orthodoxnews

24 mai 2009

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit vizita Excelenţei Sale Doamna Ayşe Sinirlioglu, Ambasadorul Republicii Turcia

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 19:56 and
În
ziua de 22 mai 2009, la Re?edin?a Patriarhal?, Preafericitul P?rinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit pe Excelen?a Sa
Doamna Ay?e Sinirlioglu, Ambasadorul Republicii Turcia în România.

Cu acest prilej, Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel a prezentat
doamnei ambasador date despre vizita pe care o va desf??ura, în fruntea
unei delega?ii a Bisericii Ortodoxe Române, în perioada 27 mai – 2
iunie 2009, la Istanbul, Ankara ?i în Capadocia. Preafericirea Sa a
reliefat importan?a acestei vizite, ?i pentru c? între Dobrogea (fosta
provincie Scytia Minor) ?i Capadocia au existat leg?turi spirituale
intense înc? din sec. al IV-lea, leg?turi care au continuat ?i în
secolele urm?toare, fapt eviden?iat chiar ?i de titlul de „Locum tenens
al Tronului Cezareei Capadociei” acordat mitropolitului ??rii Române?ti
iar, mai apoi, Patriarhului României.

Doamna ambasador a salutat aceast? ini?iativ? ?i a considerat c?
întâlnirile cu diferite personalit??i religioase ?i autorit??i civile,
precum ?i cea cu membri comunit??ii ortodoxe române?ti din Turcia vor
fi tot atâtea prilejuri de a în?elege mai bine realit??ile sociale ?i
religioase ale ??rii sale.

Au mai fost discutate aspecte ale experien?ei Turciei în domeniul
turismului ?i a modului în care, prin pelerinaje f?cute în diferite
locuri din aceast? ?ar?, credincio?ii ortodoc?i români pot cunoa?te ?i
evalua istoria cre?tinismului din aceast? parte a lumii.

 


Niciun comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X