orthodoxnews

31 decembrie 2008

Detalii cu privire la celebrarea Anului comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 14:41 and
La ini?iativa Preafericitului P?rinte Patriarh Daniel , în ?edin?a de
lucru din 29 octombrie 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
a proclamat anul 2009 ca An comemorativ-omagial al Sfântului
Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379 – de la a
c?rui trecere la cele ve?nice se împlinesc 1 630 de ani) ?i al
celorlal?i Sfin?i Capadocieni
în Patriarhia Român?.

Programul manifest?rilor – elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod
?i care se va desf??ura atât la nivelul Patriarhiei Române, cât ?i al
Eparhiilor din ?ar? ?i str?in?tate – cuprinde conferin?e teologice ?i
pastoral-misionare, simpozioane ?tiin?ifice, seri duhovnice?ti,
proiecte editoriale , pelerinaje în provincia Capadocia (Turcia) etc.
Scopul manifest?rilor este de a eviden?ia contribu?ia Sfântului Vasile
cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei ?i a celorlal?i Sfin?i
Capadocieni la definirea ?i ap?rarea înv???turii de credin??, la
dezvoltarea tâlcuirii Sfintei Scripturi, la îmbog??irea tezaurului
liturgic ?i canonic, aportul la dezvoltarea vie?ii monahale, ca exemplu
pentru lucrarea pastoral-misionar? ?i social-filantropic? actual? a
Bisericii Ortodoxe Române.

În acela?i timp, prin prezentarea unor manuscrise cuprinzând opera
lor tradus? în limba român?, edi?ii tip?rite ale operei lor în limba
român?, contribu?ii ale teologilor ortodoc?i români la studierea vie?ii
?i operei acestora etc. se urm?re?te sublinierea prezen?ei Sfântului
Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei ?i a celorlal?i
Sfin?i Capadocieni în con?tiin?a Bisericii Ortodoxe Române. Un moment
important al manifest?rilor îl va constitui publicarea operei integrale
a Sfântului Vasile cel Mare în cadrul noii serii a Colec?iei P?rin?i ?i Scriitori biserice?ti (PSB), precum ?i a unei serii de studii, articole ?i texte liturgice privitoare la Sfin?ii Capadocieni.

În ultima parte a anului 2009, va avea loc ?edin?a solemn? a
Sfântului Sinod consacrat? Anului comemorativ-omagial al Sfântului
Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379) ?i al
celorlal?i Sfin?i Capadocieni ?i va fi organizat? o expozi?ie tematic?
(icoane ?i c?r?i) la palatul patriarhiei din Bucure?ti.

Manifest?rile Anului comemorativ-omagial al Sfântului Vasile
cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379) ?i al celorlal?i
Sfin?i Capadocieni
vor fi mediatizate pe larg de c?tre Centrul de
Pres? Basilica al Patriarhiei Române (Radio Trinitas, Televiziunea
Trinitas, publica?iile Lumina, Agen?ia de ?tiri Basilica, Biroul de
Pres?), mass- media bisericeasc? eparhial? ?i presa laic?.

Site-ul Patriarhiei Române (www.patriarhia.ro) va avea în 2009 o
pagin? special? intitulat? Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile
cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379) ?i al celorlal?i
Sfin?i Capadocieni, care va prezenta programul ?i prezent?rile
ac?iunilor ce se vor realiza, precum ?i imagini cu reprezent?ri ale
Sfin?ilor Capadocieni în pictura, miniatura ?i manuscrisele române?ti.

BIROUL DE PRES? AL PATRIARHIEI ROMÂNE


Niciun comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X