orthodoxnews

20 iunie 2009

Ridicarea Eparhiei Râmnicului la rang de Arhiepiscopie

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 16:23 and
În zilele de 18-19 iunie 2009 , la Re?edin?a Patriarhal?, sub
pre?edin?ia Preafericitului P?rinte Patriarh Daniel, a avut loc ?edin?a
de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Printre
hot?rârile luate se afl? ?i ridicarea Eparhiei Râmnicului la rangul de
Arhiepiscopie.


Episcopia Râmnicului este una dintre cele mai vechi episcopii din ?ara
noastr? ?i f?r? îndoial? mo?tenitoarea fostei Mitropolii a Severinului
de la sfâr?itul secolului al XIV-lea.

Dup? ce în anul 1359, în timpul domniei lui Nicolae Alexandru Basarab,
a fost recunoscut? prima mitropolie româneasc? – Mitropolia
Ungro-Vlahiei – de c?tre Patriarhia Ecumenic? de la Constantinopol, în
1370, în ?ara Româneasc?, s-a mai înfiin?at, în dreapta Oltului,
Mitropolia Severinului, având ca mitropolit pe Antim Critopolos
(1370-1381). Aceast? Mitropolie a avut re?edin?a în Severin, îns?
datorit? h?r?uielilor ungurilor (1375), va fi mutat? la Strehaia,
ajungând în cele din urm? la Râmnic.

Când Severinul a revenit ??rii Române?ti, s-a reînfiin?at ?i Episcopia
din dreapta Oltului, cu numele de Episcopia Râmnicului Noul Severin,
fapt întâmplat în timpul domnitorului Radu cel Mare, în anul 1503-1504.
Aceast? Episcopie a fost înfiin?at? în amintirea Mitropoliei disp?rute,
a c?rei biseric? catedral? cu hramul “Sfântul Ierarh Nicolae”, a fost
zidit? pe locul unde se afla actuala catedral?. Ea avea în jurisdic?ie
via?a religioas? a Olteniei depinzând direct de Mitropolia
Ungro-Vlahiei.

Primul episcop al Râmnicului se pare ca ar fi fost Maxim Brancovici,
ierarh de origine sârb?, care la pu?in? vreme a ajuns Mitropolit al
??rii Române?ti, îns? numele lui nu figureaz? în pomelnicul Episcopiei,
acesta deschizându-se cu numele episcopului Leontie 1532-1534 (?). De
la înfiin?area Episcopiei ?i pân? în zilele noastre, la Râmnic au
p?storit 40 de ierarhi dintre care se cuvine s? men?ion?m pe Sfântul
Ierarh Martir Antim Ivireanul , patronul ?i ocrotitorul ora?ului Râmnicu
Vâlcea ?i Sfântul Ierarh Calinic Cernicanul, care a ref?cut re?edin?a
episcopal? a Râmnicului.

Înfiin?ându-se Mitropolia Olteniei (1939) ?i Arhiepiscopia Craiovei
(1946) cu re?edin?a la Craiova, Episcopia Râmnicului a r?mas cu
jurisdic?ia teritorial ? asupra jude?elor Vâlcea ?i Romana?i.

În timpul Preafericitului P?rinte Iustinian, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, în 1948-1949 s-a elaborat, votat ?i aprobat “Statutul
pentru organizarea ?i func?ionarea Bisericii Ortodoxe Române”, în care
se men?iona, între altele, unirea Eparhiei Râmnicului Noul Severin cu
Eparhia Arge?ului, sub denumirea de Episcopia Râmnicului ?i Arge?ului,
cu sediul la Râmnic, având ca episcop pe vrednicul de pomenire
Preasfin?itul P?rinte Episcop Iosif Gafton (1949-1984). Timp de aproape
51 de ani aceast? Episcopie a avut in jurisdic?ie jude?ele : Vâlcea,
Arge?, Olt ?i o parte din Teleorman.

Din 1984 Episcopia Râmnicului este p?storit? de Preasfin?itul Episcop
Gherasim Cristea care a activat ca Arhiereu-Vicar la Râmnic înc? din
1975. Însc?unarea Preasfin?iei Sale s-a facut la Râmnic în ziua de 2
decembrie 1984.

În anul 1990, reînfiin?ându-se Episcopia Arge?ului ?i Muscelului, cu
sediul la Curtea de Arges, Episcopia Râmnicului a r?mas cu jude?ele
Vâlcea ?i Olt. În aceast? perioad? s-au restaurat majoritatea
schiturilor, mân?stirilor ?i bisericilor de mir, monumente istorice ?i
de art? din cadrul eparhiei, fapt pentru care Ministerul Cultelor ?i
Culturii i-a acordat Preasfin?itului P?rinte Gherasim, „Diploma de
excelen??”, în anul 2005.

Începând cu data de 1 februarie 2008 ?i-a început activitatea nou
înfiin?at? Episcopie a Slatinei, Episcopiei Râmnicului r?mânându-i în
jurisdic?ie doar jude?ul Vâlcea.

Sursa istoricului: Episcopia Râmnicului


Niciun comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X