orthodoxnews

30 martie 2009

COMUNICAT DE PRESĂ: ‘Nu sub presiune, ci în duh de pace şi înţelepciune’ – Acţiunea Bisericii în Societate

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 15:26 and
În leg?tur? cu protestul organizat duminic?, 29 martie 2009, în centrul
Capitalei, împotriva hot?rârii de Guvern privind folosirea
dispozitivelor medicale implantabile, participan?ii la protest cerând
Bisericii s? condamne implanturile medicale, facem urm?toarele
preciz?ri:

În conformitate cu înv???tura de credin?? ?i morala cre?tin? ortodox?,
Biserica Ortodox? Român? ap?r? via?a, demnitatea, integritatea ?i
identitatea persoanei umane ?i respinge orice este d?un?tor acestora,
indiferent de sursa provoc?rilor d?un?toare. Ca atare, Biserica
ac?ioneaz? în societate pe baza principiilor sale teologice, spirituale
?i morale, f?r? a se substitui îns? institu?iilor Statului de Drept
( Pre?edin?ie , Parlament, Guvern), întrucât are permanent în vedere
distinc?ia sferelor de competen?? ?i responsabilitate , chiar ?i atunci
când accept? cooperarea cu aceste institu?ii pentru binele societ??ii.
A?adar, Biserica nu trebuie folosit? ca opozant, alternativ? sau
substitut al Statului de Drept ori ca suport al unor grup?ri cu
orient?ri ideologice nedeclarate.

Întrucât se conduce dup? propriile principii în rela?iile cu Statul ?i
Societatea, Biserica Ortodox? Român? nu reac?ioneaz? automat ?i f?r?
discern?mânt la presiunile ?i manifesta?iile stradale ale unor
asocia?ii ?i organiza?ii, care – f?r? o consultare prealabil? cu
Patriarhia Român? – folosesc dealul mitropoliei ca loc de desf??urare a
mi?c?rilor protestatare, uitând c? Biserica are menirea de a fi, în
primul rând, un factor al p?cii sociale.

BIROUL DE PRES? AL PATRIARHIEI ROMÂNE


Niciun comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X