orthodoxnews

28 iulie 2009

Axa Raului-America-Rusia-Moldova

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 15:02 and

De Gabriel Teodor Gherasim, New-York

Când “Jurnalul de Chi?in?u” din 27 Iulie 2009 ne-a informat
c? Levy Izhak Rosenbaum, un b?rbat în vârst? de 58 de ani din cartierul
new-yorkez Brooklyn, a fost arestat sub acuza?ia de trafic de organe,
în cadrul unei anchete a FBI privind crima organizat? evreiasc?,
soldat? cu arestarea a 44 de persoane din statele New Jersey ?i New
York, printre care trei primari din New Jersey, mai mul?i oficiali
locali ?i cinci rabini, m-am dus cu gândul la ce le spusese Ellie
Wiesel în prezen?a lui Ion Ilici Iliescu, tinerilor români din Sighet
când revenise în ?ara în care s-a n?scut: “Merge?i acas? ?i întreba?i-i pe bunicii vo?trii de ce nu i-au ap?rat pe evrei când au fost persecuta?i între 1941-1944?”

Potrivit agen?iei AP, preluat? de presa american?, politicienii ?i
rabinii aresta?i nu au fost acuza?i de implicare în traficul
interna?ional de organe direct, ci “numai” în sp?larea de bani de pe
urma lor (deci un fel de “nu c? spun, dar zic”), cât ?i în contrabanda
cu bunuri contraf?cute, printre care po?ete “de firm?”.

În anii ’90 când am sosit cu ni?te colete umanitare la Chi?in?u,
donate de c?tre Northwest Medical Teams din Portland, directorul de la
Spitalul de Urgen?e din Chi?in?u a avut bun?voin?a ca s?-mi dea un tur
al spitalului, iar când am ajuns la sec?ia de dialize am aflat cu
stupoare c? Israelul d?dea ma?ini medicale pe organe din Basarabia.

“N-avem bani, a oftat doctorul, pl?tim cu ce avem.”

Dac? chiar ?i când organele veneau trimise în Israel de la donatori
care muriser? înainte de explantarea organelor, mi s-a p?rut
solicitarea Israelului de o abject? specul? de carne uman?, cu atât mai
mult este vorba acum de practici oribile, de care ‘Dr.’ Mengele îns??i
ar fi fost mândru: este vorba de explantarea organelor DE LA OAMENI VII
?i vinderea lor celui mai mare pl?titor din licita?iile Americii.

Arestarea ?i punerea sub acuzare a lui Rosenbaum au fost posibile
datorit? unei opera?iuni sub acoperire a FBI, în care doi agen?i au
stabilit ?i înregistrat o întâlnire “de afaceri” cu suspectul,
pretinzând ca au nevoie urgent de un rinichi pentru un unchi bolnav.
Rosenbaum s-a prezentat drept “un intermediar” care îi poate pune în
legatur? cu un donator potrivit. Anchetatorii au aflat ca re?eaua
condus? de Rosenbaum cump?ra de la români basarabeni, din România ?i de
la al?i est-europeni s?raci, cu pre?uri cuprinse între 2.000 ?i 10.000
de dolari, rinichi al c?ror pre? ajungea în SUA pân? la 160.000 –
180.000 dolari.

Potrivit presei americane, re?eaua lui Rosenbaum ar fi avut
ramificatii prin Israel, o alta “surs?” de beneficiari de rinichi. Dup?
ce erau racola?i în Republica Moldova, România, sau în alte ??ri
s?race, donatorii intrau pe teritoriul american, în general pe la
Aeroportul Interna?ional Kennedy din New York, cu vize false de
student?i sau de turi?ti. Deci pentru o opera?ie de asemenea anvergur?
treabuiau ca oficiali ai guvernelor Moldova, România, Israel, S.U.A. ?i
din alte ??ri afectate de asemenea târguri de carne vie, s? fie
implica?i. Cine sunt ace?tia ?i de ce mai sunt liberi (mai ales pe
pozi?iile de autoritate pe care le-au abuzat), r?mâne de investigat.

Cotidianul “New York Post” a scris pe 26 Iulie 2009 c? Levy
Izhak Rosenbaum ar avea leg?turi ?i cu Bernard Madoff, autorul “fraudei
mileniului”, care a f?cut timp de câ?iva ani dona?ii de zeci de mii de
dolari unei organiza?ii de caritate (sic!) conduse de Rosenbaum. S? mai
men?ion?m c? acest madoff este demonizat în presa american? în primul
rând pentru c? a fraudulat pe evreii s?i, ?i înc? de la cea mai scump?
sinagog? din lume, cea de pe Fifth Avenue din New-York. Intrat în
colimatorul ?mecheriilor acestui “cal troian” evreiesc a fost ?i
prietenul nostru Ellie Wiesel, cel care d?dea lec?ii de moral?
poporului român.

Ca o not? aparte despre acest Wiesel (derivativ de la “nev?stuic?“),
s? men?ion?m c? nu românii, ci ungurii l-au trimis la lag?re de
exterminare cu tot neamul, pentru c? Nordul Transilvaniei fusese dat
Ungariei de c?tre Hitler ?i c? România a interzis deportarea oric?rui
evreu din România în lag?rele de exterminare nem?e?ti, chiar când
germanii ne ocupaser? ?ara. ?i acela?i Wiesel care descria într-o carte
autobiografic? cum s-a “bucurat enorm de mult când trupele
‘civilizatei’ Ungarii hortiste au ocupat Nordul Transilvaniei de la
‘primitivii’ români”, nu ?i-a cerut EL niciodat? iertare pentru
insultarea poporului român ?i pentru “bucuria” lui la ocuparea
pamântului românesc de c?tre maghiari, care de fapt echivala cu un un
act de tr?dare a României.

Revenind la speculan?ii de organe române?ti ?i cre?tine,
antropologul Nancy Scheper-Hughes, profesoar? la Universitatea Berkely,
autoarea unei c?r?i în curs de apari?ie privind traficul interna?ional
de organe, sus?ine c? a aflat despre sinistra ocupa?ie a lui Rosenbaum
prin contactele sale din Israel, înc? de acum zece ani, ?i c? a adus
demult cazul în aten?ia FBI, f?r? ca aceast? agen?ie poli?ieneasc? s?
intervin? pân? ce FBI-ul n-a primit permisie de la cei mai mari in
guvern. Ea a mai declarat c? i s-a relatat c? Rosenbaum avea un pistol
cu care nu ezita s? îi amenin?e pe poten?ialii vânz?tori de organe dac?
ace?tia se r?zgândeau ?i nu mai doreau s? finalizeze tranzac?ia aceasta
criminal?, lucru relatat de altfel recent ?i de România Liber?.

Deci de la schimbul mercantilist de ma?ini contra rinichi al
Israelului cu Moldova din anii ‘90, la r?pirea, amenin?area, ?atajarea
?i batjocorirea donatorilor de azi din Moldova (România, ?.a.), este
vorba de crim?, mai ales când organele se preleveaz? de la oamani vii.

Când Paul Goma a aflat de la Paris de cearta românilor din partea
lui Wiesel la Sighet, a r?spuns cu vocile victimelor Basarabiei, a
Bucovinei de Nord ?i a Bugeacului: “Dup? ce o s? primim noi,
românii, de la evrei, r?spunsul la întrebarea de ce nu au ajutat ei pe
zecile de mii de ??rani, preo?i ?i înv???tori/intelectuali români care
au fost împu?ca?i, deporta?i, omorâ?i ?i închi?i de comisarii evrei
N.K.V.D-i?tii de sub ocupa?ia din 1939-1941, o s? r?spundem ?i noi
întreb?rii lui Wiesel, întrebare pe care ar fii trebuit s? o pun? mai
bine tor?ionarilor s?i unguri ?i germani, pentru a c?ror ocupa?ie
ini?ial s-a ?i bucurat.”

Comunit??ile evreie?ti trebuie s? fac? proteste oficiale ?i s? arate
dezasociere total? fa?? de orice crim? f?cut? de evrei, mai ales prin
filiera Israelului, acum, pentru a evita o interpelare gen Paul Goma pe
viitor despre aceste episoade scabroase contemporane de explantare de
organe pentru profit sau “schimb” de tehnologie contra organe.

Numai si numai printr-un cod de etic? intolerant? fa?? de orice
criminali care speculeaz? în carne vie, se poate de evitat stereotipuri
?i generaliz?ri negative c?tre orice comunitate. Dac? ace?ti criminali
ca Rosenbaum ?i mafia lui evreiasc? s-au lansat în activit??i care sunt
un pretext de aur pentru ca ideologii anti-evrei s? porneasc? campanii
anti-semite, reac?ia comunit??ilor evreie?ti trebuie s? fie de o
condamnare f?r? echivoc a lui Rosenbaun & Co.

Altfel, nu vor fi înv??at nimic din trecut când s-a pus întrebarea: “Ce-a?i f?cut voi înspre condamnarea acestor acte criminale contra oamenilor no?tri?”

 


Niciun comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X