv???mntului ?i Legea cultelor. Doar n perioada comunist? opresiv?,
predarea religiei n ?coal? a fost ntrerupt? de un regim ateu
totalitar mpotriva identit??ii ?i voin?ei religioase ale poporului
romne.
d. Pe de alt? parte, profesorii de religie sunt cadre didactice cu
drepturi depline ce ntrunesc toate condi?iile prev?zute de lege pentru
a putea preda n nv???mntul public. n concluzie, prezen?a
profesorilor de religie n ?colile publice este fireasc?, legal? ?i
necesar?.

BIROUL DE PRES? AL PATRIARHIEI ROMNE

Raspuns BOR

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 15:29 and
R?spuns la unele propuneri recente –

Ast?zi, 23 septembrie 2009, la Palatul Patriarhiei , Consiliului
Consultativ Etico- juridic al Patriarhiei Romne s-a reunit pentru a
analiza unele propuneri din Raportul Riscuri ?i inechit??i sociale n
Romnia, dat publicit??ii de c?tre Comisia Preziden?ial? pentru
Analiza Riscurilor Sociale ?i Demografice n ziua de 22 septembrie
2009, n vederea formul?rii unui punct de vedere oficial.

I. n leg?tur? cu propunerea de legalizare a prostitu?iei (conform cap.
V, alin. 8 din Raport, p. 249), pe temeiul Sfintei Scripturi ?i al
nv???turii Sfin?ilor P?rin?i, precum ?i n conformitate cu hot?rrile
Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, Patriarhia Romn?
respinge aceast? propunere.
Departe de a rezolva o problem? social? grav?, legalizarea prostitu?iei
va agrava problema sub forma unei sclavii motivate financiar, care
intensific? degradarea moral? a societ??ii, proliferarea diferitelor
boli ?i cre?terea num?rului divor?urilor, iar femeilor prinse n
aceast? sclavie li se afecteaz? iremediabil s?n?tatea psihic? ?i
fizic?, precum ?i demnitatea social?. Consider?m c? orice act normativ
are menirea s? apere demnitatea persoanei, institu?ia familiei ?i
valorile vie?ii sociale ?i s? nu ignore demnitatea persoanei,
institu?ia sacr? a familiei ?i moralitatea public?. Tocmai pentru
aceste argumente, prostitu?ia este interzis? prin lege n numeroase
??ri europene (Italia, Irlanda, Fran?a, Luxemburg), dar ?i n
majoritatea statelor federale ale SUA. n plus, Consiliul Consultativ
Etico-juridic al Patriarhiei Romne reaminte?te faptul c? Romnia a
ratificat Conven?ia ONU privind Suprimarea Traficului de Persoane ?i a
Exploat?rii prostitu?rii altora prin care ?ara noastr? se oblig? s? nu
legalizeze prostitu?ia.

II. Referitor la dezincriminarea consumului de droguri u?oare (conform
cap. V, alin. 6 din Raport, p. 234), Consiliul Consultativ
Etico-juridic al Patriarhiei Romne respinge aceast? propunere ntruct
ea ncurajeaz? ?i mai mult consumul de droguri. Acum este necesar? mai
degrab? o implicare atent? ?i responsabil? a Statului n stoparea
fenomenului, dect o ncercare de legalizare a acestuia. Din cauza
efectelor nocive asupra s?n?t??ii trupe?ti ?i suflete?ti ale persoanei
consumatoare ?i a consecin?elor dramatice asupra familiei ?i
comunit??ii, consumul de droguri trebuie descurajat sub orice form?,
fiind necesar? dezvoltarea serviciilor specializate de preven?ie ?i
tratament. Biserica a nceput deja s? dezvolte programe de consiliere
spiritual? a consumatorilor de droguri ?i familiilor acestora pentru a
preveni excluziunea lor social?. De altfel, n ntreaga Europ?, cu o
singur? excep?ie, Olanda, nu exist? o alt? ?ar? n care s? se fi
legalizat consumul de droguri u?oare, a?a cum se men?ioneaz? inclusiv
n Raportul Comsiei preziden?iale.

III. Consiliului Consultativ Etico-juridic al Patriarhiei Romne a luat
act cu surprindere de opinia exprimat? n Introducerea Raportului
Comisiei Preziden?iale (p. 6), conform c?reia pn? ?i preo?ii, de
asemenea o categorie social? cu influen?? mare n comunit??i ?i la
nivel politic central au ob?inut privilegii (salarii din bani publici,
subven?ionarea masiv? a construc?iei ?i repara?iilor bisericilor,
obligativitatea pred?rii religiei n ?coal? care asigur? venituri
absolven?ilor de teologie). n leg?tur? cu aceast? opinie, facem
urm?toarele preciz?ri:
a. Sprijinul Statului pentru Culte este o consecin?? a seculariz?rii de
c?tre Stat a averilor biserice?ti n timpul domniei lui Alexandru Ioan
Cuza (1863), cnd chelutielile Bisericii (salarii, repara?ii,
construc?ii) au fost preluate de c?tre Stat ca o compensa?ie material?
pentru propriet??ile preluate (cca. 25% din suprafa?a agricol? ?i
forestier? a ??rii Romne?ti ?i a Moldovei). Acest sprjin a continuat
inclusiv n perioada regimului comunist tocmai datorit? obliga?iei
asumate de Stat n 1863. O eventual? ncetare a sprijinului Statului
fa?? de Biserica Ortodox? Romn? ar trebui s? fie urmat?, n mod
firesc, de o restituire a tuturor averilor biserice?ti confiscate,
care, ns?, ntre timp au fost folosite pentru mpropriet?rirea
succesiv? a popula?iei s?race. n plus, banul public provine de la un
public majoritar ortodox.
b. n acela?i timp, contribu?ia la salariu de la bugetul de Stat pentru
preo?i nu se face din mil?, ci reprezint? o recunoa?tere a contribu?iei
Cultelor la via?a societ??ii romne?ti. Potrivit Legii 489/2006 privind
libertatea religioas? ?i regimul general al Cultelor, Statul romn
recunoa?te cultelor rolul spiritual, educa?ional, social-caritabil,
cultural ?i de parteneriat social, statutul lor de factori ai p?cii
sociale, precum, ?i rolul important al Bisericii Ortodoxe Romne ?i al
celorlaltor Biserici ?i culte recunoscute n istoria na?ional? a
Romniei ?i n via?a societ??ii romne?ti (art. 7, alin. 1 ?i 2). De
aceea, pentru parohiile s?race n care, din cauza fenomenului
migra?iei, b?trnii ?i copiii r?ma?i n parohie nu pot contribui
financiar la salariul preotului, ajutorul Statului este mai mare.
c. Avnd n vedere faptul c? poporul roman este eminamente cre?tin,
iar, pe de alt? parte, cultura ?i civiliza?ia european? sunt ntemeiate
pe valorile cre?tine, prezen?a religiei n nv???mntul public r?spunde
dorin?ei ?i nevoilor spirituale ale majorit??ii covr?itoare a
romnilor. De altfel, prezen?a orei de religie n ?colile publice este
garantat? prin Constitu?ia Romniei ?i reglementat? prin Legea
nv???mntului ?i Legea cultelor. Doar n perioada comunist? opresiv?,
predarea religiei n ?coal? a fost ntrerupt? de un regim ateu
totalitar mpotriva identit??ii ?i voin?ei religioase ale poporului
romne.
d. Pe de alt? parte, profesorii de religie sunt cadre didactice cu
drepturi depline ce ntrunesc toate condi?iile prev?zute de lege pentru
a putea preda n nv???mntul public. n concluzie, prezen?a
profesorilor de religie n ?colile publice este fireasc?, legal? ?i
necesar?.

BIROUL DE PRES? AL PATRIARHIEI ROMNE

21 septembrie 2009

Neagoe Basarab si Iachint de Vicina

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 23:36 and

La finalul acestei s?pt?mni, vor avea loc ceremoniile de proclamare local? a canoniz?rii Sfin?ilor neagoe basarab ?i Iachint de Vicina. Smb?t? diminea?? va avea loc, la Trgovi?te, proclamarea local? a canoniz?rii Sfntului Voievod din neamul Basarabilor iar dup?-amiaz?, la Curtea de Arge?, va avea loc proclamarea local? a canoniz?rii primului Mitropolit al ??rii Romne?ti.

Domn al ??rii Romne?ti ntre anii 1512 ?i 1521, Neagoe basarab ocup? un loc nsemnat n galeria personalit??ilor istorice ale poporului romn. Lui i-a fost atribuit? una dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii romne?ti, ‘nv???turile lui Neagoe Basarab c?tre fiul s?u Teodosie’, lucrare nc?rcat? de nv???minte morale cre?tine.

n timpul p?storirii Sfntului Mitropolit Iachint au fost ntemeiate noi a?ez?minte monahale ?i au fost intensificate leg?turile cu Patriarhia de Constantinopol.

Trecerea n rndul Sfin?ilor a Ierarhului Iachint de Vicina, primul Mitropolit al ??rii Romne?ti, ?i a Voievodului Neagoe Basarab, a fost hot?rt? de Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne n ?edin?a de lucru din 8-9 iulie 2008, proclamarea solemn? avnd loc la Bucure?ti, pe 26 octombrie , anul trecut, la Praznicul Sfntului Mare Mucenic Dimitrie Izvortorul de Mir.

Neagoe Basarab si Iachint de Vicina

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 23:36 and

La finalul acestei s?pt?mni, vor avea loc ceremoniile de proclamare local? a canoniz?rii Sfin?ilor neagoe basarab ?i Iachint de Vicina. Smb?t? diminea?? va avea loc, la Trgovi?te, proclamarea local? a canoniz?rii Sfntului Voievod din neamul Basarabilor iar dup?-amiaz?, la Curtea de Arge?, va avea loc proclamarea local? a canoniz?rii primului mitropolit al ??rii Romne?ti.

Domn al ??rii Romne?ti ntre anii 1512 ?i 1521, Neagoe basarab ocup? un loc nsemnat n galeria personalit??ilor istorice ale poporului romn. Lui i-a fost atribuit? una dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii romne?ti, ‘nv???turile lui Neagoe Basarab c?tre fiul s?u Teodosie’, lucrare nc?rcat? de nv???minte morale cre?tine.

n timpul p?storirii Sfntului Mitropolit Iachint au fost ntemeiate noi a?ez?minte monahale ?i au fost intensificate leg?turile cu Patriarhia de Constantinopol.

Trecerea n rndul Sfin?ilor a Ierarhului Iachint de Vicina, primul Mitropolit al ??rii Romne?ti, ?i a Voievodului Neagoe Basarab, a fost hot?rt? de Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne n ?edin?a de lucru din 8-9 iulie 2008, proclamarea solemn? avnd loc la Bucure?ti, pe 26 octombrie , anul trecut, la Praznicul Sfntului Mare Mucenic Dimitrie Izvortorul de Mir.

20 septembrie 2009

COMUNICAT DE PRESĂ: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit vizita domnului Giorgi Ugulava, primarul oraşului Tbilisi

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 14:36 and
n ziua de 18 septembrie 2009, la Re?edin?a patriarhal?, Preafericitul
P?rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, a primit pe
Excelen?a Sa Domnul Levan Metreveli, Ambasadorul Georgiei n Romnia ?i
pe Domnul Giorgi Ugulava, primarul ora?ului Tbilisi.

Cu acest prilej, Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel a subliniat
rela?iile tradi?ionale de prietenie dintre cele dou? ??ri, precum ?i
leg?turile tradi?ionale dintre Biserica Ortodox? Romn? ?i Biserica
Ortodox? a Georgiei, marcate de personalitatea marelui ierarh ortodox
originar din Iviria (Georgia) Sfntul Ierarh martir Antim Ivireanul ,
Mitropolitul ??rii Romne?ti.

La rndul s?u, domnul Giorgi Ugulava, primarul ora?ului Tbilisi, dup?
ce a transmis Patriarhului Romniei salutul Patriarhului Georgiei, a
apreciat importan?a Sfntului Ierarh martir Antim Ivireanul pentru
istoria ambelor popoare, romn ?i georgian. n memoria acestuia,
primarul ora?ului tbilisi sper? ca n Bucure?ti s? fie amplasat un
monument care s? marcheze recunoa?terea reciproc? a personalit??ii
acestui sfnt ivirean ?i contribu?ia sa la cooperarea dintre cele dou?
Biserici surori ?i popoare ortodoxe, iar n Tbilisi, o strad? s? poarte
numele Bucure?ti. De asemenea, domnul Giorgi Ugulava a manifestat un
interes deosebit fa?? de programele sociale desf??urate n parteneriat
de c?tre Biseric? Ortodox? ?i Statul romn. n context acestei
prezent?ri, Patriarhul Romniei a subliniat faptul c?, n societatea
contemporan?, care pune accent mai mult pe cooperare practic? dect pe
ideologie abstract?, Biserica are misiunea de a contribui activ ?i real
la rezolvarea problemelor existente ast?zi.

n cadrul ntrevederii, au mai fost abordate posibile proiecte de
colaborare n domeniul religios, cum ar fi spre exemplu organizarea de
pelerinaje, pentru o mai bun? cunoa?tere reciproc? a realit??ilor
vie?ii biserice?ti ?i pentru consolidarea rela?iilor de fr??ietate
ntre cele dou? popoare ortodoxe.

BIROUL DE PRES? AL PATRIARHIEI ROMNE

COMUNICAT DE PRESĂ: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit vizita domnului Giorgi Ugulava, primarul oraşului Tbilisi

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 14:36 and
n ziua de 18 septembrie 2009, la Re?edin?a patriarhal?, Preafericitul
P?rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, a primit pe
Excelen?a Sa Domnul Levan Metreveli, Ambasadorul Georgiei n Romnia ?i
pe Domnul Giorgi Ugulava, primarul ora?ului Tbilisi.

Cu acest prilej, Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel a subliniat
rela?iile tradi?ionale de prietenie dintre cele dou? ??ri, precum ?i
leg?turile tradi?ionale dintre Biserica Ortodox? Romn? ?i Biserica
Ortodox? a Georgiei, marcate de personalitatea marelui ierarh ortodox
originar din Iviria (Georgia) Sfntul Ierarh martir Antim Ivireanul ,
Mitropolitul ??rii Romne?ti.

La rndul s?u, domnul Giorgi Ugulava, primarul ora?ului Tbilisi, dup?
ce a transmis Patriarhului Romniei salutul Patriarhului Georgiei, a
apreciat importan?a Sfntului Ierarh martir Antim Ivireanul pentru
istoria ambelor popoare, romn ?i georgian. n memoria acestuia,
primarul ora?ului tbilisi sper? ca n Bucure?ti s? fie amplasat un
monument care s? marcheze recunoa?terea reciproc? a personalit??ii
acestui sfnt ivirean ?i contribu?ia sa la cooperarea dintre cele dou?
Biserici surori ?i popoare ortodoxe, iar n Tbilisi, o strad? s? poarte
numele Bucure?ti. De asemenea, domnul Giorgi Ugulava a manifestat un
interes deosebit fa?? de programele sociale desf??urate n parteneriat
de c?tre Biseric? Ortodox? ?i Statul romn. n context acestei
prezent?ri, Patriarhul Romniei a subliniat faptul c?, n societatea
contemporan?, care pune accent mai mult pe cooperare practic? dect pe
ideologie abstract?, Biserica are misiunea de a contribui activ ?i real
la rezolvarea problemelor existente ast?zi.

n cadrul ntrevederii, au mai fost abordate posibile proiecte de
colaborare n domeniul religios, cum ar fi spre exemplu organizarea de
pelerinaje, pentru o mai bun? cunoa?tere reciproc? a realit??ilor
vie?ii biserice?ti ?i pentru consolidarea rela?iilor de fr??ietate
ntre cele dou? popoare ortodoxe.

BIROUL DE PRES? AL PATRIARHIEI ROMNE

17 septembrie 2009

Preot pentru elevii surdo-muţi din localitatea Bivolărie, judeţul Suceava

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 23:47 and
?coala
special? pentru elevi surdo-mu?i din localitatea Bivol?rie, jude?ul
Suceava, are, ncepnd de ieri, 16 septembrie 2009 , un preot provenind
din aceea?i categorie de persoane. Ieri, diaconul ?tefan Gavriliuc a
fost hirotonit preot n cadrul Sfintei Liturghii oficiate de
naltpreasfin?itul P?rinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei ?i R?d?u?ilor,
la Biserica Sfin?ii Arhangheli, de lng? aceast? ?coal?. Preotul
?tefan Gavriliuc va sluji n limbaj mimico-gestual ?i va preda
disciplina Religie elevilor din aceast? institu?ie. Preotul Vasile
Perdeic?, care a slujit pn? n prezent la Biserica Sfin?ii
Arhangheli din incinta ?colii, a fost transferat la o parohie din
R?d?u?i. P?rintele ?tefan Gavriliuc se va putea face u?or n?eles de
c?tre elevii c?rora le va preda pentru c? este absolvent al Facult??ii
de Teologie din Pite?ti ?i are ?i modulul pedagogic. n ?coala de la
Bivol?rie sunt 174 de elevi cu deficien?e de auz ?i vorbire din 13
jude?e ale ??rii, a declarat pentru cotidianul Ziarul Lumina, pr.
Nicolae Vrtea, protopop al Protopopiatului R?d?u?i.

 

Preot pentru elevii surdo-muţi din localitatea Bivolărie, judeţul Suceava

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 23:47 and
?coala
special? pentru elevi surdo-mu?i din localitatea Bivol?rie, jude?ul
Suceava, are, ncepnd de ieri, 16 septembrie 2009 , un preot provenind
din aceea?i categorie de persoane. Ieri, diaconul ?tefan Gavriliuc a
fost hirotonit preot n cadrul Sfintei Liturghii oficiate de
naltpreasfin?itul P?rinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei ?i R?d?u?ilor,
la Biserica Sfin?ii Arhangheli, de lng? aceast? ?coal?. Preotul
?tefan Gavriliuc va sluji n limbaj mimico-gestual ?i va preda
disciplina Religie elevilor din aceast? institu?ie. Preotul Vasile
Perdeic?, care a slujit pn? n prezent la Biserica Sfin?ii
Arhangheli din incinta ?colii, a fost transferat la o parohie din
R?d?u?i. P?rintele ?tefan Gavriliuc se va putea face u?or n?eles de
c?tre elevii c?rora le va preda pentru c? este absolvent al Facult??ii
de Teologie din Pite?ti ?i are ?i modulul pedagogic. n ?coala de la
Bivol?rie sunt 174 de elevi cu deficien?e de auz ?i vorbire din 13
jude?e ale ??rii, a declarat pentru cotidianul Ziarul Lumina, pr.
Nicolae Vrtea, protopop al Protopopiatului R?d?u?i.

 

16 septembrie 2009

Religia libera in scoli

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 14:23 and
n Legea Educa?iei Na?ionale asumat? de Guvernul Romniei n plenul
celor dou? Camere reunite ale Parlamentului n ziua de 15 septembrie
2009, disciplina religie este inclus? n planurile cadru ale
nv???mntului primar, gimnazial ?i liceal ca parte a trunchiului
comun. Potrivit Legii, elevul, cu acordul p?rin?ilor sau al tutorelui
legal instituit , alege pentru studiu religia ?i confesiunea (cf. art.
18, alin. 1).

De asemenea, potrivit art. 18, alin. 3, disciplina Religie’ poate fi
predat? numai de personal didactic calificat conform prevederilor
prezentei legi ?i abilitat n baza protocoalelor ncheiate ntre
Ministerul Educatiei , Cercet?rii ?i Inov?rii ?i cultele religioase
recunoscute oficial de stat.

Religia libera in scoli

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 14:23 and
n Legea Educa?iei Na?ionale asumat? de Guvernul Romniei n plenul
celor dou? Camere reunite ale Parlamentului n ziua de 15 septembrie
2009, disciplina religie este inclus? n planurile cadru ale
nv???mntului primar, gimnazial ?i liceal ca parte a trunchiului
comun. Potrivit Legii, elevul, cu acordul p?rin?ilor sau al tutorelui
legal instituit , alege pentru studiu religia ?i confesiunea (cf. art.
18, alin. 1).

De asemenea, potrivit art. 18, alin. 3, disciplina Religie’ poate fi
predat? numai de personal didactic calificat conform prevederilor
prezentei legi ?i abilitat n baza protocoalelor ncheiate ntre
Ministerul Educatiei , Cercet?rii ?i Inov?rii ?i cultele religioase
recunoscute oficial de stat.

« Pagina precedentăPagina următoare »
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X