orthodoxnews

28 aprilie 2009

Moaştele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, vor fi aduse miercuri la Bucureşti

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 17:57 and tagged
n
seara zilei de 29 aprilie 2009 , vor fi aduse din Grecia la Bucure?ti,
spre nchinare, moa?tele Sfntului grigorie Palama, teolog al Luminii
harului ceresc, de la a c?rui trecere la Domnul se mplinesc anul
acesta 650 de ani.

Cinstitele moa?te vor putea fi venerate la Catedrala Patriarhal? n
zilele de 29 ?i 30 aprilie ?i n biserica-paraclis studen?esc Sfntul
Grigorie Palama din incinta Universit??ii Politehnice Bucure?ti n
diminea?a zilei de 1 mai, iar apoi se vor afla la Gala?i, n perioada
1-4 mai 2009.

BIROUL DE PRES? AL ARHIEPISCOPIEI BUCURE?TILOR

 

Moaştele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, vor fi aduse miercuri la Bucureşti

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 17:57 and tagged
n
seara zilei de 29 aprilie 2009 , vor fi aduse din Grecia la Bucure?ti,
spre nchinare, moa?tele Sfntului grigorie Palama, teolog al Luminii
harului ceresc, de la a c?rui trecere la Domnul se mplinesc anul
acesta 650 de ani.

Cinstitele moa?te vor putea fi venerate la Catedrala Patriarhal? n
zilele de 29 ?i 30 aprilie ?i n biserica-paraclis studen?esc Sfntul
Grigorie Palama din incinta Universit??ii Politehnice Bucure?ti n
diminea?a zilei de 1 mai, iar apoi se vor afla la Gala?i, n perioada
1-4 mai 2009.

BIROUL DE PRES? AL ARHIEPISCOPIEI BUCURE?TILOR

 

27 aprilie 2009

Nou miting anticip

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 21:19 and

Miercuri 29 aprilie 2009 , orele 10-14 vis-a-vis de intrarea Camera
Deputatilor, Parcul Izvor va avea loc un miting al societatii civile
organizat de APADAR. Mitingul va avea ca tema protestul impotriva
adoptarii O.G. 207/2008 privind pasapoartele electronice cu cipuri.
Protestul se va desfasura simultan cu sedinta reunita a celor 3 comisii
ale Camerei Deputatilor, care vor dezbate aceasta ordonanta de Guvern
in vederea avizarii sau respingerii ei.
Precizam ca grupul nostru a organizat miting si inainte de sarbatoarea
Sfintelor Pasti, cand cele 3 Comisii nu si-au tinut lucrarile – desi pe
ordinea de zi figura sedinta respectiva. Din surse din interiorul uneia
dintre Comisii, am aflat ca adunarea respectiva a fost anulata in
ultima clipa intrucat persoanele interesate de promovarea acestei
ordonante si-au dat seama ca exista o opozitie puternica in randul
membrilor comisiilor (datorita informarii si a loby-ului creat de
ONG-urile reunite in Coalitia Impotriva Statului politienesc) si
riscau sa se petreaca ceea ce s-a petrecut la Comisia Juridica , si
anume ca Ordonanta sa fie respinsa (sa primeasca aviz negativ). Este
posibil ca acest scenariu sa se repete si miercuri, nefiind inca fixata
ora de intrunire a comisiilor.
Toate aceste aspecte ne indreptatesc sa perseveram in actiunile de
protest, in eforturile de informare a cetatenilor precum si a
factorilor de decizie (deputati si senatori).
Invitati sunt toti cetatenii, ONG-urile si reprezentati ai cultelor
pentru a protesta impotriva introducerii pasapoartelor
electronice/biometrice si a solicita dreptul de optiune si organizare
de referendum.
Persoana de contact: av. Mihai Rapcea, vicepresedinte APADAR, 0727673376

 

Nou miting anticip

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 21:19 and

Miercuri 29 aprilie 2009 , orele 10-14 vis-a-vis de intrarea Camera
Deputatilor, Parcul Izvor va avea loc un miting al societatii civile
organizat de APADAR. Mitingul va avea ca tema protestul impotriva
adoptarii O.G. 207/2008 privind pasapoartele electronice cu cipuri.
Protestul se va desfasura simultan cu sedinta reunita a celor 3 comisii
ale Camerei Deputatilor, care vor dezbate aceasta ordonanta de Guvern
in vederea avizarii sau respingerii ei.
Precizam ca grupul nostru a organizat miting si inainte de sarbatoarea
Sfintelor Pasti, cand cele 3 Comisii nu si-au tinut lucrarile – desi pe
ordinea de zi figura sedinta respectiva. Din surse din interiorul uneia
dintre Comisii, am aflat ca adunarea respectiva a fost anulata in
ultima clipa intrucat persoanele interesate de promovarea acestei
ordonante si-au dat seama ca exista o opozitie puternica in randul
membrilor comisiilor (datorita informarii si a loby-ului creat de
ONG-urile reunite in Coalitia Impotriva Statului politienesc) si
riscau sa se petreaca ceea ce s-a petrecut la Comisia Juridica , si
anume ca Ordonanta sa fie respinsa (sa primeasca aviz negativ). Este
posibil ca acest scenariu sa se repete si miercuri, nefiind inca fixata
ora de intrunire a comisiilor.
Toate aceste aspecte ne indreptatesc sa perseveram in actiunile de
protest, in eforturile de informare a cetatenilor precum si a
factorilor de decizie (deputati si senatori).
Invitati sunt toti cetatenii, ONG-urile si reprezentati ai cultelor
pentru a protesta impotriva introducerii pasapoartelor
electronice/biometrice si a solicita dreptul de optiune si organizare
de referendum.
Persoana de contact: av. Mihai Rapcea, vicepresedinte APADAR, 0727673376

 

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL la slujba de prohodire a Preasfinţitului Părinte IOACHIM, Episcopul Huşilor

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 18:38 and
UN CTITOR DE BISERICI ?I UN PROMOTOR AL CULTURII CRE?TINE – Episcopul IOACHIM al Hu?ilor –

Preasfin?itul P?rinte Episcop Ioachim al Hu?ilor a trecut la Domnul n
vinerea din S?pt?mna Luminat?. ntruct ?i-a purtat crucea suferin?ei
unei boli ndelungate cu demnitate ?i cu n?dejde, Dumnezeu l-a chemat
n ceruri n ziua s?rb?toririi Izvorului T?m?duirii pentru a-i ar?ta c?
locul deplinei vindec?ri de durere, ntristare ?i suspin este
mp?r??ia lui Dumnezeu.
Cunosc?tor al istoriei Bisericii ?i patriot statornic, predicator
captivant ?i p?stor misionar, iubitor de cultur? ?i de evlavie,
Preasfin?itul P?rinte Episcop Ioachim Mare? i-a pre?uit mult pe preo?ii
?i credincio?ii ncredin?a?i lui spre p?storire.
n vremuri grele pentru Biserica Ortodox? Romne vrednicul de pomenire
Ioan-Ioachim Mare? a fost ales ?i hirotonit Arhiereu Vicar al istoricei
Episcopii a Romanului ?i Hu?ilor, pe care o cuno?tea foarte bine ?i pe
care o slujise nti ca preot n cteva parohii din cuprinsul ei, iar
apoi, ca vicar administrativ ntre anii 1978-1985 ?i apoi arhiereu
vicar ntre 1985-1996. Vrednicia ?i h?rnicia ar?tate la Roman au
contribuit la alegerea Preasfin?itului Arhiereu vicar Ioachim ca
episcop al Hu?ilor, episcopie reactivat? de Sfntul Sinod al Bisericii
noastre n anul 1996, rennodnd astfel lunga ?i zbuciumata istorie a
acestui scaun episcopal, p?storit n trecutul s?u de mul?i ierarhi
evlavio?i ?i erudi?i. ntronizarea primului episcop al Hu?ilor dup?
reactivarea episcopiei s-a petrecut n timpul p?storirii noastre la
Ia?i, ca Mitropolit al Moldovei ?i Bucovinei. Ne amintim cu evlavie de
momentul noului nceput al acestei vechi eparhii, dar mai ales de zelul
?i jertfelnicia primului ei chiriarh, dup? reactivare. Pomenim n
aceste momente de rug?ciune ?i recuno?tin?? lucrarea bogat? pe care
vrednicul de pomenire Episcop Ioachim al Hu?ilor a desf??urat-o cu
timp ?i f?r? timp ca Episcopia Hu?ilor s??i recapete n scurt timp
frumuse?ea ei de alt?dat?. El a restaurat multe biserici ?i m?n?stiri
?i a ctitorit altele noi, dar mai ales s-a ngrijit cu deosebit?
aten?ie s? mbrace Catedrala Episcopal? din Hu?i n ve?mnt luminos
dup? ample lucr?ri de restaurare ?i dotare cu odoare ?i ve?minte noi.
Am s?vr?it mpreun? resfin?irea Catedralei din Hu?i n ziua pomenirii
Sfin?ilor Apostoli Petru ?i Pavel, 29 iunie 1998. P?str?m aceea?i
frumoas? amintire ?i de la momentul inaugur?rii Muzeul Eparhial din
Hu?i n anul omagial 2004, n cadrul amplelor manifest?ri dedicate
Sfntului Voievod ?tefan cel Mare. Preasfin?itul P?rinte Episcop
Ioachim s-a dovedit o dat? n plus iubitor de Biseric? ?i Neam, un
ierarh care pre?uia mult memoria nainta?ilor, creatori de valori
sfinte.
n acela?i timp vrednicul de pomenire Episcop Ioachim al Hu?ilor s-a
dovedit n anii p?storirii sale ca episcop a fi un neobosit misionar,
ctitor de multe biserici ?i de opere culturale. El a ini?iat ?i
sus?inut prima parte a lucr?rilor de construire a catedralei din Bac?u.
Pe lng? ndatoririle sale de arhiereu vicar la Roman sau de episcop la
Hu?i r?spundea cu mult? promptitudine solicit?rilor noastre de a
participa la evenimentele legate de hramurile Catedralei Mitropolitane
din Ia?i, fie la alte hramuri sau manifest?ri religioase ?i culturale
din cuprinsul Mitropoliei. Cu mult? rvn? ?i n?elepciune binevestea
Cuvntul Evangheliei, adresndu-se att oamenilor simpli, ct ?i
intelectualilor. A fost un p?stor harnic ?i un c?rturar zelos. A
sus?inut ?i promovat cu dinamism opera cultural? ?i social? a Bisericii
att ca arhiereu vicar n Episcopia Romanului, cu binecuvntarea
Preasfin?itului P?rinte Episcop Eftimie, ct ?i n Episcopia Hu?ilor,
ca arhip?stor al ei.
Multe ?i pre?ioase sunt f?ptuirile spirituale ?i materiale ale
Preasfin?itului Episcop Ioachim al Hu?ilor. Toate aceste rodnice
str?danii ale sale, care i-au mpodobit chipul, sunt primite acum ca
talan?i nmul?i?i, prin har ?i osteneal?, n mp?r??ia lui Dumnezeu, n
lumina Preasfintei Treimi, pe Care a m?rturisit-o n rug?ciune ?i n
lucrare pastoral?.
n aceste clipe triste pentru Episcopia Hu?ilor, dar ?i pentru ntreaga
Biseric? Ortodox? Romn?, ne amintim de cuvintele Mntuitorului nostru
Iisus Hristos Care ne d?ruie?te lumin? ?i speran?? cnd zice: Cel ce
crede n Mine, chiar dac? va muri, va tr?i (Ioan 11, 25). Aceast?
credin?? n via?a ve?nic? devine o certitudine pentru noi, cre?tinii,
pentru c? Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel R?stignit ?i nviat, ne-a
trecut pe noi de la moarte la via??, iar celor adormi?i n Domnul le
d?ruie?te odihna, pacea ?i lumina Sa. Acest adev?r ne este mai proasp?t
ca oricnd n minte ?i n inim? mai ales n aceast? perioad? pascal?,
cnd lumina nvierii Hristos umple Biserica Sa ?i ntreg universul,
d?ruind sens ?i speran?? ntregii existen?e.
Rug?m pe Hristos Domnul, Arhiereul cel ve?nic, s? a?eze sufletul
Preasfin?itului P?rinte Episcop Ioachim, mpreun? cu drep?ii ?i cu
sfin?ii, unde nu este durere, nici ntristare, nici suspin, ci via??
f?r? de sfr?it, iar celor ndolia?i, familie, cler ?i credincio?i ai
Eparhiei Hu?ilor, s? le aduc? mngiere ?i pace sfnt?.
Ve?nica lui pomenire din neam n neam!

DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL la slujba de prohodire a Preasfinţitului Părinte IOACHIM, Episcopul Huşilor

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 18:38 and
UN CTITOR DE BISERICI ?I UN PROMOTOR AL CULTURII CRE?TINE – Episcopul IOACHIM al Hu?ilor –

Preasfin?itul P?rinte Episcop Ioachim al Hu?ilor a trecut la Domnul n
vinerea din S?pt?mna Luminat?. ntruct ?i-a purtat crucea suferin?ei
unei boli ndelungate cu demnitate ?i cu n?dejde, Dumnezeu l-a chemat
n ceruri n ziua s?rb?toririi Izvorului T?m?duirii pentru a-i ar?ta c?
locul deplinei vindec?ri de durere, ntristare ?i suspin este
mp?r??ia lui Dumnezeu.
Cunosc?tor al istoriei Bisericii ?i patriot statornic, predicator
captivant ?i p?stor misionar, iubitor de cultur? ?i de evlavie,
Preasfin?itul P?rinte Episcop Ioachim Mare? i-a pre?uit mult pe preo?ii
?i credincio?ii ncredin?a?i lui spre p?storire.
n vremuri grele pentru Biserica Ortodox? Romne vrednicul de pomenire
Ioan-Ioachim Mare? a fost ales ?i hirotonit Arhiereu Vicar al istoricei
Episcopii a Romanului ?i Hu?ilor, pe care o cuno?tea foarte bine ?i pe
care o slujise nti ca preot n cteva parohii din cuprinsul ei, iar
apoi, ca vicar administrativ ntre anii 1978-1985 ?i apoi arhiereu
vicar ntre 1985-1996. Vrednicia ?i h?rnicia ar?tate la Roman au
contribuit la alegerea Preasfin?itului Arhiereu vicar Ioachim ca
episcop al Hu?ilor, episcopie reactivat? de Sfntul Sinod al Bisericii
noastre n anul 1996, rennodnd astfel lunga ?i zbuciumata istorie a
acestui scaun episcopal, p?storit n trecutul s?u de mul?i ierarhi
evlavio?i ?i erudi?i. ntronizarea primului episcop al Hu?ilor dup?
reactivarea episcopiei s-a petrecut n timpul p?storirii noastre la
Ia?i, ca Mitropolit al Moldovei ?i Bucovinei. Ne amintim cu evlavie de
momentul noului nceput al acestei vechi eparhii, dar mai ales de zelul
?i jertfelnicia primului ei chiriarh, dup? reactivare. Pomenim n
aceste momente de rug?ciune ?i recuno?tin?? lucrarea bogat? pe care
vrednicul de pomenire Episcop Ioachim al Hu?ilor a desf??urat-o cu
timp ?i f?r? timp ca Episcopia Hu?ilor s??i recapete n scurt timp
frumuse?ea ei de alt?dat?. El a restaurat multe biserici ?i m?n?stiri
?i a ctitorit altele noi, dar mai ales s-a ngrijit cu deosebit?
aten?ie s? mbrace Catedrala Episcopal? din Hu?i n ve?mnt luminos
dup? ample lucr?ri de restaurare ?i dotare cu odoare ?i ve?minte noi.
Am s?vr?it mpreun? resfin?irea Catedralei din Hu?i n ziua pomenirii
Sfin?ilor Apostoli Petru ?i Pavel, 29 iunie 1998. P?str?m aceea?i
frumoas? amintire ?i de la momentul inaugur?rii Muzeul Eparhial din
Hu?i n anul omagial 2004, n cadrul amplelor manifest?ri dedicate
Sfntului Voievod ?tefan cel Mare. Preasfin?itul P?rinte Episcop
Ioachim s-a dovedit o dat? n plus iubitor de Biseric? ?i Neam, un
ierarh care pre?uia mult memoria nainta?ilor, creatori de valori
sfinte.
n acela?i timp vrednicul de pomenire Episcop Ioachim al Hu?ilor s-a
dovedit n anii p?storirii sale ca episcop a fi un neobosit misionar,
ctitor de multe biserici ?i de opere culturale. El a ini?iat ?i
sus?inut prima parte a lucr?rilor de construire a catedralei din Bac?u.
Pe lng? ndatoririle sale de arhiereu vicar la Roman sau de episcop la
Hu?i r?spundea cu mult? promptitudine solicit?rilor noastre de a
participa la evenimentele legate de hramurile Catedralei Mitropolitane
din Ia?i, fie la alte hramuri sau manifest?ri religioase ?i culturale
din cuprinsul Mitropoliei. Cu mult? rvn? ?i n?elepciune binevestea
Cuvntul Evangheliei, adresndu-se att oamenilor simpli, ct ?i
intelectualilor. A fost un p?stor harnic ?i un c?rturar zelos. A
sus?inut ?i promovat cu dinamism opera cultural? ?i social? a Bisericii
att ca arhiereu vicar n Episcopia Romanului, cu binecuvntarea
Preasfin?itului P?rinte Episcop Eftimie, ct ?i n Episcopia Hu?ilor,
ca arhip?stor al ei.
Multe ?i pre?ioase sunt f?ptuirile spirituale ?i materiale ale
Preasfin?itului Episcop Ioachim al Hu?ilor. Toate aceste rodnice
str?danii ale sale, care i-au mpodobit chipul, sunt primite acum ca
talan?i nmul?i?i, prin har ?i osteneal?, n mp?r??ia lui Dumnezeu, n
lumina Preasfintei Treimi, pe Care a m?rturisit-o n rug?ciune ?i n
lucrare pastoral?.
n aceste clipe triste pentru Episcopia Hu?ilor, dar ?i pentru ntreaga
Biseric? Ortodox? Romn?, ne amintim de cuvintele Mntuitorului nostru
Iisus Hristos Care ne d?ruie?te lumin? ?i speran?? cnd zice: Cel ce
crede n Mine, chiar dac? va muri, va tr?i (Ioan 11, 25). Aceast?
credin?? n via?a ve?nic? devine o certitudine pentru noi, cre?tinii,
pentru c? Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel R?stignit ?i nviat, ne-a
trecut pe noi de la moarte la via??, iar celor adormi?i n Domnul le
d?ruie?te odihna, pacea ?i lumina Sa. Acest adev?r ne este mai proasp?t
ca oricnd n minte ?i n inim? mai ales n aceast? perioad? pascal?,
cnd lumina nvierii Hristos umple Biserica Sa ?i ntreg universul,
d?ruind sens ?i speran?? ntregii existen?e.
Rug?m pe Hristos Domnul, Arhiereul cel ve?nic, s? a?eze sufletul
Preasfin?itului P?rinte Episcop Ioachim, mpreun? cu drep?ii ?i cu
sfin?ii, unde nu este durere, nici ntristare, nici suspin, ci via??
f?r? de sfr?it, iar celor ndolia?i, familie, cler ?i credincio?i ai
Eparhiei Hu?ilor, s? le aduc? mngiere ?i pace sfnt?.
Ve?nica lui pomenire din neam n neam!

DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne

26 aprilie 2009

“Zilele credinţei şi culturii în Caraş-Severin”, ediţia a III-a – 2009

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 21:06 and
Duminic?,
26 aprilie 2009 , la Caransebe? a avut loc deschiderea manifest?rii ce
se deruleaz? deja la a treia edi?ie sub genericul Zilele credin?ei ?i
culturii n Cara?-Severin. Manifestarea este organizat? de Episcopia
Caransebe?ului, la ini?iativa ?i cu binecuvntarea Preasfin?itului
P?rinte Episcop Lucian, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru
Culte, a Consiliului Jude?ean Cara?-Severin ?i a Prim?riei municipiului
Caransebe?, ?i are trei etape: hramul noii catedrale episcopale
nvierea Domnului, Simpozionul interna?ional Teologie ?i rug?ciune.
2009 Anul jubiliar al Sfntului Vasile cel Mare ?i al sfin?ilor
capadocieni ?i Festivalul interna?ional de muzic? coral? religioas?
Timotei Popovici, aflat la edi?ia a XXVII-a. Perioada de desf??urare
a manifest?rilor este ntre 26 aprilie ?i 3 mai, cu acest prilej
organizndu-se vizite ?i pelerinaje la principalele obiective
religioase ?i turistice din Cara?-Severin.

Debutul manifest?rii s-a f?cut prin slujirea Sfintei Liturghii n
Duminica Tomii, pe esplanada noii catedrale episcopale din Caransebe?.
Din soborul de arhierei, preo?i ?i diaconi au f?cut parte:
Preasfin?itul P?rinte Lucian, episcopul Caransebe?ului, Preasfin?itul
P?rinte Sebastian, episcopul Slatinei ?i Romana?ilor, Preasfin?itul
P?rinte Gurie Gorjeanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei ?i
Preasfin?itul P?rinte Paisie Lugojanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Timi?oarei. Cuvntul de nv???tur? a fost rostit de c?tre Preasfin?itul
Sebastian al Slatinei, care a vorbit despre importan?a credin?ei n
via?a cre?tinilor. Mesajul Preafericitului P?rinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Romne a fost citit de Preasfin?itul Gurie
Gorjeanul, iar cel al Mitropolitului Banatului, naltpreasfin?itul
P?rinte Nicolae, fiu al Caransebe?ului, a fost transmis de
Preasfin?itul P?rinte Paisie Lugojanul. n final, n calitate de gazd?,
Preasfin?itul P?rinte Lucian a mul?umit tuturor oaspe?ilor pentru
dragostea ar?tat? Caransebe?ului ?i caransebe?enilor, prin participarea
la tradi?ionala rug? a ora?ului.

Dup? nchieierea slujbei, a avut loc deschiderea Rugii Caransebe?ului
prin cuvntul primarului Ion Marcel Vela ?i printr-o suit? de dansuri
populare din Banatul Montan, cu aportul unor ansambluri folclorice ?i
de dansuri populare din Caransebe?, Borlova, Armeni?, Bolva?ni?a ?i
Vrciorova.

Programul continu? cu vizitarea Schitului ?i sta?iunii Poiana M?rului,
a ora?elor Anina ?i Oravi?a, cu un pelerinaj la M?n?stirea C?lug?ra,
cea mai veche a?ezare monahal? a Banatului ?i binen?eles cu celelalte
manifest?ri dedicate credin?ei ?i culturii din Cara?-Severin.

Sursa: Biroul de pres? al Episcopiei Caransebe?ului

 

“Zilele credinţei şi culturii în Caraş-Severin”, ediţia a III-a – 2009

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 21:06 and
Duminic?,
26 aprilie 2009 , la Caransebe? a avut loc deschiderea manifest?rii ce
se deruleaz? deja la a treia edi?ie sub genericul Zilele credin?ei ?i
culturii n Cara?-Severin. Manifestarea este organizat? de Episcopia
Caransebe?ului, la ini?iativa ?i cu binecuvntarea Preasfin?itului
P?rinte Episcop Lucian, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru
Culte, a Consiliului Jude?ean Cara?-Severin ?i a Prim?riei municipiului
Caransebe?, ?i are trei etape: hramul noii catedrale episcopale
nvierea Domnului, Simpozionul interna?ional Teologie ?i rug?ciune.
2009 Anul jubiliar al Sfntului Vasile cel Mare ?i al sfin?ilor
capadocieni ?i Festivalul interna?ional de muzic? coral? religioas?
Timotei Popovici, aflat la edi?ia a XXVII-a. Perioada de desf??urare
a manifest?rilor este ntre 26 aprilie ?i 3 mai, cu acest prilej
organizndu-se vizite ?i pelerinaje la principalele obiective
religioase ?i turistice din Cara?-Severin.

Debutul manifest?rii s-a f?cut prin slujirea Sfintei Liturghii n
Duminica Tomii, pe esplanada noii catedrale episcopale din Caransebe?.
Din soborul de arhierei, preo?i ?i diaconi au f?cut parte:
Preasfin?itul P?rinte Lucian, episcopul Caransebe?ului, Preasfin?itul
P?rinte Sebastian, episcopul Slatinei ?i Romana?ilor, Preasfin?itul
P?rinte Gurie Gorjeanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei ?i
Preasfin?itul P?rinte Paisie Lugojanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Timi?oarei. Cuvntul de nv???tur? a fost rostit de c?tre Preasfin?itul
Sebastian al Slatinei, care a vorbit despre importan?a credin?ei n
via?a cre?tinilor. Mesajul Preafericitului P?rinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Romne a fost citit de Preasfin?itul Gurie
Gorjeanul, iar cel al Mitropolitului Banatului, naltpreasfin?itul
P?rinte Nicolae, fiu al Caransebe?ului, a fost transmis de
Preasfin?itul P?rinte Paisie Lugojanul. n final, n calitate de gazd?,
Preasfin?itul P?rinte Lucian a mul?umit tuturor oaspe?ilor pentru
dragostea ar?tat? Caransebe?ului ?i caransebe?enilor, prin participarea
la tradi?ionala rug? a ora?ului.

Dup? nchieierea slujbei, a avut loc deschiderea Rugii Caransebe?ului
prin cuvntul primarului Ion Marcel Vela ?i printr-o suit? de dansuri
populare din Banatul Montan, cu aportul unor ansambluri folclorice ?i
de dansuri populare din Caransebe?, Borlova, Armeni?, Bolva?ni?a ?i
Vrciorova.

Programul continu? cu vizitarea Schitului ?i sta?iunii Poiana M?rului,
a ora?elor Anina ?i Oravi?a, cu un pelerinaj la M?n?stirea C?lug?ra,
cea mai veche a?ezare monahal? a Banatului ?i binen?eles cu celelalte
manifest?ri dedicate credin?ei ?i culturii din Cara?-Severin.

Sursa: Biroul de pres? al Episcopiei Caransebe?ului

 

„Să ne bucurăm pentru mărturisirea de credinţă a lui Toma“

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 10:20 and

Evanghelia Duminicii a II-a dup? Pa?ti

(a Sfntului Apostol Toma)

Ioan 20, 19-31

19. ?i fiind sear?, n ziua aceea, ntia a s?pt?mnii (duminica), ?i
u?ile fiind ncuiate, unde erau aduna?i ucenicii de frica iudeilor, a
venit Iisus ?i a stat n mijloc ?i le-a zis: Pace vou?!

20. ?i zicnd acestea, le-a ar?tat minile ?i coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, v?znd pe Domnul.

21. ?i Iisus le-a zis iar??i: Pace vou?! Precum M-a trimis pe Mine Tat?l, v? trimit ?i Eu pe voi.

22. ?i zicnd acestea, a suflat asupra lor ?i le-a zis: Lua?i Duh Sfnt;

23. C?rora ve?i ierta p?catele, le vor fi iertate ?i c?rora le ve?i ?ine, vor fi ?inute.

24. Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geam?nul, nu era cu ei cnd a venit Iisus.

25. Deci au zis lui ceilal?i ucenici: Am v?zut pe Domnul! Dar el le-a
zis: Dac? nu voi vedea, n minile Lui, semnul cuielor, ?i dac? nu voi
pune degetul meu n semnul cuielor, ?i dac? nu voi pune mna mea n
coasta Lui, nu voi crede.

26. ?i dup? opt zile, ucenicii Lui erau iar??i n?untru, ?i Toma,
mpreun? cu ei. ?i a venit Iisus, u?ile fiind ncuiate, ?i a stat n
mijloc ?i a zis: Pace vou?!

27. Apoi a zis lui Toma: Adu degetul t?u ncoace ?i vezi minile Mele
?i adu mna ta ?i o pune n coasta Mea ?i nu fi necredincios ci
credincios.

28. A r?spuns Toma ?i I-a zis: Domnul meu ?i Dumnezeul meu!

29. Iisus I-a zis: Pentru c? M-ai v?zut ai crezut. Ferici?i cei ce n-au v?zut ?i au crezut!

30. Deci ?i alte multe minuni a f?cut Iisus naintea ucenicilor S?i, care nu sunt scrise n cartea aceasta.

31. Iar acestea s-au scris ca s? crede?i c? Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, ?i creznd s? ave?i via?? n numele Lui.
 
S? ne bucur?m pentru m?rturisirea de credin?? a lui Toma

P?rintele
Cleopa Ilie (1912-1998): Necredincio?ii se leap?d? ?i caut? s? vad? pe
Dumnezeu cu ochii trupe?ti; ndoielnicii vor s? pip?ie r?nile Domnului;
cei slabi n credin?? caut? minuni; sectele p?r?sesc Biserica,
r?st?lm?cesc dogmele credin?ei ?i vestesc alt? Evanghelie; cei robi?i
de patimi amn? poc?in?a, iar noi, fiii nvierii ?i fiii lui Dumnezeu
dup? har, s?-I r?mnem credincio?i pn? la sfr?it, ?tiind c? cel ce
va r?bda toate pn? la sfr?it, acela se va mntui (Matei 24, 13)

 

n prima zi a Sfintelor Pa?ti, seara, ne spune Sfntul Apostol ?i
Evanghelist Ioan, S-a ar?tat Iisus Hristos nviat ucenicilor S?i,
ascun?i de frica iudeilor, ntr-o camer? ncuiat? din Ierusalim ?i le-a
spus: Pace vou?! Dup? ce i-a lini?tit, c? erau tulbura?i ?i cuprin?i de
fric?, ?i i-a ncredin?at de nvierea Sa din mor?i, ar?tndu-le minile
?i coasta str?punse de cuie ?i suli?? pe cruce, le-a spus: Precum M-a
trimis pe Mine Tat?l, a?a v? trimit ?i Eu pe voi (Ioan 20, 21). Prin
aceste cuvinte Domnul a trimis pe Apostoli la propov?duire, avnd
misiunea s? vesteasc? Evanghelia mntuirii la toate neamurile
p?mntului.

Dar pentru a-i nt?ri cu putere de sus la aceast? misiune dumnezeiasc?
de nnoire a lumii, Mntuitorul a suflat asupra lor Duh Sfnt ?i le-a
dat putere s? ierte p?catele oamenilor, zicnd: Lua?i Duh Sfnt! C?rora
ve?i ierta p?catele, le vor fi iertate ?i c?rora le ve?i ?ine, vor fi
?inute (Ioan 20, 22-23). Nimeni nu poate propov?dui pe Hristos dac? nu
este trimis de Dumnezeu ?i dac? nu este nt?rit ?i sfin?it de harul
Duhului Sfnt. ns? nu este destul pentru mntuire numai s? citim
Sfnta Scriptur? ?i s? ascult?m cuvntul Evangheliei. Trebuie s?-l ?i
facem. Nu era suficient? Apostolilor ?i ucenicilor Domnului numai
propov?duirea cuvntului. Ea singur? nu poate mntui f?r? poc?in??.
Apostolii aveau datoria s?-i nve?e voia lui Dumnezeu, dar s?-i cure?e
?i de p?cate, adic? s? le dezlege p?catele prin Spovedanie , f?r? de
care nu poate fi iertare, poc?in?? ?i mntuire. De aceea, Domnul
ntemeiaz? acum Taina Sfintei Spovedanii, ca urma?ii lor, episcopii ?i
preo?ii, s? spovedeasc? pe cei ce cred ?i s?-i dezlege de p?cate.
Aceasta este singura cale de mntuire a cre?tinilor: credin?a dreapt?
n Dumnezeu, mplinirea poruncilor evanghelice ?i dezlegarea p?catelor
prin Spovedanie.

Primii dasc?li de religie

Dar, prin rnduial? dumnezeiasc?, Apostolul Toma nu era de fa?? cu
ceilal?i apostoli cnd S-a ar?tat Domnul. Iar cnd i-au spus to?i: Am
v?zut pe Domnul!, el nici nu s-a bucurat, nici n-a voit s? cread?,
pn? nu a v?zut cu ochii ?i a pip?it cu mna r?nile Mntuitorului (Ioan
20, 25). Dup? opt zile, adic? n duminica a doua dup? nviere, iar??i
S-a ar?tat Iisus Hristos ucenicilor S?i, trecnd prin u?ile ncuiate.
Atunci era ?i Toma de fa??. Dup? ce le-a zis din nou: Pace vou?!, a
spus, mustrndu-l pe Toma: Adu-?i degetul t?u ncoace ?i vezi minile
Mele, ?i adu-?i mna ta ?i o pune n coasta Mea; ?i nu fi necredincios,
ci credincios! (Ioan 20, 26-27). Iar Toma, pip?ind ?i v?znd r?nile
Domnului, cuprins de fric? ?i uimire, a strigat cu smerenie ?i
credin??: Domnul meu ?i Dumnezeul meu!. Mntuitorul ns? l-a mustrat
pentru pu?ina lui credin??, zicnd: Pentru c? M-ai v?zut, Tomo, ai
crezut? Ferici?i cei ce n-au v?zut ?i au crezut! (Ioan 20, 28-29).

Toma era un apostol ndoielnic. El a crezut numai dup? ce a v?zut ?i a
cercetat adev?rul, pip?ind r?nile lui Hristos. De aceea l-a ?i mustrat
Domnul, c?ci credin?a vine din auzire, iar nu din pip?ire ?i vedere.
Credin?a vine din interior, din inim?, iar nu din afar?. Credin?a vine
din cuvnt. Din cuvntul de nv???tur? auzit din gura mamei ?i a
tat?lui, c?ci p?rin?ii trupe?ti ne sunt primii dasc?li de religie n
via??. Apoi, credin?a noastr? n Dumnezeu ne vine ?i se nt?re?te n
noi din predica preotului la biseric?, din sfaturile date de b?trni,
din citirea c?r?ilor sfinte ?i mai ales din cuvintele ?i nv???turile
pe care le auzim ?i le citim zilnic n Sfnta Evanghelie.

La formarea noastr? duhovniceasc? ?i la sporirea dreptei credin?e n
inimile noastre cel mai mare rol l au p?rin?ii trupe?ti, care ne-au
n?scut, ?i p?rin?ii suflete?ti, care ne-au nv??at ?i ne-au crescut n
frica de Dumnezeu, adic? preotul satului, duhovnicul ?i na?ul de botez.
Cnd p?rin?ii trupe?ti ?i cei suflete?ti sunt buni ?i ?i fac datoria
cre?tin? fa?? de sufletele pe care le cresc ?i le p?storesc, atunci se
nasc ?i se formeaz? cre?tini buni, copii ascult?tori de p?rin?i, tineri
cumin?i ?i evlavio?i. Iar cnd p?rin?ii trupe?ti sunt necredincio?i ?i
st?pni?i de patimi, iar cei suflete?ti sunt indiferen?i ?i nep?s?tori
fa?? de fiii lor suflete?ti, atunci copiii sunt r?i ?i neascult?tori,
tinerii sunt necredincio?i sau ndoielnici ?i caut? dovezi v?zute, ca
Toma, pentru a crede n nev?zutul Dumnezeu. Cei c?s?tori?i vin rar la
biseric?, fiind nconjura?i de griji p?mnte?ti. Mul?i ?i ucid copiii
?i unii ?i distrug familia ?i pacea sufletului prin divor?. Dar ?i
b?trnii care n-au avut n tinere?e o via?? religioas? profund? ?i
sfr?esc via?a n be?ii ?i indiferen?? religioas?, spre osnda
sufletelor lor.

Aici este raiul ?i iadul! Aici, pe p?mnt, este totul!

ndoiala lui Toma la nvierea Domnului a avut ?i un rol providen?ial.
C?ci, prin pip?irea r?nilor Mntuitorului, Toma dovede?te celor
necredincio?i c? Hristos a avut cu adev?rat trup omenesc, asemenea
nou?, afar? de p?cat, ?i c? a p?timit cu trupul pe cruce pentru
mntuirea lumii. Iar dac? Toma s-a ndoit de nvierea Domnului, dup? ce
?i-a pus mna n coasta Lui, s-a c?it de necredin?a sa ?i, c?znd n
genunchi, ?i-a m?rturisit cu lacrimi credin?a ?i p?catul s?u prin
aceste cuvinte: Domnul meu ?i Dumnezeul meu!.

Oare c?i dintre cre?tinii de ast?zi nu cad n p?catul ndoielii ?i al
necredin?ei n Dumnezeu? ns? se ntorc la credin??, cu c?in?? ?i
smerenie, ca Apostolul Toma? Din cauza fricii ?i Petru s-a lep?dat de
Hristos prin cuvintele: Nu cunosc pe omul acesta! (Matei 26, 74).
Dar, ndat? dup? cntatul coco?ului, n miezul nop?ii, Petru a ie?it
afar? ?i a plns cu amar. Toat? via?a s-a c?it Petru de c?derea ?i
necredin?a sa. Dar dintre noi, c?i cre?tini nu se ndoiesc de
existen?a lui Dumnezeu? C?i nu-L njur? ?i-L hulesc? C?i nu caut?
dovezi ?i zic: Nu cred pn? nu v?d!. C?i nu caut? s? pip?ie r?nile
?i coasta Domnului, c?utnd dovezi ale existen?ei lui Dumnezeu prin
p?mnt, prin m?rturii vechi, prin tainele planetelor ?i ale
Universului? C?i nu zic dintre cre?tini: Aici este raiul ?i iadul!
Aici, pe p?mnt, este totul!. Iar cnd se v?d bolnavi, n fa?a
primejdiei, a s?r?ciei ?i a mor?ii, nici atunci nu se c?iesc ca Toma:
Tu e?ti Domnul meu ?i Dumnezeul meu! Acum cred n Tine, Doamne, c? Tu
m-ai zidit ?i m-ai mntuit. Iart?-m? de necredin?a mea!. Nici m?car la
b?trne?e nu se ntorc la Dumnezeu ca s? plng? cu amar ca Petru via?a
lor din tinere?e, cheltuit? n desfru, n r?ut??i ?i necredin??.

Pu?ini sunt acei ce se poc?iesc de p?cate la b?trne?e. Cei mai mul?i
mor a?a cum au tr?it, n necredin?? ?i nepoc?in??, spre a lor ve?nic?
osnd?. Cu adev?rat, mare dar este credin?a n Dumnezeu nso?it? de
fapte bune! De aceea a ?i zis Mntuitorul c?tre Toma cea de-a zecea
fericire: Ferici?i cei ce n-au v?zut ?i au crezut! (Ioan 20, 29). Iar
cu alt prilej a zis c?tre ucenicii S?i: Fericit este cel ce nu se va
sminti ntru Mine (Matei 11, 6), adic? nu se va sminti din dreapta
credin?? n Dumnezeu, cum s-au smintit mul?i n zilele noastre.

S? p?str?m cu sfin?enie credin?a curat?

Se cade nou?, ast?zi, s? ne bucur?m c? st?m neclinti?i n dreapta
credin?? ?i c? suntem fiii Bisericii lui Hristos de dou? mii de ani.
Necredincio?ii se leap?d? ?i caut? s? vad? pe Dumnezeu cu ochii
trupe?ti; ndoielnicii vor s? pip?ie r?nile Domnului; cei slabi n
credin?? caut? minuni; sectele p?r?sesc Biserica, r?st?lm?cesc dogmele
credin?ei ?i vestesc alt? Evanghelie; cei robi?i de patimi amn?
poc?in?a, iar noi, fiii nvierii ?i fiii lui Dumnezeu dup? har, s?-I
r?mnem credincio?i pn? la sfr?it, ?tiind c? cel ce va r?bda toate
pn? la sfr?it, acela se va mntui (Matei 24, 13). Ast?zi, a opta zi
dup? Sfintele Pa?ti, Domnul nviat S-a ar?tat Apostolilor ?i le-a dat
pacea Duhului Sfnt, dup? care suspin? toat? lumea. Ast?zi, Mntuitorul
l-a ncredin?at pe Toma c? a nviat cu adev?rat ?i ne ncredin?eaz? ?i
pe noi c? vom nvia cu to?ii la Judecata de apoi.

De aceea s? ne bucur?m pentru nviere. S? ne bucur?m pentru
m?rturisirea de credin?? a lui Toma ?i s? ne rug?m lui Dumnezeu ca ?i
ceilal?i ndoielnici n credin?? ?i doritori de semne ?i minuni, tineri
sau b?trni, rude, vecini ?i chiar fii, s? m?rturiseasc? ?i ei pe
Hristos mpreun? cu Apostolul Toma. S? ne bucur?m cu adev?rat c? avem
cu noi, n minile noastre, pe Domnul nviat ?i c? suntem izb?vi?i de
chinurile suflete?ti ale necredin?ei ?i ndoielii.

Noi credem n Dumnezeu ?i nu c?ut?m s? iscodim tainele credin?ei sau s?
pip?im coasta Domnului. Cerul nstelat ne arat? puterea Lui. Soarele ?i
luna ne amintesc de str?lucirea Lui. Florile cmpului ?i armonia
crea?iei ne ncredin?eaz? c? Dumnezeu este frumuse?e. Copiii cei
nevinova?i, asemenea ngerilor, ne amintesc de bun?tatea lui Dumnezeu
?i ne ndeamn? la sfin?enie. Mamele cu pruncii la sn, cnd se roag?,
ne aduc aminte de Maica Domnului cu Pruncul Iisus n bra?e, care se
roag? pentru mntuirea lumii.

Pentru toate acestea s? ne nt?rim mai mult n credin?? ?i s? ne
bucur?m. Ne putem ?i noi atinge de Domnul cu inima, cu mintea, cu
voin?a ?i chiar cu trupul, dar nu cu nevrednicie sau cu ndoial? ca
Apostolul Toma. Cu inima ne atingem de Domnul prin credin??, evlavie ?i
rug?ciune curat?, duhovniceasc?. Cu mintea ne atingem de Domnul prin
citirea Sfintei Scripturi ?i a altor c?r?i ziditoare de suflet.

Cu voin?a ne atingem de Domnul prin s?vr?irea faptelor bune, n
dragoste ?i smerenie. Iar cu sufletul ?i cu trupul ne hr?nim ?i ne unim
mistic cu Hristos Mntuitorul prin Sfnta mp?rt??anie, care este cea
mai nalt? cale de unire a noastr? cu Hristos, f?r? de Care nu ne putem
mntui.

V? reamintim c? ast?zi, la Duminica Tomii, numit? ?i Pa?tile
blajinilor, n unele sate ies credincio?ii la cimitir, unde fac
pomenire, dau de mncare unii altora ?i cnt? cu to?ii troparul
nvierii. P?stra?i cu sfin?enie acest obicei cre?tinesc. De altfel,
fiecare duminic? este un Pa?ti, este ziua nvierii Domnului, ziua
bucuriei ?i a mntuirii noastre.

S? p?str?m cu sfin?enie credin?a curat? ?i fierbinte n Dumnezeu. S? ne
ferim de necredincio?i, de sectan?i ?i de ndoielnici, ca s? nu c?dem
n cursele lor. S? p?str?m cu grij? frumuse?ea cultului ortodox ?i
toat? tradi?ia str?bun? mo?tenit? de la nainta?i ?i s? tr?im n pace
?i iubire unii cu al?ii, ca mpreun? s? cnt?m cu ngerii Hristos a
nviat!. Amin.

(p?rintele Cleopa ILIE, Predici la duminicile de peste an; titlul ?i intertitlurile apar?in redac?iei)
 
Sursa: Ziarul Lumina

 

„Să ne bucurăm pentru mărturisirea de credinţă a lui Toma“

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 10:20 and

Evanghelia Duminicii a II-a dup? Pa?ti

(a Sfntului Apostol Toma)

Ioan 20, 19-31

19. ?i fiind sear?, n ziua aceea, ntia a s?pt?mnii (duminica), ?i
u?ile fiind ncuiate, unde erau aduna?i ucenicii de frica iudeilor, a
venit Iisus ?i a stat n mijloc ?i le-a zis: Pace vou?!

20. ?i zicnd acestea, le-a ar?tat minile ?i coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, v?znd pe Domnul.

21. ?i Iisus le-a zis iar??i: Pace vou?! Precum M-a trimis pe Mine Tat?l, v? trimit ?i Eu pe voi.

22. ?i zicnd acestea, a suflat asupra lor ?i le-a zis: Lua?i Duh Sfnt;

23. C?rora ve?i ierta p?catele, le vor fi iertate ?i c?rora le ve?i ?ine, vor fi ?inute.

24. Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geam?nul, nu era cu ei cnd a venit Iisus.

25. Deci au zis lui ceilal?i ucenici: Am v?zut pe Domnul! Dar el le-a
zis: Dac? nu voi vedea, n minile Lui, semnul cuielor, ?i dac? nu voi
pune degetul meu n semnul cuielor, ?i dac? nu voi pune mna mea n
coasta Lui, nu voi crede.

26. ?i dup? opt zile, ucenicii Lui erau iar??i n?untru, ?i Toma,
mpreun? cu ei. ?i a venit Iisus, u?ile fiind ncuiate, ?i a stat n
mijloc ?i a zis: Pace vou?!

27. Apoi a zis lui Toma: Adu degetul t?u ncoace ?i vezi minile Mele
?i adu mna ta ?i o pune n coasta Mea ?i nu fi necredincios ci
credincios.

28. A r?spuns Toma ?i I-a zis: Domnul meu ?i Dumnezeul meu!

29. Iisus I-a zis: Pentru c? M-ai v?zut ai crezut. Ferici?i cei ce n-au v?zut ?i au crezut!

30. Deci ?i alte multe minuni a f?cut Iisus naintea ucenicilor S?i, care nu sunt scrise n cartea aceasta.

31. Iar acestea s-au scris ca s? crede?i c? Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, ?i creznd s? ave?i via?? n numele Lui.
 
S? ne bucur?m pentru m?rturisirea de credin?? a lui Toma

P?rintele
Cleopa Ilie (1912-1998): Necredincio?ii se leap?d? ?i caut? s? vad? pe
Dumnezeu cu ochii trupe?ti; ndoielnicii vor s? pip?ie r?nile Domnului;
cei slabi n credin?? caut? minuni; sectele p?r?sesc Biserica,
r?st?lm?cesc dogmele credin?ei ?i vestesc alt? Evanghelie; cei robi?i
de patimi amn? poc?in?a, iar noi, fiii nvierii ?i fiii lui Dumnezeu
dup? har, s?-I r?mnem credincio?i pn? la sfr?it, ?tiind c? cel ce
va r?bda toate pn? la sfr?it, acela se va mntui (Matei 24, 13)

 

n prima zi a Sfintelor Pa?ti, seara, ne spune Sfntul Apostol ?i
Evanghelist Ioan, S-a ar?tat Iisus Hristos nviat ucenicilor S?i,
ascun?i de frica iudeilor, ntr-o camer? ncuiat? din Ierusalim ?i le-a
spus: Pace vou?! Dup? ce i-a lini?tit, c? erau tulbura?i ?i cuprin?i de
fric?, ?i i-a ncredin?at de nvierea Sa din mor?i, ar?tndu-le minile
?i coasta str?punse de cuie ?i suli?? pe cruce, le-a spus: Precum M-a
trimis pe Mine Tat?l, a?a v? trimit ?i Eu pe voi (Ioan 20, 21). Prin
aceste cuvinte Domnul a trimis pe Apostoli la propov?duire, avnd
misiunea s? vesteasc? Evanghelia mntuirii la toate neamurile
p?mntului.

Dar pentru a-i nt?ri cu putere de sus la aceast? misiune dumnezeiasc?
de nnoire a lumii, Mntuitorul a suflat asupra lor Duh Sfnt ?i le-a
dat putere s? ierte p?catele oamenilor, zicnd: Lua?i Duh Sfnt! C?rora
ve?i ierta p?catele, le vor fi iertate ?i c?rora le ve?i ?ine, vor fi
?inute (Ioan 20, 22-23). Nimeni nu poate propov?dui pe Hristos dac? nu
este trimis de Dumnezeu ?i dac? nu este nt?rit ?i sfin?it de harul
Duhului Sfnt. ns? nu este destul pentru mntuire numai s? citim
Sfnta Scriptur? ?i s? ascult?m cuvntul Evangheliei. Trebuie s?-l ?i
facem. Nu era suficient? Apostolilor ?i ucenicilor Domnului numai
propov?duirea cuvntului. Ea singur? nu poate mntui f?r? poc?in??.
Apostolii aveau datoria s?-i nve?e voia lui Dumnezeu, dar s?-i cure?e
?i de p?cate, adic? s? le dezlege p?catele prin Spovedanie , f?r? de
care nu poate fi iertare, poc?in?? ?i mntuire. De aceea, Domnul
ntemeiaz? acum Taina Sfintei Spovedanii, ca urma?ii lor, episcopii ?i
preo?ii, s? spovedeasc? pe cei ce cred ?i s?-i dezlege de p?cate.
Aceasta este singura cale de mntuire a cre?tinilor: credin?a dreapt?
n Dumnezeu, mplinirea poruncilor evanghelice ?i dezlegarea p?catelor
prin Spovedanie.

Primii dasc?li de religie

Dar, prin rnduial? dumnezeiasc?, Apostolul Toma nu era de fa?? cu
ceilal?i apostoli cnd S-a ar?tat Domnul. Iar cnd i-au spus to?i: Am
v?zut pe Domnul!, el nici nu s-a bucurat, nici n-a voit s? cread?,
pn? nu a v?zut cu ochii ?i a pip?it cu mna r?nile Mntuitorului (Ioan
20, 25). Dup? opt zile, adic? n duminica a doua dup? nviere, iar??i
S-a ar?tat Iisus Hristos ucenicilor S?i, trecnd prin u?ile ncuiate.
Atunci era ?i Toma de fa??. Dup? ce le-a zis din nou: Pace vou?!, a
spus, mustrndu-l pe Toma: Adu-?i degetul t?u ncoace ?i vezi minile
Mele, ?i adu-?i mna ta ?i o pune n coasta Mea; ?i nu fi necredincios,
ci credincios! (Ioan 20, 26-27). Iar Toma, pip?ind ?i v?znd r?nile
Domnului, cuprins de fric? ?i uimire, a strigat cu smerenie ?i
credin??: Domnul meu ?i Dumnezeul meu!. Mntuitorul ns? l-a mustrat
pentru pu?ina lui credin??, zicnd: Pentru c? M-ai v?zut, Tomo, ai
crezut? Ferici?i cei ce n-au v?zut ?i au crezut! (Ioan 20, 28-29).

Toma era un apostol ndoielnic. El a crezut numai dup? ce a v?zut ?i a
cercetat adev?rul, pip?ind r?nile lui Hristos. De aceea l-a ?i mustrat
Domnul, c?ci credin?a vine din auzire, iar nu din pip?ire ?i vedere.
Credin?a vine din interior, din inim?, iar nu din afar?. Credin?a vine
din cuvnt. Din cuvntul de nv???tur? auzit din gura mamei ?i a
tat?lui, c?ci p?rin?ii trupe?ti ne sunt primii dasc?li de religie n
via??. Apoi, credin?a noastr? n Dumnezeu ne vine ?i se nt?re?te n
noi din predica preotului la biseric?, din sfaturile date de b?trni,
din citirea c?r?ilor sfinte ?i mai ales din cuvintele ?i nv???turile
pe care le auzim ?i le citim zilnic n Sfnta Evanghelie.

La formarea noastr? duhovniceasc? ?i la sporirea dreptei credin?e n
inimile noastre cel mai mare rol l au p?rin?ii trupe?ti, care ne-au
n?scut, ?i p?rin?ii suflete?ti, care ne-au nv??at ?i ne-au crescut n
frica de Dumnezeu, adic? preotul satului, duhovnicul ?i na?ul de botez.
Cnd p?rin?ii trupe?ti ?i cei suflete?ti sunt buni ?i ?i fac datoria
cre?tin? fa?? de sufletele pe care le cresc ?i le p?storesc, atunci se
nasc ?i se formeaz? cre?tini buni, copii ascult?tori de p?rin?i, tineri
cumin?i ?i evlavio?i. Iar cnd p?rin?ii trupe?ti sunt necredincio?i ?i
st?pni?i de patimi, iar cei suflete?ti sunt indiferen?i ?i nep?s?tori
fa?? de fiii lor suflete?ti, atunci copiii sunt r?i ?i neascult?tori,
tinerii sunt necredincio?i sau ndoielnici ?i caut? dovezi v?zute, ca
Toma, pentru a crede n nev?zutul Dumnezeu. Cei c?s?tori?i vin rar la
biseric?, fiind nconjura?i de griji p?mnte?ti. Mul?i ?i ucid copiii
?i unii ?i distrug familia ?i pacea sufletului prin divor?. Dar ?i
b?trnii care n-au avut n tinere?e o via?? religioas? profund? ?i
sfr?esc via?a n be?ii ?i indiferen?? religioas?, spre osnda
sufletelor lor.

Aici este raiul ?i iadul! Aici, pe p?mnt, este totul!

ndoiala lui Toma la nvierea Domnului a avut ?i un rol providen?ial.
C?ci, prin pip?irea r?nilor Mntuitorului, Toma dovede?te celor
necredincio?i c? Hristos a avut cu adev?rat trup omenesc, asemenea
nou?, afar? de p?cat, ?i c? a p?timit cu trupul pe cruce pentru
mntuirea lumii. Iar dac? Toma s-a ndoit de nvierea Domnului, dup? ce
?i-a pus mna n coasta Lui, s-a c?it de necredin?a sa ?i, c?znd n
genunchi, ?i-a m?rturisit cu lacrimi credin?a ?i p?catul s?u prin
aceste cuvinte: Domnul meu ?i Dumnezeul meu!.

Oare c?i dintre cre?tinii de ast?zi nu cad n p?catul ndoielii ?i al
necredin?ei n Dumnezeu? ns? se ntorc la credin??, cu c?in?? ?i
smerenie, ca Apostolul Toma? Din cauza fricii ?i Petru s-a lep?dat de
Hristos prin cuvintele: Nu cunosc pe omul acesta! (Matei 26, 74).
Dar, ndat? dup? cntatul coco?ului, n miezul nop?ii, Petru a ie?it
afar? ?i a plns cu amar. Toat? via?a s-a c?it Petru de c?derea ?i
necredin?a sa. Dar dintre noi, c?i cre?tini nu se ndoiesc de
existen?a lui Dumnezeu? C?i nu-L njur? ?i-L hulesc? C?i nu caut?
dovezi ?i zic: Nu cred pn? nu v?d!. C?i nu caut? s? pip?ie r?nile
?i coasta Domnului, c?utnd dovezi ale existen?ei lui Dumnezeu prin
p?mnt, prin m?rturii vechi, prin tainele planetelor ?i ale
Universului? C?i nu zic dintre cre?tini: Aici este raiul ?i iadul!
Aici, pe p?mnt, este totul!. Iar cnd se v?d bolnavi, n fa?a
primejdiei, a s?r?ciei ?i a mor?ii, nici atunci nu se c?iesc ca Toma:
Tu e?ti Domnul meu ?i Dumnezeul meu! Acum cred n Tine, Doamne, c? Tu
m-ai zidit ?i m-ai mntuit. Iart?-m? de necredin?a mea!. Nici m?car la
b?trne?e nu se ntorc la Dumnezeu ca s? plng? cu amar ca Petru via?a
lor din tinere?e, cheltuit? n desfru, n r?ut??i ?i necredin??.

Pu?ini sunt acei ce se poc?iesc de p?cate la b?trne?e. Cei mai mul?i
mor a?a cum au tr?it, n necredin?? ?i nepoc?in??, spre a lor ve?nic?
osnd?. Cu adev?rat, mare dar este credin?a n Dumnezeu nso?it? de
fapte bune! De aceea a ?i zis Mntuitorul c?tre Toma cea de-a zecea
fericire: Ferici?i cei ce n-au v?zut ?i au crezut! (Ioan 20, 29). Iar
cu alt prilej a zis c?tre ucenicii S?i: Fericit este cel ce nu se va
sminti ntru Mine (Matei 11, 6), adic? nu se va sminti din dreapta
credin?? n Dumnezeu, cum s-au smintit mul?i n zilele noastre.

S? p?str?m cu sfin?enie credin?a curat?

Se cade nou?, ast?zi, s? ne bucur?m c? st?m neclinti?i n dreapta
credin?? ?i c? suntem fiii Bisericii lui Hristos de dou? mii de ani.
Necredincio?ii se leap?d? ?i caut? s? vad? pe Dumnezeu cu ochii
trupe?ti; ndoielnicii vor s? pip?ie r?nile Domnului; cei slabi n
credin?? caut? minuni; sectele p?r?sesc Biserica, r?st?lm?cesc dogmele
credin?ei ?i vestesc alt? Evanghelie; cei robi?i de patimi amn?
poc?in?a, iar noi, fiii nvierii ?i fiii lui Dumnezeu dup? har, s?-I
r?mnem credincio?i pn? la sfr?it, ?tiind c? cel ce va r?bda toate
pn? la sfr?it, acela se va mntui (Matei 24, 13). Ast?zi, a opta zi
dup? Sfintele Pa?ti, Domnul nviat S-a ar?tat Apostolilor ?i le-a dat
pacea Duhului Sfnt, dup? care suspin? toat? lumea. Ast?zi, Mntuitorul
l-a ncredin?at pe Toma c? a nviat cu adev?rat ?i ne ncredin?eaz? ?i
pe noi c? vom nvia cu to?ii la Judecata de apoi.

De aceea s? ne bucur?m pentru nviere. S? ne bucur?m pentru
m?rturisirea de credin?? a lui Toma ?i s? ne rug?m lui Dumnezeu ca ?i
ceilal?i ndoielnici n credin?? ?i doritori de semne ?i minuni, tineri
sau b?trni, rude, vecini ?i chiar fii, s? m?rturiseasc? ?i ei pe
Hristos mpreun? cu Apostolul Toma. S? ne bucur?m cu adev?rat c? avem
cu noi, n minile noastre, pe Domnul nviat ?i c? suntem izb?vi?i de
chinurile suflete?ti ale necredin?ei ?i ndoielii.

Noi credem n Dumnezeu ?i nu c?ut?m s? iscodim tainele credin?ei sau s?
pip?im coasta Domnului. Cerul nstelat ne arat? puterea Lui. Soarele ?i
luna ne amintesc de str?lucirea Lui. Florile cmpului ?i armonia
crea?iei ne ncredin?eaz? c? Dumnezeu este frumuse?e. Copiii cei
nevinova?i, asemenea ngerilor, ne amintesc de bun?tatea lui Dumnezeu
?i ne ndeamn? la sfin?enie. Mamele cu pruncii la sn, cnd se roag?,
ne aduc aminte de Maica Domnului cu Pruncul Iisus n bra?e, care se
roag? pentru mntuirea lumii.

Pentru toate acestea s? ne nt?rim mai mult n credin?? ?i s? ne
bucur?m. Ne putem ?i noi atinge de Domnul cu inima, cu mintea, cu
voin?a ?i chiar cu trupul, dar nu cu nevrednicie sau cu ndoial? ca
Apostolul Toma. Cu inima ne atingem de Domnul prin credin??, evlavie ?i
rug?ciune curat?, duhovniceasc?. Cu mintea ne atingem de Domnul prin
citirea Sfintei Scripturi ?i a altor c?r?i ziditoare de suflet.

Cu voin?a ne atingem de Domnul prin s?vr?irea faptelor bune, n
dragoste ?i smerenie. Iar cu sufletul ?i cu trupul ne hr?nim ?i ne unim
mistic cu Hristos Mntuitorul prin Sfnta mp?rt??anie, care este cea
mai nalt? cale de unire a noastr? cu Hristos, f?r? de Care nu ne putem
mntui.

V? reamintim c? ast?zi, la Duminica Tomii, numit? ?i Pa?tile
blajinilor, n unele sate ies credincio?ii la cimitir, unde fac
pomenire, dau de mncare unii altora ?i cnt? cu to?ii troparul
nvierii. P?stra?i cu sfin?enie acest obicei cre?tinesc. De altfel,
fiecare duminic? este un Pa?ti, este ziua nvierii Domnului, ziua
bucuriei ?i a mntuirii noastre.

S? p?str?m cu sfin?enie credin?a curat? ?i fierbinte n Dumnezeu. S? ne
ferim de necredincio?i, de sectan?i ?i de ndoielnici, ca s? nu c?dem
n cursele lor. S? p?str?m cu grij? frumuse?ea cultului ortodox ?i
toat? tradi?ia str?bun? mo?tenit? de la nainta?i ?i s? tr?im n pace
?i iubire unii cu al?ii, ca mpreun? s? cnt?m cu ngerii Hristos a
nviat!. Amin.

(p?rintele Cleopa ILIE, Predici la duminicile de peste an; titlul ?i intertitlurile apar?in redac?iei)
 
Sursa: Ziarul Lumina

 

« Pagina precedentăPagina următoare »
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X