orthodoxnews

27 decembrie 2008

Spovedania prin telefon sau prin internet, nerecunoscuta de Biserica Copta

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 19:23 and
 
Patriarhul Egiptean Shenuda al III-lea
a interzis credincio?ilor s? se m?rturiseasc? prin telefon, fiindca
este posibil ca serviciile secrete egiptene s? le intercepteze
convorbirea, a raportat vineri un cotidian indepent.

   "M?rturisirile prin telefon sunt interzise pentru c? exist? riscul
ca telefoanele s? fie interceptate, fiind auzite astfel de securitatea
Statului", a spus Shenuda III ziarului Al-Masri al-Yom.

   Patriarhul, conduc?torul unei importante biserici crestine din
orient, a mai precizat, de asemenea, c? nici m?rturisirile pe Internet
nu sunt valabile, ntruct ?i acestea ar putea fi citite de navigatori.

   "O confesiune pe Internet nu poate avea valoare de m?rturisire,
pentru c? toat? lumea o poate vedea ?i nu mai este o tain?", a mai spus
el.

   Confesiunea trebuie s? r?mn? pur privat? iar preotul este obligat
s? respecte secretul ei, chiar amenin?at fiind, numai c?, recent,
cre?tinii egipteni s-au obi?nuit s? se m?rturiseasc? prin telefon,
conform spuselor lui Anba Morcos, purt?torul de cuvnt al Patriarhiei
Bisericii Copte.

   "Acesta este un fenomen nou. Practic, a nceput de aproximativ 4-5
ani", a spus el, ad?ugnd c? celor ce sunt c?lug?ri li s-a interzis
folosirea mobilelor, deoarece se consider? c? ace?tia s-au retras din
lume.

   Comunitatea copt? reprezint? aproximativ 10% din popula?ia egiptean?, care num?r? n jur de 80 de milioane de persoane.

   Nici Vaticanul nu recunoa?te m?rturisirile prin telefon sau prin
Internet. Arhiepiscopul John Foley, presedinte al Consiliului
pontifical pentru Comunicare Social? a afirmat c? "o confesiune
necesit? prezen?a fizic? a preotului ?i a celui ce se poc?ie?te".

 

Spovedania prin telefon sau prin internet, nerecunoscuta de Biserica Copta

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 19:23 and
 
Patriarhul Egiptean Shenuda al III-lea
a interzis credincio?ilor s? se m?rturiseasc? prin telefon, fiindca
este posibil ca serviciile secrete egiptene s? le intercepteze
convorbirea, a raportat vineri un cotidian indepent.

   "M?rturisirile prin telefon sunt interzise pentru c? exist? riscul
ca telefoanele s? fie interceptate, fiind auzite astfel de securitatea
Statului", a spus Shenuda III ziarului Al-Masri al-Yom.

   Patriarhul, conduc?torul unei importante biserici crestine din
orient, a mai precizat, de asemenea, c? nici m?rturisirile pe Internet
nu sunt valabile, ntruct ?i acestea ar putea fi citite de navigatori.

   "O confesiune pe Internet nu poate avea valoare de m?rturisire,
pentru c? toat? lumea o poate vedea ?i nu mai este o tain?", a mai spus
el.

   Confesiunea trebuie s? r?mn? pur privat? iar preotul este obligat
s? respecte secretul ei, chiar amenin?at fiind, numai c?, recent,
cre?tinii egipteni s-au obi?nuit s? se m?rturiseasc? prin telefon,
conform spuselor lui Anba Morcos, purt?torul de cuvnt al Patriarhiei
Bisericii Copte.

   "Acesta este un fenomen nou. Practic, a nceput de aproximativ 4-5
ani", a spus el, ad?ugnd c? celor ce sunt c?lug?ri li s-a interzis
folosirea mobilelor, deoarece se consider? c? ace?tia s-au retras din
lume.

   Comunitatea copt? reprezint? aproximativ 10% din popula?ia egiptean?, care num?r? n jur de 80 de milioane de persoane.

   Nici Vaticanul nu recunoa?te m?rturisirile prin telefon sau prin
Internet. Arhiepiscopul John Foley, presedinte al Consiliului
pontifical pentru Comunicare Social? a afirmat c? "o confesiune
necesit? prezen?a fizic? a preotului ?i a celui ce se poc?ie?te".

 

Pastorala PF Daniel Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 13:26 and
Pastorala de Cr?ciun – 2008 a Preafericitului P?rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne.

n
Cuvntul pastoral la s?rb?toarea Na?terii Domnului – 2008,
Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel ndeamn? clerul ?i credincio?ii
Bisericii Ortodoxe Romne ca, n fa?a crizei economice (s?r?cie, ?omaj,
nesiguran?a zilei de mine), morale (avortul, divor?ul, abandonarea
copiilor, libertinajul ?.a.) ?i spirituale (sectarismul, fanatismul ?i
prozelitismul religios) cu care se confrunt? familia, s? "lucreze
pentru nt?rirea ?i sporirea iubirii p?rin?ilor fa?? de copii ?i a
copiilor fa?? de p?rin?i; precum ?i a iubirii curate a so?ilor ntre
ei, p?strnd dreapta credin?? ?i dreapta vie?uire pe care le-am
mo?tenit de la p?rin?ii ?i str?mo?ii no?tri de-a lungul veacurilor, ca
popor cre?tin".

V? prezent?m n continuare textul integral:

D A N I E L
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU,
ARHIEPISCOP AL BUCURE?TILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ?I DOBROGEI,
LOC?IITOR AL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI
?I
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMNE
PREACUCERNICULUI CLER,
PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL
?I PREAIUBI?ILOR CREDINCIO?I
DIN ARHIEPISCOPIA BUCURE?TILOR
HAR, MIL? ?I PACE DE LA HRISTOS DOMNUL,
IAR DE LA NOI P?RINTE?TI BINECUVNT?RI


?i a n?scut pe Fiul s?u Cel Unul-N?scut ?i L-a nf??at ?i L-a
culcat n iesle, c?ci nu mai era loc, pentru ei, n casa de oaspe?i".
(Luca 2, 7)

Preacuvio?i ?i Preacucernici P?rin?i,

Iubi?i fra?i ?i surori n Domnul,

Felul n care Sfin?ii Evangheli?ti Matei (1, 18-25; 2, 1-22) ?i Luca
(2, 1-20) scriu despre Na?terea Mntuitorului Iisus Hristos n Betleem
ne arat? ct de mult pre?uie?te Dumnezeu familia. Atotputernicul
Dumnezeu, Care a f?cut cerul ?i p?mntul coboar? din cer pe p?mnt
ntru smerenia unui Prunc n?scut nu n casa p?rin?ilor s?i, ci ntr-o
c?l?torie, ?i nici m?car ntr-o cas? de oaspe?i, ci ntr-o iesle. Fiul
lui Dumnezeu Se face Om, f?r? cas?, str?in ?i c?l?tor, pentru ca s?
aduc? la casa Tat?lui ceresc pe oamenii nstr?ina?i de El. To?i
oamenii, prin via?a lor trec?toare, sunt n lumea aceasta c?l?tori,
c?ut?tori ai odihnei n Dumnezeu, Care i-a f?cut spre comuniune de
iubire cu El.

Pruncul, pe care l na?te Fecioara Maria, nu este dect n fa?a
oamenilor, fiul lui Iosif din Nazaret, fiindc? trebuia ca Fiul lui
Dumnezeu, Care Se na?te ve?nic din Tat?l, f?r? mam?, s? Se nasc? n
timp din mam?, f?r? tat?, prin lucrarea Duhului Sfnt: ngerul
Domnului i s-a ar?tat (lui Iosif) n vis, gr?ind: Iosife, fiul lui
David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, c? ce s-a z?mislit
ntr-nsa este de la Duhul Sfnt" (Matei 1, 20). De?i Iosif nu este
tat?l dup? trup al Fiului Fecioarei Maria, totu?i lui i se
ncredin?eaz? de c?tre Dumnezeu, prin nger, Pruncul C?ruia trebuie
s?-I pun? numele voit de Dumnezeu, adic? Iisus, ?i pe Care trebuie s?-L
creasc? ?i s?-L ocroteasc?, astfel ca Pruncul s? nu fie o fiin??
lipsit? de iubirea unuia din p?rin?i. Deci, Iosif este oarecum tat?l
adoptiv al lui Iisus.

Numele de Iisus vine de la Ie ?uah, care nseamn? Dumnezeu
mntuie?te", ar?tnd astfel c?, prin Fiul Fecioarei Maria, Dumnezeu
voie?te s? mntuiasc? lumea de p?cate: Ea va na?te Fiu ?i vei chema
numele Lui: Iisus, c?ci El va mntui poporul S?u de p?catele lor"
(Matei 1, 21). Mntuirea nseamn? refacerea leg?turii de via?? ?i
iubire ntre Dumnezeu ?i oameni. Iisus este Fiul ve?nic al lui Dumnezeu
devenit Om, astfel nct n El, Dumnezeu ?i Omul sunt uni?i pentru
ve?nicie.

De aceea, proorocul Isaia a profe?it c? Fiul Care Se va na?te din
Fecioar? Se va chema Emanuel : Iat?, Fecioara va avea n pntece ?i va
na?te Fiu ?i vor chema numele Lui Emanuel, care se tlcuie?te: Cu noi
este Dumnezeu" (Isaia 7, 14; Matei 1, 23). Cu alte cuvinte, Pruncul
Iisus este Dumnezeu-Copilul. Cnd Dumnezeu a f?cut lumea, coroana
crea?iei Sale a fost familia: b?rbatul ?i femeia, care au primit
binecuvntarea de a cre?te, a se nmul?i ?i a st?pni p?mntul (Cf.
Facerea 1, 27-28). De aceea, n Biserica Ortodox?, la Cununie, se pun
mirilor coroane pe cap. Dar, pentru c? la nceputul lumii femeia a fost
f?cut? din Adam, f?r? mam?, acum, la rennoirea sau mntuirea lumii
c?zute n p?cat, Iisus, Noul Adam, Se na?te din femeie, f?r? tat?.
Iisus Se na?te nu din s?mn?? ?i poft? b?rb?teasc?, ci de la Duhul
Sfnt, pentru c? ini?iativa mntuirii vine de la Dumnezeu, Tat?l din
ceruri, nu de la oamenii p?mnte?ti. Na?terea dup? trup este na?tere
pentru via?a p?mnteasc?, via?? care sfr?e?te n moarte, dar na?terea
din lucrarea Duhului Sfnt este na?tere pentru via?a cereasc?, ve?nic?.
Astfel, n ns??i na?terea dup? trup a Domnului nostru Iisus Hristos
este dat nceputul vie?ii ve?nice pentru om (cf. Ioan 1, 12-13).

ntruct b?rbatul ?i femeia mpreun?, adic? prima familie, Adam ?i Eva,
au c?zut n p?cat prin neascultare fa?? de Dumnezeu, acum Iisus
Mntuitorul, Noul Adam, ncepe ridicarea neamului omenesc din p?cat
alegnd tocmai familia ca loc de nceput al lucr?rii Sale mntuitoare,
prin smerit? ascultare fa?? de Dumnezeu a Fecioarei Maria ?i a
dreptului Iosif, ocrotitorul Pruncului Iisus. Plin de n?eles este ?i
faptul c? prima minune pe care o va s?vr?i Iisus Mntuitorul n
activitatea Sa public? se petrece la ntemeierea unei noi familii, la
nunta din Cana Galileii la care a fost invitat El, Iisus, ?i mama Sa,
Fecioara Maria (Cf. Ioan 2, 1-11). Acolo, n mod minunat, la rug?mintea
mamei Sale, care este icoana Bisericii, Mntuitorul Hristos preface apa
n vin, ar?tnd c? binecuvntarea lui Dumnezeu asupra familiei pline?te
ceea ce lipse?te ?i aduce bucurie deplin?.

Fiul lui Dumnezeu devine Om ?i Se na?te pe p?mnt printe oameni, ca s?
mpace ?i s? uneasc? pe om cu Dumnezeu ?i pe oameni ntreolalt? . De
aceea, corul ngerilor cere?ti, care vestesc, n timpul nop?ii,
p?storilor de lng? Betleem, Taina Na?terii lui Hristos, cnt?: Slav?
ntru cei de sus lui Dumnezeu ?i pe p?mnt pace, ntre oameni
bun?voire!" (Luca 2, 14).

Dumnezeu, Care a f?cut spa?iul ?i timpul, alege locul ?i vremea
na?terii Sale ca Om: Betleemul din vremea mp?ratului Cezar August ?i a
regelui Irod. Dumnezeu-Cuvntul, Care a spus primei familii: St?pni?i
p?mntul", alege ca loc al venirii Sale ca Om printre oameni o familie
s?rac? ?i neajutorat?, f?r? bog??ii ?i f?r? renume, o familie care nu
poate conta pe nimeni ?i pe nimic altceva dect pe ajutorul lui
Dumnezeu.

O, adnc al iubirii smerite a lui Dumnezeu! Copilul, Care nainte de a
Se na?te, nu g?se?te nici m?car un col?i?or n casa de oaspe?i, ndat?
dup? na?tere nu mai are loc nici n p?mntul neamului S?u, ci trebuie
s? ia calea refugiului n Egipt. Vedem cum, de la nceput, via?a lui
Iisus se ntlne?te cu refuzul ?i refugiul, pentru ca mai trziu s?
sfr?easc? cu r?stignirea, ntruct El a venit s? aduc? iubire ?i
via??, n lumea n care p?catul aduce ur? ?i moarte.

Iisus Se na?te ntr-o iesle, noaptea, pe cnd dormeau locuitorii
Betleemului. La marginea ora?ului se afl? n stare de veghe doar
p?storii oilor . Acestor oameni simpli ?i veghetori li se arat? cete de
ngeri ntru lumin? ?i cntare ca s? vad? cum Dumnezeu schimb? pe cele
smerite n slav?, iar singur? tatea lor o preface n bucurie. Oameni
din afara ora?ului sunt chema?i s? devin? cei dinti prieteni ai
familiei s?race ?i str?ine, pe care Dumnezeu o binecuvnteaz? prin
na?terea Mntuitorului. Magi de la R?s?rit, de la distan?e mari, vin s?
vesteasc? iudeilor c?, tocmai n ?ara lor, S-a n?scut un Prunc-rege de
Care depinde mersul astrelor. Darurile mp?r?te?ti oferite Pruncului
s?rac, n?scut ntr-o iesle, daruri aduse de departe, dintr-o ?ar?
str?in?, arat? iubirea lui Dumnezeu pentru Pruncul n?scut din Mam?
sarac?, neajutorat?, de c?tre oamenii de aproape, de acela?i neam. De
aceea, Sfntul Ioan Evanghelistul spune: ntru ale Sale a venit, dar
ai S?i nu L-au primit" (Ioan 1, 11).

Sensibil la contrastul dintre lipsa de ospitalitate pe care Fecioara
Maria o tr?ie?te cu ntristare n Betleem ?i darurile scumpe primite de
la oameni str?ini, poporul nostru, n frumoasele sale colinde, deplnge
pe locuitorii neprimitori ai Betleemului, dar laud? pe p?storii de la
marginea lui; deplnge cruzimea lui Irod, dar laud?

n?elepciunea ?i d?rnicia magilor de la R?s?rit care i aduc daruri Pruncului Iisus:

Asear? pe’ nserate / Fecioara Maria
n Betleem cetate / C?l?torind sosea
?i fiind obosit? / Loca?ul ?i-l cerea
n Betleemul mare / Nimenea n-o primea".

Iubi?i credincio?i ?i credincioase,

F?cndu-se Om asemenea nou?, afar? de p?cat, Dumnezeu a ales calea
smerit?, tainic?, de a veni la noi, pentru c? El voie?te ca noi s?
r?spundem iubirii Sale n mod liber, nu for?a?i . El Se smere?te att
de mult, nct poate fi primit sau refuzat de c?tre noi. El Se face
str?in ?i c?l?tor, s?rac ?i neajutorat, ca noi, n mod liber, cu
dragoste ?i bun?tate, s? facem dintr-un str?in un prieten ?i dintr-un
c?l?tor un oaspete al casei noastre . Ajutnd un s?rac, ne mbog??im
inima, sporim iubirea milostiv? a sufletului nostru, aducndu-l astfel
la asem?narea cu iubirea milostiv? a lui Dumnezeu, dup? chipul C?ruia a
fost f?cut omul la nceput. Iubirea lui Dumnezeu este deodat?
atotputernic? ?i smerit?: Cel necuprins ncape ntr-o iesle, Cel ve?nic
devine un copil fraged la vrst?.

De ce un copil? Fiindc? un copil nu poate face nimic pentru el nsu?i:
nu se poate hr?ni singur, nu se poate ad?posti singur, nu se poate
ap?ra singur, via?a lui depinde ntru toate de iubirea celor din jur,
de iubirea lor d?ruitoare. Prin na?terea de prunci, prin ngrijirea ?i
cre?terea lor, oamenii nu mai tr?iesc pentru ei n?i?i, ci pentru
al?ii: via?a lor devine d?ruire ?i d?inuire n comuniune de iubire.
Dreptul Iosif, de?i nu este tat? dup? trup al lui Iisus, devine totu?i
tat? sau p?rinte adoptiv prin purtarea de grij? fa?? de Copilul
nou-n?scut. Prin iubirea d?ruitoare pentru copii, un str?in poate
deveni p?rinte al lor, iar din lips? de iubire d?ruitoare, un p?rinte
poate deveni un str?in pentru propriii s?i copii . Cine nu poate iubi
copiii nu poate deveni p?rinte, iar cine nu poate deveni p?rinte nu
poate deveni om deplin.

Iisus Domnul nu a avut copii dup? trup, dar a avut ucenici, fii
duhovnice?ti, c?rora le-a spus: L?sa?i copiii s? vin? la Mine ?i nu-i
opri?i, c? a unora ca ace?tia este mp?r??ia cerurilor" (Matei 19, 14).
Mai mult, Iisus Mntuitorul a nviat pe fiul v?duvei din Nain ?i pe
fiica lui Iair, aducnd bucurie p?rin?ilor ndurera?i . Iubirea fa?? de
copii este, a?adar, nceput al n?elegerii iubirii p?rinte?ti a lui
Dumnezeu fa?? de oameni. Copiii c?rora le lipse?te iubirea p?rin?ilor
nu pot cre?te spiritual deplin, iar adul?ii care nu pot manifesta
iubire dezinteresat?, fr??easc? ?i p?rinteasc?, fa?? de semenii lor nu
pot r?spunde deplin nici iubirii p?rinte?ti a Tat?lui ceresc fa?? de ei.

Sfnta Scriptur? descrie leg?tura lui Dumnezeu cu lumea ca pe o rela?ie
de intimitate, ca pe o cununie ?i o familie (Cf. Efeseni 5, 21-33).
Biserica este locul unde, prin lucrarea Sfntului Duh asupra sufletului
feciorelnic ?i curat al omului smerit, se simte iubirea fr??easc? n
Dumnezeu-Fiul devenit Om ?i iubirea p?rinteasc? a lui Dumnezeu-Tat?l,
pe care Domnul nostru Iisus Hristos ne-a nv??at s?-L chem?m: Tat?l
nostru Care e?ti n ceruri" . Biserica este deci Familia iubirii
Sfintei Treimi fa?? de oameni, iar familia cre?tin? a fost numit? pe
drept cuvnt Biserica de acas?" (Ecclesia domestica ). Na?terea
Domnului nostru Iisus Hristos ca Prunc ntr-o familie ne cheam? ast?zi
s? acord?m o aten?ie deosebit? familiei, n general, ?i familiei
cre?tine, n special. Am v?zut c? familia este coroana crea?iei ?i
locul sau mediul n care omul ncepe s? n?eleag? taina iubirii ?i a
binecuvnt?rii p?rinte?ti a lui Dumnezeu .

Ast?zi, familia cre?tin? se confrunt? cu criza economic? (s?r?cie,
?omaj, nesiguran?a zilei de mine), cu criza moral? (avortul, divor?ul,
abandonarea copiilor, libertinajul ?.a.), cu criza spiritual?
(sectarismul, fanatismul ?i prozelitismul religios).

Cauzele sunt multiple ?i complexe: declinul demografic al popula?iei
tinere, ca o consecin?? a migra?iei tinerilor datorat? s?r?ciei,
muta?ii de ordin cultural, tehnic, ideologico-pragmatice ce accelereaz?
fenomenul de secularizare ca pierdere a dimensiunii sacre a vie?ii ?i
intensific? n mod alarmant mentalitatea individualist? exacerbat?,
mercantil?, narcisist? ?i nihilist?. Absen?a idealului pe termen lung
?i a valorilor creeaz? adesea n om sentimentul vidului, al
singur?t??ii ?i al abandonului, determinnd mul?i oameni s? se
refugieze n practica drogului, violen?ei, n sectarism ?i suicid2. n
plus, criza familiei se manifest? ?i n abandonul copiilor de c?tre
p?rin?i ?i n abandonul p?rin?ilor de c?tre copii, n num?rul mare de
avorturi ?i chiar n cre?terea num?rului divor?urilor, cre?terea
violen? ei n familie ?i cre?terea delincven?ei juvenile.

Dar Na?terea Domnului, prin care se arat? nesfr?ita iubire a lui
Dumnezeu pentru oameni, ne aduce putere ?i speran?? ca s? biruim
ncerc?rile grele ale vie?ii. n acest sens, trebuie ca n fiecare
parohie s? ajut?m familiile cre?tine s?race sau cu mul?i copii, s?
ar?t?m dragoste fr??easc? ?i p?rinteasc? fa?? de copiii orfani ?i fa??
de p?rin?ii ndurera?i care ?i-au pierdut copiii.

S? vizit?m, mai ales n aceste zile, casele de copii f?r? p?rin?i ?i
casele de b?trni pe care i-au uitat copiii lor; s? vizit?m bolnavii
din spitale ?i de?inu?ii din nchisori, pentru a le vesti, prin daruri
?i colinde, bucuria Na?terii Domnului Hristos – Darul iubirii
mntuitoare a lui Dumnezeu fa?? de lume.

n fa?a crizei morale ?i spirituale de azi, s? lucr?m pentru nt?rirea
?i sporirea iubirii p?rin?ilor fa?? de copii ?i a copiilor fa?? de
p?rin?i; precum ?i a iubirii curate a so?ilor ntre ei, p?strnd
dreapta credin?? ?i dreapta vie?uire pe care le-am mo?tenit de la
p?rin?ii ?i str?mo?ii no?tri de-a lungul veacurilor, ca popor cre?tin.

S? cre?tem copiii ?i tinerii no?tri n virtute ?i sfin?enie, s?-i
nv???m s? g?seasc? n rug?ciune izvorul iubirii curate ?i s? tr?iasc?
via?a lor pe p?mnt n lumina binecuvntarii P?rintelui ceresc ?i a
Bisericii Fiului S?u, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru ca s? putem,
din an n an, s? cnt?m cu ngerii ?i cu str?mo?ii n cor: Slav? ntru
cei de sus lui Dumnezeu ?i pe p?mnt pace, ntre oameni bun?voire!".

Fra?i ?i surori n Domnul,

n noul an care vine, 2009, se mplinesc 1630 de ani de la trecerea la
cele ve?nice a Sfntului Vasile cel Mare (379-2009), unul dintre cei
mai cunoscu?i Sfin?i P?rin?i ai Bisericii Ortodoxe, mare teolog ?i
n?elept p?stor de suflete. Cu acest prilej, Sfntul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Romne, la propunerea Noastr?, a declarat anul 2009, An
comemorativ-omagial al Sfntului Vasile cel Mare ?i al tuturor
Sfin?ilor Capadocieni.

Sfntul Vasile cel Mare s-a n?scut n Cezareea Capadociei din Asia Mic?
n anul 330 ?i a trecut la Domnul n anul 379. P?rin?ii lui se numeau
Vasile ?i Emilia ?i au avut nou? copii, dintre care cinci au devenit
sfin?i, mpreun? cu p?rin?ii lor ?i cu bunica lor, Macrina cea B?trn?.
De fapt, to?i cei nou? copii: cei patru fra?i ?i cele cinci fete, din
familia lor, duceau o via?? de sfin?enie, evlavie, n dumnezeiasc?
iubire, n rug?ciune, milostenie ?i bun? a?ezare a sufletului.

Familia Sfntului Vasile cel Mare a fost o familie de sfin?i. Fra?ii
Sfntului Vasile au fost: Sfntul Grigorie, Episcop de Nyssa, cel mai
mare dintre ei; dup? el a urmat Sfntul Vasile, apoi Sfntul Navgratie,
mare pustnic ?i f?c?tor de minuni n pustia Sinaiului, ?i apoi Sfntul
Petru, episcopul Sevastiei.

Deci, trei ierarhi sfin?i ?i un pustnic. Dintre fete, Sfnta Macrina a
fost mai mare cu vrsta dect to?i. Ea a ajutat pe mama lor, Emilia, la
cre?terea tuturor copiilor, nv??ndu-i pe to?i, din pruncie, dreapta
credin?? n Hristos-Domnul. Sfntul Vasile cel Mare a fost un om foarte
afectiv ?i a sim?it mereu nevoia comuniunii cu cei dragi, cu familia
ori cu prietenii. Persoanele care au avut un rol major n cre?terea ?i
formarea sa erau: mama Emilia, doica Paladia, bunica Macrina, sora
Macrina ?i unchiul Grigorie, care i-a fost ca un al doilea tat? ?i
protector.

Considernd familia o institu?ie de baz? a societ??ii, ntemeiat? de
Dumnezeu prin crearea omului ca b?rbat ?i femeie (Facerea 1, 27),
Sfntul Vasile cel Mare acorda, n scrierile sale, o importan??
deosebit? rela?iilor dintre membrii familiei: so? ?i so?ie, p?rin?i ?i
copii, fra?i ?i surori. De asemenea, Sfntul Vasile cel Mare face dese
referiri la preocuparea pe care trebuie sa o aib? familia ?i Biserica
fa?? de cre?terea ?i educa?ia copiilor. n acest sens, este cunoscut?
lucrarea Sfntului Vasile cel Mare C?tre tineri, n care sf?tuie?te pe
tinerii cre?tini s? se preg?teasc? din tot ceea ce mintea omeneasc? ?i
cultura universal?, au alc?tuit de-a lungul existen?ei umanit??ii ?i s?
extrag?, asemeni albinelor, numai polenul , lasnd la o parte ceea ce
este d?un?tor s?n?t??ii morale a tinerilor.

Sfntul Vasile cel Mare este un mare dar pentru ntreaga lume cre?tin?,
dar ?i pentru noi, romnii, n special. El a desf??urat o frumoas?
activitate misionar? nu numai n patria sa Capadocia, ci s-a ocupat ?i
de situa?ia cre?tinilor din Scythia Minor sau Dacia Pontica (Dobrogea),
precum ?i de cre?tinii din Dacia Carpatica (geto-daco-romanii), ca ?i
de cre?tinii go?i, care locuiau n r?s?ritul Munteniei de azi ?i n
sudul Moldovei".

Fiind rud? ?i prieten cu Junius Soranus, guvernatorul sau comandantul
militar al Scythiei Minor, Sfntul Vasile cel Mare a cerut acestuia s?
trimit? n patrie, adic? n Cezareea Capadociei, moa?tele Sfntului
Sava de la Buz?u, mort ca martir pentru credin?a n Hristos, n
r?s?ritul Daciei Carpatice, la 12 aprilie 372, fiind necat n rul
Buz?u. n epistolele sale adresate guvernatorului Soranus sau
Episcopului de Tomis, Bretanion, Sfntul Vasile cel Mare ?i arat?
admira?ia pentru t?ria credin?ei tr?ite de str?mo?ii no?tri
de la Dun?re ?i Mare.

Primele ob?ti monahale de la noi au fost organizate de ucenici ?i
urma?i ai Sfntului Vasile cel Mare, dup? regulile sale monahale.
Dovada leg?turilor sale cu pamntul nostru str?bun a fost recunoscut?
mai trziu ?i de Patriarhia Constantinopolului. Astfel, Sinodul
Patriarhiei de Constantinopol, n timpul Patriarhului Sofronie, a decis
la data de 10 octombrie 1776 ca Mitropolitul Ungrovlahiei (cu re?edin?a
la Bucure?ti) s? poarte ?i titlul onorific de "Loc?iitor al Tronului
episcopal din Chesareea (Cezareea) Capadociei" . Din anul 1925, acest
titlu este purtat de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne.

n ?ara noastr?, Sfntul Vasile cel Mare se bucur? de o deosebit?
cinstire, numele de Vasile fiind foarte raspndit la romni
(aproximativ 615.000 de persoane poart? acest nume), iar n folclorul
romnesc, mai ales n colinde ?i plugu?or, Sfntul Vasile cel Mare este
a?ezat dup? Mo? Cr?ciun, de-a dreapta Maicii Domnului sau locuind n
aceea?i Cas? cu Dumnezeu.

n noaptea de 31 decembrie 2008 spre 1 ianuarie 2009 ?i n ziua de Anul
Nou, de s?rb?toarea Sfntului Vasile cel Mare, s? n?l??m rug?ciuni de
mul?umire lui Dumnezeu (Te-Deum) pentru binefacerile primite de la El
n anul 2008 ?i s?-I cerem ajutorul n toat? lucrarea cea bun? ?i
folositoare pe care o vom s?vr?i n anul nou 2009.

Cu prilejul Sfintelor S?rb?tori ale Na?terii Domnului nostru Iisus
Hristos, Anului Nou – 2009 ?i Botezului Domnului, v? adres?m tuturor
calde ?i p?rinte?ti doriri de pace ?i s?n?tate, fericire ?i ajutor mult
de la Dumnezeu n tot lucrul bun ?i folositor, dimpreun? cu
tradi?ionala urare: La mul?i ani!

Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu – Tat?l ?i
mp?rt??irea Sfntului Duh s? fie cu voi cu to?i!" (II Corinteni 13,
13).

Al vostru c?tre Hristos-Domnul rug?tor,
DANIEL
ARHIEPISCOP AL BUCURE?TILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ?I DOBROGEI,
LOC?IITOR AL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI
?I PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMNE

BIROUL DE PRES? AL PATRIARHIEI ROMNE


 

Pastorala PF Daniel Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 13:26 and
Pastorala de Cr?ciun – 2008 a Preafericitului P?rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne.

n
Cuvntul pastoral la s?rb?toarea Na?terii Domnului – 2008,
Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel ndeamn? clerul ?i credincio?ii
Bisericii Ortodoxe Romne ca, n fa?a crizei economice (s?r?cie, ?omaj,
nesiguran?a zilei de mine), morale (avortul, divor?ul, abandonarea
copiilor, libertinajul ?.a.) ?i spirituale (sectarismul, fanatismul ?i
prozelitismul religios) cu care se confrunt? familia, s? "lucreze
pentru nt?rirea ?i sporirea iubirii p?rin?ilor fa?? de copii ?i a
copiilor fa?? de p?rin?i; precum ?i a iubirii curate a so?ilor ntre
ei, p?strnd dreapta credin?? ?i dreapta vie?uire pe care le-am
mo?tenit de la p?rin?ii ?i str?mo?ii no?tri de-a lungul veacurilor, ca
popor cre?tin".

V? prezent?m n continuare textul integral:

D A N I E L
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU,
ARHIEPISCOP AL BUCURE?TILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ?I DOBROGEI,
LOC?IITOR AL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI
?I
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMNE
PREACUCERNICULUI CLER,
PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL
?I PREAIUBI?ILOR CREDINCIO?I
DIN ARHIEPISCOPIA BUCURE?TILOR
HAR, MIL? ?I PACE DE LA HRISTOS DOMNUL,
IAR DE LA NOI P?RINTE?TI BINECUVNT?RI


?i a n?scut pe Fiul s?u Cel Unul-N?scut ?i L-a nf??at ?i L-a
culcat n iesle, c?ci nu mai era loc, pentru ei, n casa de oaspe?i".
(Luca 2, 7)

Preacuvio?i ?i Preacucernici P?rin?i,

Iubi?i fra?i ?i surori n Domnul,

Felul n care Sfin?ii Evangheli?ti Matei (1, 18-25; 2, 1-22) ?i Luca
(2, 1-20) scriu despre Na?terea Mntuitorului Iisus Hristos n Betleem
ne arat? ct de mult pre?uie?te Dumnezeu familia. Atotputernicul
Dumnezeu, Care a f?cut cerul ?i p?mntul coboar? din cer pe p?mnt
ntru smerenia unui Prunc n?scut nu n casa p?rin?ilor s?i, ci ntr-o
c?l?torie, ?i nici m?car ntr-o cas? de oaspe?i, ci ntr-o iesle. Fiul
lui Dumnezeu Se face Om, f?r? cas?, str?in ?i c?l?tor, pentru ca s?
aduc? la casa Tat?lui ceresc pe oamenii nstr?ina?i de El. To?i
oamenii, prin via?a lor trec?toare, sunt n lumea aceasta c?l?tori,
c?ut?tori ai odihnei n Dumnezeu, Care i-a f?cut spre comuniune de
iubire cu El.

Pruncul, pe care l na?te Fecioara Maria, nu este dect n fa?a
oamenilor, fiul lui Iosif din Nazaret, fiindc? trebuia ca Fiul lui
Dumnezeu, Care Se na?te ve?nic din Tat?l, f?r? mam?, s? Se nasc? n
timp din mam?, f?r? tat?, prin lucrarea Duhului Sfnt: ngerul
Domnului i s-a ar?tat (lui Iosif) n vis, gr?ind: Iosife, fiul lui
David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, c? ce s-a z?mislit
ntr-nsa este de la Duhul Sfnt" (Matei 1, 20). De?i Iosif nu este
tat?l dup? trup al Fiului Fecioarei Maria, totu?i lui i se
ncredin?eaz? de c?tre Dumnezeu, prin nger, Pruncul C?ruia trebuie
s?-I pun? numele voit de Dumnezeu, adic? Iisus, ?i pe Care trebuie s?-L
creasc? ?i s?-L ocroteasc?, astfel ca Pruncul s? nu fie o fiin??
lipsit? de iubirea unuia din p?rin?i. Deci, Iosif este oarecum tat?l
adoptiv al lui Iisus.

Numele de Iisus vine de la Ie ?uah, care nseamn? Dumnezeu
mntuie?te", ar?tnd astfel c?, prin Fiul Fecioarei Maria, Dumnezeu
voie?te s? mntuiasc? lumea de p?cate: Ea va na?te Fiu ?i vei chema
numele Lui: Iisus, c?ci El va mntui poporul S?u de p?catele lor"
(Matei 1, 21). Mntuirea nseamn? refacerea leg?turii de via?? ?i
iubire ntre Dumnezeu ?i oameni. Iisus este Fiul ve?nic al lui Dumnezeu
devenit Om, astfel nct n El, Dumnezeu ?i Omul sunt uni?i pentru
ve?nicie.

De aceea, proorocul Isaia a profe?it c? Fiul Care Se va na?te din
Fecioar? Se va chema Emanuel : Iat?, Fecioara va avea n pntece ?i va
na?te Fiu ?i vor chema numele Lui Emanuel, care se tlcuie?te: Cu noi
este Dumnezeu" (Isaia 7, 14; Matei 1, 23). Cu alte cuvinte, Pruncul
Iisus este Dumnezeu-Copilul. Cnd Dumnezeu a f?cut lumea, coroana
crea?iei Sale a fost familia: b?rbatul ?i femeia, care au primit
binecuvntarea de a cre?te, a se nmul?i ?i a st?pni p?mntul (Cf.
Facerea 1, 27-28). De aceea, n Biserica Ortodox?, la Cununie, se pun
mirilor coroane pe cap. Dar, pentru c? la nceputul lumii femeia a fost
f?cut? din Adam, f?r? mam?, acum, la rennoirea sau mntuirea lumii
c?zute n p?cat, Iisus, Noul Adam, Se na?te din femeie, f?r? tat?.
Iisus Se na?te nu din s?mn?? ?i poft? b?rb?teasc?, ci de la Duhul
Sfnt, pentru c? ini?iativa mntuirii vine de la Dumnezeu, Tat?l din
ceruri, nu de la oamenii p?mnte?ti. Na?terea dup? trup este na?tere
pentru via?a p?mnteasc?, via?? care sfr?e?te n moarte, dar na?terea
din lucrarea Duhului Sfnt este na?tere pentru via?a cereasc?, ve?nic?.
Astfel, n ns??i na?terea dup? trup a Domnului nostru Iisus Hristos
este dat nceputul vie?ii ve?nice pentru om (cf. Ioan 1, 12-13).

ntruct b?rbatul ?i femeia mpreun?, adic? prima familie, Adam ?i Eva,
au c?zut n p?cat prin neascultare fa?? de Dumnezeu, acum Iisus
Mntuitorul, Noul Adam, ncepe ridicarea neamului omenesc din p?cat
alegnd tocmai familia ca loc de nceput al lucr?rii Sale mntuitoare,
prin smerit? ascultare fa?? de Dumnezeu a Fecioarei Maria ?i a
dreptului Iosif, ocrotitorul Pruncului Iisus. Plin de n?eles este ?i
faptul c? prima minune pe care o va s?vr?i Iisus Mntuitorul n
activitatea Sa public? se petrece la ntemeierea unei noi familii, la
nunta din Cana Galileii la care a fost invitat El, Iisus, ?i mama Sa,
Fecioara Maria (Cf. Ioan 2, 1-11). Acolo, n mod minunat, la rug?mintea
mamei Sale, care este icoana Bisericii, Mntuitorul Hristos preface apa
n vin, ar?tnd c? binecuvntarea lui Dumnezeu asupra familiei pline?te
ceea ce lipse?te ?i aduce bucurie deplin?.

Fiul lui Dumnezeu devine Om ?i Se na?te pe p?mnt printe oameni, ca s?
mpace ?i s? uneasc? pe om cu Dumnezeu ?i pe oameni ntreolalt? . De
aceea, corul ngerilor cere?ti, care vestesc, n timpul nop?ii,
p?storilor de lng? Betleem, Taina Na?terii lui Hristos, cnt?: Slav?
ntru cei de sus lui Dumnezeu ?i pe p?mnt pace, ntre oameni
bun?voire!" (Luca 2, 14).

Dumnezeu, Care a f?cut spa?iul ?i timpul, alege locul ?i vremea
na?terii Sale ca Om: Betleemul din vremea mp?ratului Cezar August ?i a
regelui Irod. Dumnezeu-Cuvntul, Care a spus primei familii: St?pni?i
p?mntul", alege ca loc al venirii Sale ca Om printre oameni o familie
s?rac? ?i neajutorat?, f?r? bog??ii ?i f?r? renume, o familie care nu
poate conta pe nimeni ?i pe nimic altceva dect pe ajutorul lui
Dumnezeu.

O, adnc al iubirii smerite a lui Dumnezeu! Copilul, Care nainte de a
Se na?te, nu g?se?te nici m?car un col?i?or n casa de oaspe?i, ndat?
dup? na?tere nu mai are loc nici n p?mntul neamului S?u, ci trebuie
s? ia calea refugiului n Egipt. Vedem cum, de la nceput, via?a lui
Iisus se ntlne?te cu refuzul ?i refugiul, pentru ca mai trziu s?
sfr?easc? cu r?stignirea, ntruct El a venit s? aduc? iubire ?i
via??, n lumea n care p?catul aduce ur? ?i moarte.

Iisus Se na?te ntr-o iesle, noaptea, pe cnd dormeau locuitorii
Betleemului. La marginea ora?ului se afl? n stare de veghe doar
p?storii oilor . Acestor oameni simpli ?i veghetori li se arat? cete de
ngeri ntru lumin? ?i cntare ca s? vad? cum Dumnezeu schimb? pe cele
smerite n slav?, iar singur? tatea lor o preface n bucurie. Oameni
din afara ora?ului sunt chema?i s? devin? cei dinti prieteni ai
familiei s?race ?i str?ine, pe care Dumnezeu o binecuvnteaz? prin
na?terea Mntuitorului. Magi de la R?s?rit, de la distan?e mari, vin s?
vesteasc? iudeilor c?, tocmai n ?ara lor, S-a n?scut un Prunc-rege de
Care depinde mersul astrelor. Darurile mp?r?te?ti oferite Pruncului
s?rac, n?scut ntr-o iesle, daruri aduse de departe, dintr-o ?ar?
str?in?, arat? iubirea lui Dumnezeu pentru Pruncul n?scut din Mam?
sarac?, neajutorat?, de c?tre oamenii de aproape, de acela?i neam. De
aceea, Sfntul Ioan Evanghelistul spune: ntru ale Sale a venit, dar
ai S?i nu L-au primit" (Ioan 1, 11).

Sensibil la contrastul dintre lipsa de ospitalitate pe care Fecioara
Maria o tr?ie?te cu ntristare n Betleem ?i darurile scumpe primite de
la oameni str?ini, poporul nostru, n frumoasele sale colinde, deplnge
pe locuitorii neprimitori ai Betleemului, dar laud? pe p?storii de la
marginea lui; deplnge cruzimea lui Irod, dar laud?

n?elepciunea ?i d?rnicia magilor de la R?s?rit care i aduc daruri Pruncului Iisus:

Asear? pe’ nserate / Fecioara Maria
n Betleem cetate / C?l?torind sosea
?i fiind obosit? / Loca?ul ?i-l cerea
n Betleemul mare / Nimenea n-o primea".

Iubi?i credincio?i ?i credincioase,

F?cndu-se Om asemenea nou?, afar? de p?cat, Dumnezeu a ales calea
smerit?, tainic?, de a veni la noi, pentru c? El voie?te ca noi s?
r?spundem iubirii Sale n mod liber, nu for?a?i . El Se smere?te att
de mult, nct poate fi primit sau refuzat de c?tre noi. El Se face
str?in ?i c?l?tor, s?rac ?i neajutorat, ca noi, n mod liber, cu
dragoste ?i bun?tate, s? facem dintr-un str?in un prieten ?i dintr-un
c?l?tor un oaspete al casei noastre . Ajutnd un s?rac, ne mbog??im
inima, sporim iubirea milostiv? a sufletului nostru, aducndu-l astfel
la asem?narea cu iubirea milostiv? a lui Dumnezeu, dup? chipul C?ruia a
fost f?cut omul la nceput. Iubirea lui Dumnezeu este deodat?
atotputernic? ?i smerit?: Cel necuprins ncape ntr-o iesle, Cel ve?nic
devine un copil fraged la vrst?.

De ce un copil? Fiindc? un copil nu poate face nimic pentru el nsu?i:
nu se poate hr?ni singur, nu se poate ad?posti singur, nu se poate
ap?ra singur, via?a lui depinde ntru toate de iubirea celor din jur,
de iubirea lor d?ruitoare. Prin na?terea de prunci, prin ngrijirea ?i
cre?terea lor, oamenii nu mai tr?iesc pentru ei n?i?i, ci pentru
al?ii: via?a lor devine d?ruire ?i d?inuire n comuniune de iubire.
Dreptul Iosif, de?i nu este tat? dup? trup al lui Iisus, devine totu?i
tat? sau p?rinte adoptiv prin purtarea de grij? fa?? de Copilul
nou-n?scut. Prin iubirea d?ruitoare pentru copii, un str?in poate
deveni p?rinte al lor, iar din lips? de iubire d?ruitoare, un p?rinte
poate deveni un str?in pentru propriii s?i copii . Cine nu poate iubi
copiii nu poate deveni p?rinte, iar cine nu poate deveni p?rinte nu
poate deveni om deplin.

Iisus Domnul nu a avut copii dup? trup, dar a avut ucenici, fii
duhovnice?ti, c?rora le-a spus: L?sa?i copiii s? vin? la Mine ?i nu-i
opri?i, c? a unora ca ace?tia este mp?r??ia cerurilor" (Matei 19, 14).
Mai mult, Iisus Mntuitorul a nviat pe fiul v?duvei din Nain ?i pe
fiica lui Iair, aducnd bucurie p?rin?ilor ndurera?i . Iubirea fa?? de
copii este, a?adar, nceput al n?elegerii iubirii p?rinte?ti a lui
Dumnezeu fa?? de oameni. Copiii c?rora le lipse?te iubirea p?rin?ilor
nu pot cre?te spiritual deplin, iar adul?ii care nu pot manifesta
iubire dezinteresat?, fr??easc? ?i p?rinteasc?, fa?? de semenii lor nu
pot r?spunde deplin nici iubirii p?rinte?ti a Tat?lui ceresc fa?? de ei.

Sfnta Scriptur? descrie leg?tura lui Dumnezeu cu lumea ca pe o rela?ie
de intimitate, ca pe o cununie ?i o familie (Cf. Efeseni 5, 21-33).
Biserica este locul unde, prin lucrarea Sfntului Duh asupra sufletului
feciorelnic ?i curat al omului smerit, se simte iubirea fr??easc? n
Dumnezeu-Fiul devenit Om ?i iubirea p?rinteasc? a lui Dumnezeu-Tat?l,
pe care Domnul nostru Iisus Hristos ne-a nv??at s?-L chem?m: Tat?l
nostru Care e?ti n ceruri" . Biserica este deci Familia iubirii
Sfintei Treimi fa?? de oameni, iar familia cre?tin? a fost numit? pe
drept cuvnt Biserica de acas?" (Ecclesia domestica ). Na?terea
Domnului nostru Iisus Hristos ca Prunc ntr-o familie ne cheam? ast?zi
s? acord?m o aten?ie deosebit? familiei, n general, ?i familiei
cre?tine, n special. Am v?zut c? familia este coroana crea?iei ?i
locul sau mediul n care omul ncepe s? n?eleag? taina iubirii ?i a
binecuvnt?rii p?rinte?ti a lui Dumnezeu .

Ast?zi, familia cre?tin? se confrunt? cu criza economic? (s?r?cie,
?omaj, nesiguran?a zilei de mine), cu criza moral? (avortul, divor?ul,
abandonarea copiilor, libertinajul ?.a.), cu criza spiritual?
(sectarismul, fanatismul ?i prozelitismul religios).

Cauzele sunt multiple ?i complexe: declinul demografic al popula?iei
tinere, ca o consecin?? a migra?iei tinerilor datorat? s?r?ciei,
muta?ii de ordin cultural, tehnic, ideologico-pragmatice ce accelereaz?
fenomenul de secularizare ca pierdere a dimensiunii sacre a vie?ii ?i
intensific? n mod alarmant mentalitatea individualist? exacerbat?,
mercantil?, narcisist? ?i nihilist?. Absen?a idealului pe termen lung
?i a valorilor creeaz? adesea n om sentimentul vidului, al
singur?t??ii ?i al abandonului, determinnd mul?i oameni s? se
refugieze n practica drogului, violen?ei, n sectarism ?i suicid2. n
plus, criza familiei se manifest? ?i n abandonul copiilor de c?tre
p?rin?i ?i n abandonul p?rin?ilor de c?tre copii, n num?rul mare de
avorturi ?i chiar n cre?terea num?rului divor?urilor, cre?terea
violen? ei n familie ?i cre?terea delincven?ei juvenile.

Dar Na?terea Domnului, prin care se arat? nesfr?ita iubire a lui
Dumnezeu pentru oameni, ne aduce putere ?i speran?? ca s? biruim
ncerc?rile grele ale vie?ii. n acest sens, trebuie ca n fiecare
parohie s? ajut?m familiile cre?tine s?race sau cu mul?i copii, s?
ar?t?m dragoste fr??easc? ?i p?rinteasc? fa?? de copiii orfani ?i fa??
de p?rin?ii ndurera?i care ?i-au pierdut copiii.

S? vizit?m, mai ales n aceste zile, casele de copii f?r? p?rin?i ?i
casele de b?trni pe care i-au uitat copiii lor; s? vizit?m bolnavii
din spitale ?i de?inu?ii din nchisori, pentru a le vesti, prin daruri
?i colinde, bucuria Na?terii Domnului Hristos – Darul iubirii
mntuitoare a lui Dumnezeu fa?? de lume.

n fa?a crizei morale ?i spirituale de azi, s? lucr?m pentru nt?rirea
?i sporirea iubirii p?rin?ilor fa?? de copii ?i a copiilor fa?? de
p?rin?i; precum ?i a iubirii curate a so?ilor ntre ei, p?strnd
dreapta credin?? ?i dreapta vie?uire pe care le-am mo?tenit de la
p?rin?ii ?i str?mo?ii no?tri de-a lungul veacurilor, ca popor cre?tin.

S? cre?tem copiii ?i tinerii no?tri n virtute ?i sfin?enie, s?-i
nv???m s? g?seasc? n rug?ciune izvorul iubirii curate ?i s? tr?iasc?
via?a lor pe p?mnt n lumina binecuvntarii P?rintelui ceresc ?i a
Bisericii Fiului S?u, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru ca s? putem,
din an n an, s? cnt?m cu ngerii ?i cu str?mo?ii n cor: Slav? ntru
cei de sus lui Dumnezeu ?i pe p?mnt pace, ntre oameni bun?voire!".

Fra?i ?i surori n Domnul,

n noul an care vine, 2009, se mplinesc 1630 de ani de la trecerea la
cele ve?nice a Sfntului Vasile cel Mare (379-2009), unul dintre cei
mai cunoscu?i Sfin?i P?rin?i ai Bisericii Ortodoxe, mare teolog ?i
n?elept p?stor de suflete. Cu acest prilej, Sfntul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Romne, la propunerea Noastr?, a declarat anul 2009, An
comemorativ-omagial al Sfntului Vasile cel Mare ?i al tuturor
Sfin?ilor Capadocieni.

Sfntul Vasile cel Mare s-a n?scut n Cezareea Capadociei din Asia Mic?
n anul 330 ?i a trecut la Domnul n anul 379. P?rin?ii lui se numeau
Vasile ?i Emilia ?i au avut nou? copii, dintre care cinci au devenit
sfin?i, mpreun? cu p?rin?ii lor ?i cu bunica lor, Macrina cea B?trn?.
De fapt, to?i cei nou? copii: cei patru fra?i ?i cele cinci fete, din
familia lor, duceau o via?? de sfin?enie, evlavie, n dumnezeiasc?
iubire, n rug?ciune, milostenie ?i bun? a?ezare a sufletului.

Familia Sfntului Vasile cel Mare a fost o familie de sfin?i. Fra?ii
Sfntului Vasile au fost: Sfntul Grigorie, Episcop de Nyssa, cel mai
mare dintre ei; dup? el a urmat Sfntul Vasile, apoi Sfntul Navgratie,
mare pustnic ?i f?c?tor de minuni n pustia Sinaiului, ?i apoi Sfntul
Petru, episcopul Sevastiei.

Deci, trei ierarhi sfin?i ?i un pustnic. Dintre fete, Sfnta Macrina a
fost mai mare cu vrsta dect to?i. Ea a ajutat pe mama lor, Emilia, la
cre?terea tuturor copiilor, nv??ndu-i pe to?i, din pruncie, dreapta
credin?? n Hristos-Domnul. Sfntul Vasile cel Mare a fost un om foarte
afectiv ?i a sim?it mereu nevoia comuniunii cu cei dragi, cu familia
ori cu prietenii. Persoanele care au avut un rol major n cre?terea ?i
formarea sa erau: mama Emilia, doica Paladia, bunica Macrina, sora
Macrina ?i unchiul Grigorie, care i-a fost ca un al doilea tat? ?i
protector.

Considernd familia o institu?ie de baz? a societ??ii, ntemeiat? de
Dumnezeu prin crearea omului ca b?rbat ?i femeie (Facerea 1, 27),
Sfntul Vasile cel Mare acorda, n scrierile sale, o importan??
deosebit? rela?iilor dintre membrii familiei: so? ?i so?ie, p?rin?i ?i
copii, fra?i ?i surori. De asemenea, Sfntul Vasile cel Mare face dese
referiri la preocuparea pe care trebuie sa o aib? familia ?i Biserica
fa?? de cre?terea ?i educa?ia copiilor. n acest sens, este cunoscut?
lucrarea Sfntului Vasile cel Mare C?tre tineri, n care sf?tuie?te pe
tinerii cre?tini s? se preg?teasc? din tot ceea ce mintea omeneasc? ?i
cultura universal?, au alc?tuit de-a lungul existen?ei umanit??ii ?i s?
extrag?, asemeni albinelor, numai polenul , lasnd la o parte ceea ce
este d?un?tor s?n?t??ii morale a tinerilor.

Sfntul Vasile cel Mare este un mare dar pentru ntreaga lume cre?tin?,
dar ?i pentru noi, romnii, n special. El a desf??urat o frumoas?
activitate misionar? nu numai n patria sa Capadocia, ci s-a ocupat ?i
de situa?ia cre?tinilor din Scythia Minor sau Dacia Pontica (Dobrogea),
precum ?i de cre?tinii din Dacia Carpatica (geto-daco-romanii), ca ?i
de cre?tinii go?i, care locuiau n r?s?ritul Munteniei de azi ?i n
sudul Moldovei".

Fiind rud? ?i prieten cu Junius Soranus, guvernatorul sau comandantul
militar al Scythiei Minor, Sfntul Vasile cel Mare a cerut acestuia s?
trimit? n patrie, adic? n Cezareea Capadociei, moa?tele Sfntului
Sava de la Buz?u, mort ca martir pentru credin?a n Hristos, n
r?s?ritul Daciei Carpatice, la 12 aprilie 372, fiind necat n rul
Buz?u. n epistolele sale adresate guvernatorului Soranus sau
Episcopului de Tomis, Bretanion, Sfntul Vasile cel Mare ?i arat?
admira?ia pentru t?ria credin?ei tr?ite de str?mo?ii no?tri
de la Dun?re ?i Mare.

Primele ob?ti monahale de la noi au fost organizate de ucenici ?i
urma?i ai Sfntului Vasile cel Mare, dup? regulile sale monahale.
Dovada leg?turilor sale cu pamntul nostru str?bun a fost recunoscut?
mai trziu ?i de Patriarhia Constantinopolului. Astfel, Sinodul
Patriarhiei de Constantinopol, n timpul Patriarhului Sofronie, a decis
la data de 10 octombrie 1776 ca Mitropolitul Ungrovlahiei (cu re?edin?a
la Bucure?ti) s? poarte ?i titlul onorific de "Loc?iitor al Tronului
episcopal din Chesareea (Cezareea) Capadociei" . Din anul 1925, acest
titlu este purtat de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne.

n ?ara noastr?, Sfntul Vasile cel Mare se bucur? de o deosebit?
cinstire, numele de Vasile fiind foarte raspndit la romni
(aproximativ 615.000 de persoane poart? acest nume), iar n folclorul
romnesc, mai ales n colinde ?i plugu?or, Sfntul Vasile cel Mare este
a?ezat dup? Mo? Cr?ciun, de-a dreapta Maicii Domnului sau locuind n
aceea?i Cas? cu Dumnezeu.

n noaptea de 31 decembrie 2008 spre 1 ianuarie 2009 ?i n ziua de Anul
Nou, de s?rb?toarea Sfntului Vasile cel Mare, s? n?l??m rug?ciuni de
mul?umire lui Dumnezeu (Te-Deum) pentru binefacerile primite de la El
n anul 2008 ?i s?-I cerem ajutorul n toat? lucrarea cea bun? ?i
folositoare pe care o vom s?vr?i n anul nou 2009.

Cu prilejul Sfintelor S?rb?tori ale Na?terii Domnului nostru Iisus
Hristos, Anului Nou – 2009 ?i Botezului Domnului, v? adres?m tuturor
calde ?i p?rinte?ti doriri de pace ?i s?n?tate, fericire ?i ajutor mult
de la Dumnezeu n tot lucrul bun ?i folositor, dimpreun? cu
tradi?ionala urare: La mul?i ani!

Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu – Tat?l ?i
mp?rt??irea Sfntului Duh s? fie cu voi cu to?i!" (II Corinteni 13,
13).

Al vostru c?tre Hristos-Domnul rug?tor,
DANIEL
ARHIEPISCOP AL BUCURE?TILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ?I DOBROGEI,
LOC?IITOR AL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI
?I PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMNE

BIROUL DE PRES? AL PATRIARHIEI ROMNE


 

26 decembrie 2008

Praznicul Naşterii Domnului sărbătorit la Catedrala din Galaţi

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 16:41 and
La
Catedrala Episcopal? din Gala?i, Sfnta Liturghie prilejuit? de
praznicul Na?terii Domnului a fost s?vr?it? de un sobor de slujitori
avndu-l n frunte pe Preasfin?itul Episcop Casian, al?turi de care a
liturghisit naltpreasfin?itul Timotei, Mitropolit de Vostra. La slujb?
au participat peste 1000 de credincio?i g?l??eni, care au avut prilejul
de a-l cunoa?te pe naltul ierarh apar?innd canonic de Patriarhia
Ortodox? a Ierusalimului, aflat ntr-o vizit? fr??easc? n Episcopia
Dun?rii de Jos, la invita?ia ierarhului locului.

Cu acest prilej Preasfin?itul P?rinte Casian a vorbit despre marea
tain? a nscrierii Fiului Dumnezeu n istorie, ca cet??ean al
Imperiului Roman, dnd astfel tuturor oamenilor ?ansa nscrierii ca
cet??eni ai ve?niciei, prin comuniune cu Dumnezeu ?i dragoste
jertfelnic? fa?? de aproapele . De asemenea, ierarhul Dun?rii de Jos a
subliniat tainica ?i sfnt? leg?tur? dintre copii ?i dumnezeiescul
Prunc de la Betleem vegheat de Sfnta Sa Maic?, Preasfnta N?sc?toare
de Dumnezeu. Preasfin?ia Sa i-a ndemnat pe to?i cei prezen?i s?
respecte, s? cinsteasc? ?i s? ajute copiii de ast?zi, ncepnd cu cei
din propria familie ?i continund cu cei care din diferite pricini nu
pot s? se bucure de cei apropia?i ori de propriii p?rin?i.

La finalul slujbei, Preasfin?itul Casian i-a oferit
naltpreasfin?itului Timotei de Vostra cel mai nalt ordin eparhial:
Crucea Sfntului Apostol Andrei, n semn de pre?uire ?i cinstire, ca
ierarh al Patriarhiei de Ierusalim , al c?rui ntist?t?tor a fost ?i
Sfntul Sofronie (sec.VII), ale c?rui moa?te au fost aduse cu o lun? n
urm? n Episcopia Dun?rii de Jos.

Biroul de Pres? ?i Comunicare al Episcopiei Dun?rii de Jos

 

Praznicul Naşterii Domnului sărbătorit la Catedrala din Galaţi

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 16:41 and
La
Catedrala Episcopal? din Gala?i, Sfnta Liturghie prilejuit? de
praznicul Na?terii Domnului a fost s?vr?it? de un sobor de slujitori
avndu-l n frunte pe Preasfin?itul Episcop Casian, al?turi de care a
liturghisit naltpreasfin?itul Timotei, Mitropolit de Vostra. La slujb?
au participat peste 1000 de credincio?i g?l??eni, care au avut prilejul
de a-l cunoa?te pe naltul ierarh apar?innd canonic de Patriarhia
Ortodox? a Ierusalimului, aflat ntr-o vizit? fr??easc? n Episcopia
Dun?rii de Jos, la invita?ia ierarhului locului.

Cu acest prilej Preasfin?itul P?rinte Casian a vorbit despre marea
tain? a nscrierii Fiului Dumnezeu n istorie, ca cet??ean al
Imperiului Roman, dnd astfel tuturor oamenilor ?ansa nscrierii ca
cet??eni ai ve?niciei, prin comuniune cu Dumnezeu ?i dragoste
jertfelnic? fa?? de aproapele . De asemenea, ierarhul Dun?rii de Jos a
subliniat tainica ?i sfnt? leg?tur? dintre copii ?i dumnezeiescul
Prunc de la Betleem vegheat de Sfnta Sa Maic?, Preasfnta N?sc?toare
de Dumnezeu. Preasfin?ia Sa i-a ndemnat pe to?i cei prezen?i s?
respecte, s? cinsteasc? ?i s? ajute copiii de ast?zi, ncepnd cu cei
din propria familie ?i continund cu cei care din diferite pricini nu
pot s? se bucure de cei apropia?i ori de propriii p?rin?i.

La finalul slujbei, Preasfin?itul Casian i-a oferit
naltpreasfin?itului Timotei de Vostra cel mai nalt ordin eparhial:
Crucea Sfntului Apostol Andrei, n semn de pre?uire ?i cinstire, ca
ierarh al Patriarhiei de Ierusalim , al c?rui ntist?t?tor a fost ?i
Sfntul Sofronie (sec.VII), ale c?rui moa?te au fost aduse cu o lun? n
urm? n Episcopia Dun?rii de Jos.

Biroul de Pres? ?i Comunicare al Episcopiei Dun?rii de Jos

 

Peste 650 de oameni de știinţă contestă „consensul” asupra încălzirii globale

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 13:46 and
Ei sunt de doisprezece ori mai mul?i dect
cei care au semnat raportul IPCC (Grupul Interna?ional asupra
Schimb?rilor Climatice)

Peste 650 de oameni de ?tiin?? au
semnat un raport special al Senatului Statelor Unite care contest?
afirma?ia Grupului Interna?ional asupra Schimb?rilor Climatice din
cadrul Na?iunilor Unite c? ar exista un consens ?tiin?ific asupra
cauzelor nc?lzirii globale.

Raportul, emis pe 15 decembrie 2008,
se bucur? de contribu?ia a sute de figuri importante de cercet?tori,
incluznd ?i oameni de ?tiin?? care au f?cut sau nc? fac parte din
Grupul Interna?ional asupra Schimb?rilor Climatice ?i care acum sunt
mpotriva pozi?iei adoptate de Na?iunile Unite n leg?tur? cu
schimb?rile climatice.

Raportul Senatului este o versiune adus? la zi a uneia anterioare emis? n 2007
la care s-au mai ad?ugat peste 250 de nume ?i care scoate n eviden??
cum nen?elegerile continu? s? creasc? n rndul comunit??ii oamenilor
de ?tiin?? pn? la presupusul consens c? nc?lzirea global? este n
primul rnd cauzat? de om ?i reprezint? o criz?.

Comparativ, de doisprezece ori mai pu?in doar 52 de oameni de ?tiin??
au luat parte la ntlnirea mult mai cunoscut? din aprilie 2007 unde
s-a prezentat raportul IPCC pentru factorii de decizie. Climatologii
alia?i ai Grupului Interna?ional asupra Schimb?rilor Climatice au fost
de curnd prin?i c? furnizau date false pentru a sus?ine c? nc?lzirea global? se accelereaz?.

Noul raport al Senatului include noi studii ?tiin?ifice ale
exper?ilor ?i analize care dezmint temerile c? nc?lzirea global? ar fi
produs? de om.

Binen?eles, faptul c? grupului i place s? ia parte la n?el?toria
regulat? n mas? pretinznd controversa n leg?tur? cu nc?lzirea
global? este terminat ?i orice disensiune este n concordan?? cu dezmin?irea holocaustului ?i nu este un semn bun pentru un eventual reportaj media al raportului spre deosebire de conferin?a asupra climei a Na?iunilor Unite din Poznan
care este acum n desf??urare ?i c?reia i se ofer? aten?ie nesfr?it?
din partea media despre nevoia unei taxe globale pe carbon pentru a
salva planeta de efectele negative ale fertilizatorilor. (CO2)

Consesul autoproclamat din spatele faptului c? nc?lzirea global?
este cauzat? de om este impus prin intermediul amenin??rilor,
intimid?rii ?i ignoran?ei, dup? cum este scos n eviden?? de reportajul
despre ntlnirea de anul trecut a Na?iunilor Unite din Bali, unde climatologii sceptici au fost evita?i ?i ignora?i pentru c? au ndr?znit s? exprime un punct de vedere diferit.

Dup? hot?rrea luat? la Bali de a impune o tax? global? pe carbon, mai mult de o sut? de oameni de ?tiin?? remarcabili au semnat o scrisoare
prin care s? resping? mi?carea, considernd-o o schem? birocratic?
inutil? care ar diminua prosperitatea ?i ar cre?te suferin?a oamenilor.

Sute de oameni de ?tiin?? ?i mai sceptici s-au ntlnit n Manhattan n februarie anul trecut la prima Conferin?? Interna?ional? asupra Schimb?rilor Climatice pentru a discuta despre aspectul asupra schimb?rilor climatice despre care grupul media pretinde c? nu exist?.

Oare media a recunoscut m?car aceste evenimente? Deloc, deoarece ei
contest? ideea intangibil? c? oamenii de ?tiin?? sunt n totalitate de
acord c? nc?lzirea global? este cauzat? de om.

Dup? cum am spus ?i mai sus, mai pu?in de jum?tate din oamenii de ?tiin?? publica?i sus?in ceea ce a fost supranumit consens.

Cu toate acestea, pre?edintele Barack Obama, a promis ieri s? pun? cap?t neg?rii asupra nc?lzirii globale.

Urm?toarele citate, ap?rute pe site-ul Comitetului pentru Mediu ?i Lucr?ri Publice din Senatul SUA, ofer? o imagine general? a ceea ce va fi cuprins n viitorul raport al Senatului:

Sunt un sceptic… nc?lzirea global? a devenit o nou? religie. C?tig?torul Premiului Nobel pentru fizic?, Ivar Giaever.

Cum nu mai sunt afiliat niciunei organiza?ii ?i nu mai primesc
niciun fel de fonduri, pot vorbi deschis… Ca om de ?tiin?? r?mn
sceptic
. Meteorolog , Dr. Joanne Simpson, prima femeie din lume
care a luat doctoratul n meteorologie ?i care a lucrat la NASA, fiind
autoarea a mai mult de 190 de studii ?i fiind numit? unul dintre cei
mai importan?i oameni de ?tiin?? din ultimii 100 de ani.

Temerile n leg?tur? cu nc?lzirea global? reprezint? cel mai
mare scandal ?tiin?ific din istorie… Cnd oamenii vor afla adev?rul
se vor sim?i n?ela?i de ?tiin?? ?i de oamenii de ?tiin??.
Dr.
Kiminori Itoh, om de ?tiin?? japonez al Grupului Interna?ional asupra
Schimb?rilor Climatice din cadrul Na?iunilor Unite, laureat doctor,
chimist fizic pe probleme de mediu.

Grupul Interna?ional asupra Schimb?rilor Climatice a devenit
ntr-adev?r un circuit nchis; nu i ascult? pe ceilal?i. Nu are oameni
deschi?i la minte… Sunt cu adev?rat uimit c? Premiul Nobel pentru
pace a fost oferit n urma unor concluzii incorecte din punct de vedere
?tiin?ific de c?tre ni?te oameni care nu sunt geologi,
Geolog
indian, Dr. Arun D. Ahluwalia la Universitatea Punjab ?i membru al
comisiei al Anului Interna?ional al Planetei sus?inut de Na?iunile
Unite.

Modelele ?i prognozele Grupului Interna?ional asupra
Schimb?rilor Climatice din cadrul Na?iunilor Unite sunt incorecte
pentru c? se bazeaz? numai pe modele matematice ?i au prezentat
rezultate la scenarii care nu includ, de exemplu, activitate solar?.
Victor Manuel Velasco Herrera, cercet?tor la Institutul de Geografie al Universit??ii Na?ionale Autonome din Mexic.

Este o minciun? sfruntat? comunicat? n media care face s? par?
c? nu exist? dect o mn? de oameni de ?tiin?? care nu cred ntr-o
nc?lzire global? ce ?ine de antropogenez?
. Meteorolog al
guvernului SUA, Stanley B. Goldenberg din cadrul Diviziei de Cercetare
despre uragane a NOAA (Administra?ia Na?ional? Oceanic? ?i Atmosferic?).

Chiar ?i dublarea sau triplarea cantit??ii de dioxid de carbon
va avea, virtual, un mic impact deoarece vaporii de ap? ?i apa
condensat? n particule ca nori domin? ?i va domina ntotdeauna scena
din lumea ntreag?
. Geoffrey G. Duffy, profesor la Departamentul de Inginerie Chimic? ?i Material? al Universit??ii Auckland , Noua Zeeland?.

Dup? ce cite?ti [pre?edintele IPCC] comentariul idiot al lui
Pachauri [comparnd scepticii cu] cei din Organiza?ia Flat Earth este
greu s? r?mi t?cut.
Dr. William M. Briggs, statistician
climateric, specializat n statistica evalu?rii prognozei, face parte
din Comitetul Meteorologic American al Probabilit??ii ?i Statisticilor
Societ??ii ?i este redactor asociat al revistei Monthly Weather.

Timp de c?i ani trebuie s? se r?coreasc? planeta nainte de a
ncepe s? n?elegem c? planeta nu se nc?lze?te? Pentru c?i ani
trebuie s? continue r?corirea?
Dr. David Gee, geolog,
pre?edintele comitetului de ?tiin?? al Congresului Interna?ional de
Geologie din 2008, autorul a 130 de lucr?ri evaluate de colegii s?i ?i
actualmente este la Universitatea Uppsala din Suedia.

Sngele coagulat m-a determinat s? m? apuc de ?tiin?? din nou
?i m-am al?turat repede taberei scepticilor… Modelele climatice pot
fi cel mult folositoare pentru a explica schimb?rile climatice dup? ce
acestea s-au produs
. Hajo Smit, meteorolog din Olanda care ?i-a
schimbat p?rerea despre faptul c? nc?lzirea global? ar fi provocat? de
om devenind un sceptic, este fost membru al Comitetului Olandez al
Grupului Interna?ional asupra Schimb?rilor Climatice din cadrul
Na?iunilor Unite.

Mul?i [oameni de ?tiin??] caut? acum un mod de a se retrage n
lini?te (pentru c? au r?spndit temeri n ceea ce prive?te nc?lzirea
global?) f?r? s? ?i distrug? carierele.
James A. Peden,
specialist n fizica atmosferic?, a f?cut parte din Centrul de
Coordonare ?i Cercetare a Spa?iului din Pittsburgh.

S? creezi o ideologie legat? de dioxidul de carbon este un
nonsens periculos… Actualul semnal de alarm? asupra schimb?rilor
climatice este un instrument de control social, un pretext pentru
afaceri majore ?i b?t?lii politice . A devenit o ideologie, ceea ce este
ngrijor?tor
. Profesor Delgado Domingos din Portugalia,
specialist pe probleme de mediu, fondatorul grupului de prognoz? a
vremii Numerical Weather, are publicate mai mult de 150 de articole.

Emisiile de CO2 nu au nici un fel de importan??… Orice om de
?tiin?? ?tie asta, dar nu e avantajos s? o spui… nc?lzirea global?,
ca mijloc politic, men?ine autoritatea europenilor ?i stimuleaz?
na?iunile s? umble descul?e.
Dr. Takeda Kunihiko, vice-cancelar al Institutului de ?tiin?? ?i Cercet?ri Tehnologice la Universitatea Chubu din Japonia.

Panica n leg?tur? cu nc?lzirea global? ?i g?se?te justificarea n faptul c? este ceva care genereaz? fonduri.
Dr. Eduardo Tonni, paleontolog laureat, face parte din Comitetul
pentru Cercet?ri ?tiin?ifice din Buenos Aires ?i este ?eful
Departamentului de Paleontologie al Universit??ii din La Plata.

Actualizare: Pe 22 decembrie 2008, un om de ?tiin?? proeminent ce
fusese anterior concediat de Al Gore n 1993 pentru c? nu aderase la
viziunile ?tiin?ifice ale lui Gore, a declarat acum c? temerirele cu
privire la nc?lzirea global? produs? de om sunt gre?ite: Sunt convins
c? alarma actual? asupra dioxidului de carbon este o gre?eal?, a
declarat Dr. William Happer. Al?i 11 oameni de ?tiin?? s-au al?turat
celor peste 650 existen?i deja ce contest? consensul asupra nc?lzirii
globale. Mai multe informa?ii pute?i g?si pe site-ul senatului SUA.

 

Peste 650 de oameni de știinţă contestă „consensul” asupra încălzirii globale

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 13:46 and
Ei sunt de doisprezece ori mai mul?i dect
cei care au semnat raportul IPCC (Grupul Interna?ional asupra
Schimb?rilor Climatice)

Peste 650 de oameni de ?tiin?? au
semnat un raport special al Senatului Statelor Unite care contest?
afirma?ia Grupului Interna?ional asupra Schimb?rilor Climatice din
cadrul Na?iunilor Unite c? ar exista un consens ?tiin?ific asupra
cauzelor nc?lzirii globale.

Raportul, emis pe 15 decembrie 2008,
se bucur? de contribu?ia a sute de figuri importante de cercet?tori,
incluznd ?i oameni de ?tiin?? care au f?cut sau nc? fac parte din
Grupul Interna?ional asupra Schimb?rilor Climatice ?i care acum sunt
mpotriva pozi?iei adoptate de Na?iunile Unite n leg?tur? cu
schimb?rile climatice.

Raportul Senatului este o versiune adus? la zi a uneia anterioare emis? n 2007
la care s-au mai ad?ugat peste 250 de nume ?i care scoate n eviden??
cum nen?elegerile continu? s? creasc? n rndul comunit??ii oamenilor
de ?tiin?? pn? la presupusul consens c? nc?lzirea global? este n
primul rnd cauzat? de om ?i reprezint? o criz?.

Comparativ, de doisprezece ori mai pu?in doar 52 de oameni de ?tiin??
au luat parte la ntlnirea mult mai cunoscut? din aprilie 2007 unde
s-a prezentat raportul IPCC pentru factorii de decizie. Climatologii
alia?i ai Grupului Interna?ional asupra Schimb?rilor Climatice au fost
de curnd prin?i c? furnizau date false pentru a sus?ine c? nc?lzirea global? se accelereaz?.

Noul raport al Senatului include noi studii ?tiin?ifice ale
exper?ilor ?i analize care dezmint temerile c? nc?lzirea global? ar fi
produs? de om.

Binen?eles, faptul c? grupului i place s? ia parte la n?el?toria
regulat? n mas? pretinznd controversa n leg?tur? cu nc?lzirea
global? este terminat ?i orice disensiune este n concordan?? cu dezmin?irea holocaustului ?i nu este un semn bun pentru un eventual reportaj media al raportului spre deosebire de conferin?a asupra climei a Na?iunilor Unite din Poznan
care este acum n desf??urare ?i c?reia i se ofer? aten?ie nesfr?it?
din partea media despre nevoia unei taxe globale pe carbon pentru a
salva planeta de efectele negative ale fertilizatorilor. (CO2)

Consesul autoproclamat din spatele faptului c? nc?lzirea global?
este cauzat? de om este impus prin intermediul amenin??rilor,
intimid?rii ?i ignoran?ei, dup? cum este scos n eviden?? de reportajul
despre ntlnirea de anul trecut a Na?iunilor Unite din Bali, unde climatologii sceptici au fost evita?i ?i ignora?i pentru c? au ndr?znit s? exprime un punct de vedere diferit.

Dup? hot?rrea luat? la Bali de a impune o tax? global? pe carbon, mai mult de o sut? de oameni de ?tiin?? remarcabili au semnat o scrisoare
prin care s? resping? mi?carea, considernd-o o schem? birocratic?
inutil? care ar diminua prosperitatea ?i ar cre?te suferin?a oamenilor.

Sute de oameni de ?tiin?? ?i mai sceptici s-au ntlnit n Manhattan n februarie anul trecut la prima Conferin?? Interna?ional? asupra Schimb?rilor Climatice pentru a discuta despre aspectul asupra schimb?rilor climatice despre care grupul media pretinde c? nu exist?.

Oare media a recunoscut m?car aceste evenimente? Deloc, deoarece ei
contest? ideea intangibil? c? oamenii de ?tiin?? sunt n totalitate de
acord c? nc?lzirea global? este cauzat? de om.

Dup? cum am spus ?i mai sus, mai pu?in de jum?tate din oamenii de ?tiin?? publica?i sus?in ceea ce a fost supranumit consens.

Cu toate acestea, pre?edintele Barack Obama, a promis ieri s? pun? cap?t neg?rii asupra nc?lzirii globale.

Urm?toarele citate, ap?rute pe site-ul Comitetului pentru Mediu ?i Lucr?ri Publice din Senatul SUA, ofer? o imagine general? a ceea ce va fi cuprins n viitorul raport al Senatului:

Sunt un sceptic… nc?lzirea global? a devenit o nou? religie. C?tig?torul Premiului Nobel pentru fizic?, Ivar Giaever.

Cum nu mai sunt afiliat niciunei organiza?ii ?i nu mai primesc
niciun fel de fonduri, pot vorbi deschis… Ca om de ?tiin?? r?mn
sceptic
. Meteorolog , Dr. Joanne Simpson, prima femeie din lume
care a luat doctoratul n meteorologie ?i care a lucrat la NASA, fiind
autoarea a mai mult de 190 de studii ?i fiind numit? unul dintre cei
mai importan?i oameni de ?tiin?? din ultimii 100 de ani.

Temerile n leg?tur? cu nc?lzirea global? reprezint? cel mai
mare scandal ?tiin?ific din istorie… Cnd oamenii vor afla adev?rul
se vor sim?i n?ela?i de ?tiin?? ?i de oamenii de ?tiin??.
Dr.
Kiminori Itoh, om de ?tiin?? japonez al Grupului Interna?ional asupra
Schimb?rilor Climatice din cadrul Na?iunilor Unite, laureat doctor,
chimist fizic pe probleme de mediu.

Grupul Interna?ional asupra Schimb?rilor Climatice a devenit
ntr-adev?r un circuit nchis; nu i ascult? pe ceilal?i. Nu are oameni
deschi?i la minte… Sunt cu adev?rat uimit c? Premiul Nobel pentru
pace a fost oferit n urma unor concluzii incorecte din punct de vedere
?tiin?ific de c?tre ni?te oameni care nu sunt geologi,
Geolog
indian, Dr. Arun D. Ahluwalia la Universitatea Punjab ?i membru al
comisiei al Anului Interna?ional al Planetei sus?inut de Na?iunile
Unite.

Modelele ?i prognozele Grupului Interna?ional asupra
Schimb?rilor Climatice din cadrul Na?iunilor Unite sunt incorecte
pentru c? se bazeaz? numai pe modele matematice ?i au prezentat
rezultate la scenarii care nu includ, de exemplu, activitate solar?.
Victor Manuel Velasco Herrera, cercet?tor la Institutul de Geografie al Universit??ii Na?ionale Autonome din Mexic.

Este o minciun? sfruntat? comunicat? n media care face s? par?
c? nu exist? dect o mn? de oameni de ?tiin?? care nu cred ntr-o
nc?lzire global? ce ?ine de antropogenez?
. Meteorolog al
guvernului SUA, Stanley B. Goldenberg din cadrul Diviziei de Cercetare
despre uragane a NOAA (Administra?ia Na?ional? Oceanic? ?i Atmosferic?).

Chiar ?i dublarea sau triplarea cantit??ii de dioxid de carbon
va avea, virtual, un mic impact deoarece vaporii de ap? ?i apa
condensat? n particule ca nori domin? ?i va domina ntotdeauna scena
din lumea ntreag?
. Geoffrey G. Duffy, profesor la Departamentul de Inginerie Chimic? ?i Material? al Universit??ii Auckland , Noua Zeeland?.

Dup? ce cite?ti [pre?edintele IPCC] comentariul idiot al lui
Pachauri [comparnd scepticii cu] cei din Organiza?ia Flat Earth este
greu s? r?mi t?cut.
Dr. William M. Briggs, statistician
climateric, specializat n statistica evalu?rii prognozei, face parte
din Comitetul Meteorologic American al Probabilit??ii ?i Statisticilor
Societ??ii ?i este redactor asociat al revistei Monthly Weather.

Timp de c?i ani trebuie s? se r?coreasc? planeta nainte de a
ncepe s? n?elegem c? planeta nu se nc?lze?te? Pentru c?i ani
trebuie s? continue r?corirea?
Dr. David Gee, geolog,
pre?edintele comitetului de ?tiin?? al Congresului Interna?ional de
Geologie din 2008, autorul a 130 de lucr?ri evaluate de colegii s?i ?i
actualmente este la Universitatea Uppsala din Suedia.

Sngele coagulat m-a determinat s? m? apuc de ?tiin?? din nou
?i m-am al?turat repede taberei scepticilor… Modelele climatice pot
fi cel mult folositoare pentru a explica schimb?rile climatice dup? ce
acestea s-au produs
. Hajo Smit, meteorolog din Olanda care ?i-a
schimbat p?rerea despre faptul c? nc?lzirea global? ar fi provocat? de
om devenind un sceptic, este fost membru al Comitetului Olandez al
Grupului Interna?ional asupra Schimb?rilor Climatice din cadrul
Na?iunilor Unite.

Mul?i [oameni de ?tiin??] caut? acum un mod de a se retrage n
lini?te (pentru c? au r?spndit temeri n ceea ce prive?te nc?lzirea
global?) f?r? s? ?i distrug? carierele.
James A. Peden,
specialist n fizica atmosferic?, a f?cut parte din Centrul de
Coordonare ?i Cercetare a Spa?iului din Pittsburgh.

S? creezi o ideologie legat? de dioxidul de carbon este un
nonsens periculos… Actualul semnal de alarm? asupra schimb?rilor
climatice este un instrument de control social, un pretext pentru
afaceri majore ?i b?t?lii politice . A devenit o ideologie, ceea ce este
ngrijor?tor
. Profesor Delgado Domingos din Portugalia,
specialist pe probleme de mediu, fondatorul grupului de prognoz? a
vremii Numerical Weather, are publicate mai mult de 150 de articole.

Emisiile de CO2 nu au nici un fel de importan??… Orice om de
?tiin?? ?tie asta, dar nu e avantajos s? o spui… nc?lzirea global?,
ca mijloc politic, men?ine autoritatea europenilor ?i stimuleaz?
na?iunile s? umble descul?e.
Dr. Takeda Kunihiko, vice-cancelar al Institutului de ?tiin?? ?i Cercet?ri Tehnologice la Universitatea Chubu din Japonia.

Panica n leg?tur? cu nc?lzirea global? ?i g?se?te justificarea n faptul c? este ceva care genereaz? fonduri.
Dr. Eduardo Tonni, paleontolog laureat, face parte din Comitetul
pentru Cercet?ri ?tiin?ifice din Buenos Aires ?i este ?eful
Departamentului de Paleontologie al Universit??ii din La Plata.

Actualizare: Pe 22 decembrie 2008, un om de ?tiin?? proeminent ce
fusese anterior concediat de Al Gore n 1993 pentru c? nu aderase la
viziunile ?tiin?ifice ale lui Gore, a declarat acum c? temerirele cu
privire la nc?lzirea global? produs? de om sunt gre?ite: Sunt convins
c? alarma actual? asupra dioxidului de carbon este o gre?eal?, a
declarat Dr. William Happer. Al?i 11 oameni de ?tiin?? s-au al?turat
celor peste 650 existen?i deja ce contest? consensul asupra nc?lzirii
globale. Mai multe informa?ii pute?i g?si pe site-ul senatului SUA.

 

25 decembrie 2008

Pastorala Patriarhului de Constantinopol

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 16:12 and
+BARTHOLOMEW
By the Mercy of God
Archbishop of Constantinople, New Rome and Ecumenical Patriarch

To the Plenitude of the Church
Grace, peace and mercy from the Savior Christ, born in Bethlehem

Beloved brethren and children in the Lord,
The great and sacred day of Christmas has dawned, the metropolis and
mother of all feasts, inviting each of us to spiritual uplifting and
encounter with the Ancient of Days, who became an infant for us.

As St. John of Damascus underlines: By the grace of God the Father,
the only begotten Son and divine Word of God, who is in the bosom of
the Father, consubstantial with the Father and the Holy Spirit, the
pre-eternal and perfect God, who is without beginning, condescends to
us as His servants, becoming fully human and achieves that which is
newer than new, the only new thing under the sun. (On the Orthodox
Faith) This incarnation of the Son of God is not merely symbolical,
like the other incarnations of the numerous gods in mythology; it is
reality, a truly new reality, the only new thing under the sun, which
occurred at a specific historical moment in the reign of the Emperor
Octavian Augustus some 746 years (according to new astronomical data)
since the establishment of Rome, in the midst of a specific people,
from the house and line of David (Luke 2.4), in a specific place,
namely Bethlehem of Judaea, with a very specific purpose: He became
human in order that we might become divine, in accordance with the
succinct expression of Athanasius the Great. (On the Divine Incarnation
54)

The event of incarnation of Gods Word grants us the opportunity to
reach the extreme limits of our nature, which are identified neither
with the good and beautiful of the ancient Greeks and the justice
of the philosophers, nor with the tranquility of Buddhist nirvana and
the transcendental fate or so-called karma by means of the
reputedly continuous changes in the form of life, nor again with any
harmony of supposedly contradictory elements of some imaginary
living force and anything else like these. Rather, it is the
ontological transcendence of corruption and death through Christ, our
integration into His divine life and glory, and our union by grace
through Him with the Father in the Holy Spirit. These are our ultimate
limits: personal union with the Trinitarian God! And Christs nativity
does not promise any vague blessedness or abstract eternity; it places
in our hands the potential of personal participation in Gods sacred
life and love in an endless progression. It grants us the possibility
not only of receiving adoption (Gal. 4.5) but also of becoming
partakers of divine nature. (2 Peter 1.4).

Of course, amid the global confusion and crisis of our time, these
truths have a strange echo. Most peoples hope, resting on worldly
deities, is falsified on a daily basis in the most terrible ways. The
human person is humiliated and crushed by numbers, machines, computers,
stock markets, and diverse flags of vain ideological opportunism.
Nature is blasphemed; the environment groans; young people despair and
protest against the injustice of the present and the uncertainty of the
future. Darkness, clouds, storms and noise (Deut. 4.11) prevail in
our world, giving the impression that even the light of hope that dawns
in Bethlehem is threatened with extinction and the angelic hymn of
universal joy Glory to God in the highest and on earth peace, good
will to all people (Luke 2.14) is in danger of being overcome.
Nevertheless, the Church calls everyone to sober attention,
re-evaluation of priorities in life, and pursuit of divine traces and
value in every other person of respect toward the image of God. Indeed,
the Church will not cease to proclaim with all the strength acquired
by its two millennia of experience that the child that lies in the
manger of Bethlehem is the hope of all ends of the earth, the Word
and purpose of life, redemption sent by God to His people, namely to
the whole world.

We share this good news with much love from the martyric Throne of the
Great Church of Christ in Constantinople, proclaiming it to all
children of the Ecumenical Patriarchate and to every person that
thirsts for Christ, invoking upon all of you the mercy, peace and grace
of God, together with the saving gift of the only-begotten Son of God,
who came down from the heavens for us and for our salvation and was
incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, becoming human. To
Him belong the glory, power, honor and worship, together with the
Father and the Holy Spirit, to the ages.

At the Phanar, Christmas 2008
Fervent supplicant to God for all
Bartholomew, Archbishop of Constantinople, New Rome and Ecumenical Patriarch

Pastorala Patriarhului de Constantinopol

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 16:12 and
+BARTHOLOMEW
By the Mercy of God
Archbishop of Constantinople, New Rome and Ecumenical Patriarch

To the Plenitude of the Church
Grace, peace and mercy from the Savior Christ, born in Bethlehem

Beloved brethren and children in the Lord,
The great and sacred day of Christmas has dawned, the metropolis and
mother of all feasts, inviting each of us to spiritual uplifting and
encounter with the Ancient of Days, who became an infant for us.

As St. John of Damascus underlines: By the grace of God the Father,
the only begotten Son and divine Word of God, who is in the bosom of
the Father, consubstantial with the Father and the Holy Spirit, the
pre-eternal and perfect God, who is without beginning, condescends to
us as His servants, becoming fully human and achieves that which is
newer than new, the only new thing under the sun. (On the Orthodox
Faith) This incarnation of the Son of God is not merely symbolical,
like the other incarnations of the numerous gods in mythology; it is
reality, a truly new reality, the only new thing under the sun, which
occurred at a specific historical moment in the reign of the Emperor
Octavian Augustus some 746 years (according to new astronomical data)
since the establishment of Rome, in the midst of a specific people,
from the house and line of David (Luke 2.4), in a specific place,
namely Bethlehem of Judaea, with a very specific purpose: He became
human in order that we might become divine, in accordance with the
succinct expression of Athanasius the Great. (On the Divine Incarnation
54)

The event of incarnation of Gods Word grants us the opportunity to
reach the extreme limits of our nature, which are identified neither
with the good and beautiful of the ancient Greeks and the justice
of the philosophers, nor with the tranquility of Buddhist nirvana and
the transcendental fate or so-called karma by means of the
reputedly continuous changes in the form of life, nor again with any
harmony of supposedly contradictory elements of some imaginary
living force and anything else like these. Rather, it is the
ontological transcendence of corruption and death through Christ, our
integration into His divine life and glory, and our union by grace
through Him with the Father in the Holy Spirit. These are our ultimate
limits: personal union with the Trinitarian God! And Christs nativity
does not promise any vague blessedness or abstract eternity; it places
in our hands the potential of personal participation in Gods sacred
life and love in an endless progression. It grants us the possibility
not only of receiving adoption (Gal. 4.5) but also of becoming
partakers of divine nature. (2 Peter 1.4).

Of course, amid the global confusion and crisis of our time, these
truths have a strange echo. Most peoples hope, resting on worldly
deities, is falsified on a daily basis in the most terrible ways. The
human person is humiliated and crushed by numbers, machines, computers,
stock markets, and diverse flags of vain ideological opportunism.
Nature is blasphemed; the environment groans; young people despair and
protest against the injustice of the present and the uncertainty of the
future. Darkness, clouds, storms and noise (Deut. 4.11) prevail in
our world, giving the impression that even the light of hope that dawns
in Bethlehem is threatened with extinction and the angelic hymn of
universal joy Glory to God in the highest and on earth peace, good
will to all people (Luke 2.14) is in danger of being overcome.
Nevertheless, the Church calls everyone to sober attention,
re-evaluation of priorities in life, and pursuit of divine traces and
value in every other person of respect toward the image of God. Indeed,
the Church will not cease to proclaim with all the strength acquired
by its two millennia of experience that the child that lies in the
manger of Bethlehem is the hope of all ends of the earth, the Word
and purpose of life, redemption sent by God to His people, namely to
the whole world.

We share this good news with much love from the martyric Throne of the
Great Church of Christ in Constantinople, proclaiming it to all
children of the Ecumenical Patriarchate and to every person that
thirsts for Christ, invoking upon all of you the mercy, peace and grace
of God, together with the saving gift of the only-begotten Son of God,
who came down from the heavens for us and for our salvation and was
incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, becoming human. To
Him belong the glory, power, honor and worship, together with the
Father and the Holy Spirit, to the ages.

At the Phanar, Christmas 2008
Fervent supplicant to God for all
Bartholomew, Archbishop of Constantinople, New Rome and Ecumenical Patriarch

« Pagina precedentăPagina următoare »
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X