orthodoxnews

31 ianuarie 2009

Întâmpinarea Domnului, hramul Catedralei Mitropolitane din Iaşi

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 18:23 and
Luni,
2 februarie 2009, Catedrala Mitropolitan? din Ia?i î?i va s?rb?tori
hramul. Al?turi de Sfânta Cuvioas? Parascheva, Catedrala Mitropolitan?
din Ia?i mai are înc? dou? hramuri: Întimpinarea Domnului, hramul
principal, ?i Sfântul Mare Martir Gheorghe.
Construc?ie monumental? din veacul al XIX-lea, loca?ul a fost construit
pe locul unde s-au aflat temeliile a dou? biserici mai vechi: Biserica
Alb? (sec. XV) ?i Biserica Stratenia (sec. XVII). Punerea pietrei de
temelie (în ziua de 8 august 1826) ?i construc?ia propriu-zis? (între
anii 1833 ?i 1839) a actualei Catedrale Mitropolitane din Ia?i dateaz?
din timpul mitropolitului Veniamin Costachi. Datorit? dimensiunilor
prea mari ale bol?ii, aceasta s-a pr?bu?it ?i lucr?rile au fost
abandonate pân? în anul 1880. Construc?ia a fost reluat? la ini?iativa
mitropolitului Iosif Naniescu, care sfin?e?te catedrala ?apte ani mai
târziu, în ziua de 23 aprilie 1887.
În prezent, la Catedrala Mitropolitan? din Ia?i sunt în desf??urare
lucr?ri de restaurare ?i consolidare . În subsolul catedralei, urmeaz? a
fi amenajat un nou loca? de cult, ce îi va avea ca ocrotitori pe
Sfin?ii Români.
Hramul principal al catedralei va fi s?rb?torit prin s?vâr?irea Sfintei
Liturghii arhiere?ti de c?tre ierarhii ce alc?tuiesc Sinodul
Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei ?i Bucovinei, în ziua Întâmpin?rii
Domnului. Slujba va fi urmat? de lucr?rile Sinodului Mitropolitan, în
care vor fi dezb?tute probleme legate de via?a pastoral-misionar? ?i
administrativ-bisericeasc? a parohiilor ?i m?n?stirilor din cuprinsul
Mitropoliei Moldovei ?i Bucovinei.

Sursa: Radio TRINITAS

 

 


Niciun comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X