orthodoxnews

26 august 2009

Întrunirea comisiei mixte pentru elaborarea lucrării „Istoria monahismului ortodox român de la origini până astăzi”, 1

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 16:26 and
La ini?iativa Preafericitului P?rinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române a hot?rât realizarea unei lucr?ri ample
privind istoria monahismului ortodox român de la origini pân? în
prezent. Lucrarea va fi elaborat? sub egida Patriarhiei Române ?i a
Academiei Române. Pentru coordonarea acestui proiect de cercetare, s-a
propus constituirea unei comisii mixte din partea Patriarhiei Române ?i
Academiei Române, format? din istorici de la cinci facult??i de
teologie ortodox? din ?ar? ?i de la cinci institute de cercetare ale
Academiei Române.

Academicieni, istorici ?i profesori de teologie se vor întâlni
miercuri, 1 septembrie 2009, la Palatul Patriarhiei , în vederea
elabor?rii lucr?rii intitulate „Istoria monahismului ortodox român de
la origini pân? ast?zi”. Întrunirea va fi prezidat? de Preafericitul
P?rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ?i de
academicianul Ionel Haiduc, pre?edintele Academiei Române.

Obiectivele propuse sunt: eviden?ierea contribu?iei monahismului
ortodox la cristalizarea ?i dezvoltarea spiritualit??ii române?ti,
punerea în valoare a propriului tezaur de istorie, cultur?, art? ?i
arhitectur? religioas?, reliefarea leg?turilor monahismului ortodox
român cu monahismul r?s?ritean ?i cel apusean, valorificarea
contribu?iei monahismului ortodox la spiritualitatea ?i cultura
universal?.

Lucrarea va fi structurat? pe trei volume, primul de la origini pân? în
secolul al X-lea, al doilea din secolul al XVI-lea ?i cel de-al treilea
din secolul al XVII-lea pân? ast?zi.

Sursa: Radio TRINITAS


Niciun comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X