orthodoxnews

17 iunie 2009

PAŞAPOARTELE BIOMETRICE AU AJUNS PE FURIŞ ÎN PLENUL CAMEREI DEPUTAŢILOR !!!

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 11:23 and

preluare de pe victor-roncea.blogspot.com

Ordonanta de Urgen?? nr. 207/2008
privind pa?apoartele biometrice, adoptat? pe articole, în timp ce în
fa?a Parlamentului – intrarea Camerei Deputa?ilor – se desf??ura un
protest anti- RFID

P?rintele Filoteu B?lan condamn? diversiunea (vezi aici).

BUCURE?TI (MEDIAFAX) – Deputa?ii au adoptat, mar?i, pe articole,
f?r? obiec?ii, Ordonan?a de Urgen?? emis? de Guvernul T?riceanu, care
prevede introducerea pa?apoartelor biometrice, în timp ce în fa?a
Palatului Parlamentului un grup de persoane manifestau împotriva
acestor pa?apoarte.

Camera Deputa?ilor urma s? dea ?i votul final asupra acestei
ordonan?e, îns? acest lucru nu a mai fost posibil dup? ce deputa?ii
PSD, PNL ?i ai UDMR au p?r?sit lucr?rile Camerei, în timpul dezbaterii
privind începerea urm?ririi penale a deputatului PSD Adrian N?stase.

Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 207/2008 care vizeaz?
introducerea pa?apoartelor biometrice modific? Legea 248/2005 privind
regimul liberei circula?ii a cet??enilor români în str?in?tate. Punerea
în circula?ie a pa?aportului cu date biometrice constituie o obliga?ie
asumat? de România în baza calit??ii de stat membru al U.E., se ar?ta
în expunerea de motive a ordonan?ei.
Aceast? ordonan?? a stârnit controverse în timpul dezbaterilor din
comisiile parlamentare, unii deputa?i spunând c? România trebuie s?-?i
onoreze promisiunile fa?? de U.E., în timp ce al?ii s-au pronun?at
împotriva existen?ei pe pa?apoarte a unui cip cu datele personale.

În ?edin?a de mar?i a Camerei Deputa?ilor, niciun deputat nu a luat
cuvântul la dezbaterile pe tema ordonan?ei, articolele fiind adoptate
f?r? obiec?ii.

În timp ce ordonan?a era adoptat? pe articole, pe holurile
Parlamentului se auzeau strig?tele de protest ale manifestan?ilor
afla?i la intrarea în parcul Izvor , vis-a-vis de cl?direa Palatului
Parlamentului.

Ordonan?a a fost adoptat? deja de Senat, iar Camera Deputa?ilor, care este for decizional, urmeaz? s? dea votul final.
Emma Toader, ema@mediafax.ro

Ordonanta ramane pe agenda pana la viitorul vot in plen .
http://www.pentrulibertate.ro/

 


Niciun comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X