orthodoxnews

28 decembrie 2008

Catedrala “Naşterea Domnului” din municipiul Brăila şi-a sărbătorit ieri hramul

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 17:19 and
Vineri, 26 decembrie 2008 , Catedrala “Na?terea Domnului” din municipiul
Br?ila ?i-a s?rb?torit hramul. Sfânta Liturghie a fost s?vâr?it? de
Preasfin?itul Episcop Casian ?i Înaltpreasfin?itul Timotei, Mitropolit
de Vostra ?i Exarh al Arabiei (Patriarhia Apostolic? a Ierusalimului),
invitat al ierarhului Dun?rii de Jos, al?turi de care au slujit
numero?i preo?i ?i diaconi. Credincio?ii br?ileni au avut bucuria de a
se ruga ?i a-i mul?umi lui Dumnezeu pentru realiz?rile de peste an la
acest sfânt loca? aflat de aproape dou? decenii în ?antier, în primul
rând pentru începerea lucr?rilor de pictur? realizate de maestrul
Gheorghe Popescu.

În cuvântul de înv???tur? adresat credincio?ilor prezen?i, chiriarhul a
spus: “Ast?zi, în a doua zi a praznicului Întrup?rii Cuvântului lui
Dumnezeu, o cinstim pe Maica Domnului – N?sc?toarea de Dumnezeu –
deoarece ea este, cu adev?rat, prima gazd? a lui Dumnezeu pe p?mânt. De
aceea, ea este numit? «Palat» în care intr? Mântuitorul Hristos sau
« Tron » pe care s?l??luie?te Fiul lui Dumnezeu. Ast?zi o cinstim pe
Maica Domnului care se afl?, în sobor cu îngerii ?i cu oamenii, în
slujire ?i rug?ciune neîncetat? c?tre Dumnezeu.”

La finalul slujbei, un grup de copii ?i tineri din Bra?ov, îmbr?ca?i în
straie populare, oaspe?i ai parohiei br?ilene, au încântat asisten?a
prin interpretarea unor vechi ?i frumoase colinde române?ti din zona
Ardealului.

Catedrala “Na?terea Domnului” se num?r? printre primele biserici ale
c?rei piatr? de temelie a fost a?ezat? imediat dup? evenimentele din
1989, la data de 16 aprilie 1990, în ziua a doua a praznicului
Învierii. Dup? numeroase eforturi ?i extraordinare investi?ii
financiare, la data de 26 decembrie 2005 s-a s?vâr?it slujba de
binecuvântare a altarului catedralei br?ilene, de c?tre PS Episcop
Casian, în prezen?a unui sobor numeros de preo?i, a autorit??ilor
locale, precum ?i a câtorva mii de credincio?i br?ileni.

Biroul de Pres? ?i Comunicare al Episcopiei Dun?rii de Jos


Niciun comentariu »

Niciun comentariu pùnă acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X