orthodoxnews

22 noiembrie 2009

Calcul material cu paguba spirituala

Filed under: Diverse — orthodoxnews @ 15:48 and

n edi?ia de ast?zi a s?ptamnalului Lumina de Duminic? avem predica Preafericitului P?rinte Daniel, la duminica a XXVI-a dup? Rusalii , (Pilda bogatului c?ruia i-a rodit ?arina), pe care o prezent?m n continuare:

Calcul material cu pagub? spiritual?

Postului Na?terii Domnului este o perioad? special? de preg?tire, rnduit? de Biseric?, pentru primirea lui Dumnezeu n sufletele noastre, Cel bogat n mil?, Care S-a ntrupat lund chip de om smerit (cf. Filipeni 2, 6-8), ca pe noi, care am ajuns s?raci suflete?te ?i robi p?catului, s? ne ridice la bog??ia cea nesfr?it? ?i la iubirea pream?rit? a slavei Preasfintei Treimi. n aceast? perioad? de preg?tire pentru s?rb?toarea mare ?i sfnt? a Na?terii Domnului, Biserica ne cheam? s? ne gndim mai nti la bog??ia milei ?i a milostivirii lui Dumnezeu pentru oameni ?i s? nv???m din aceasta ca ?i noi s? fim milostivi. (mai mult…)

20 noiembrie 2009

Decretul 410. Context istoric ?i consecin?e defavorabile Bisericii

Filed under: Diverse — orthodoxnews @ 0:42 and

Ieri, 18 noiembrie 2009 , n Sala sinodal? din Re?edin?a patriarhal?, sub pre?edin?ia Preafericitului P?rinte Patriarh Daniel , a avut loc ?edin?a comemorativ? a Permanen?ei Consiliului Na?ional Bisericesc, cu tema: Decretul 410/1959 privind reglementarea vie?ii monahale. Context istoric ?i consecin?e defavorabile Bisericii, informeaz? cotidianul Ziarul Lumina. (mai mult…)

6 noiembrie 2009

Mosii de iarna

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 14:53 and
n Biserica Ortodox? se face mine, 7 noiembrie, pomenirea tuturor celor adormi?i ntru Domnul.

Aceast? slujb? se nume?te n popor Mo?ii de toamn?. Credincio?ii obi?nuiesc s? se roage sau s? pomeneasc? n aceast? zi pe to?i cei adormi?i din neam.

nainte de nceperea postului Sfintelor Pa?ti, ca ?i nainte de
Pogorrea Sfntului Duh, n biserica noastr? se fac de asemenea
rug?ciuni sau pomeniri de ob?te ale mor?ilor.

P?rintele Silviu Tudose, asistent universitar la Facultatea de Teologie
din Bucure?ti a declarat pentru Radio TRINITAS: Romnia este foarte
aproape de Postul Cr?ciunului ?i foarte aproape de o zi de pomenire a
mor?ilor, care exist? n Biserica Romano-Catolic? n jurul datei de 1
noiembrie, n alte zone ale ??rii ea este legat? de s?rb?toarea Sf.
Dimitrie. Cert este ca ea reprezint? de fapt o imita?ie a smbetelor
mor?ilor ?i care vine n folosul nostru ca s? ne ajute sa ne rug?m mai
mult pentru cei adormi?i fiindc? au nevoie de acest lucru. Acum, n
perioada toamnei, cnd roadele sunt coapte ?i prinoasele pot fi mai
mbel?ugate, ?i mai ales acum in pragul Postului Cr?ciunului, ca
preg?tire, pentru ca ?i ace?tia, n cele din urm? s? dobndeasc? harul
pe care l dobndim noi la S?rb?toarea Na?terii Domnului.

4 noiembrie 2009

Sfantul Vasile cel Mare si Tarile Romane

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 16:21 and
Congresul Interna?ional de Teologie, nchinat Sfntului Vasile cel
Mare, a continuat, ieri, 3 noiembrie, cu a treia zi de discu?ii,
informeaz? cotidianul Ziarul Lumina. n prima parte a zilei au fost
dou? sesiuni de referate, sus?inute n Aula Mare a Academiei Romne.
Dintre vorbitori amintim pe acad. prof. dr. Emilian Popescu, prof. dr.
Tudor Teoteoi, prof. dr. Johann Leemans, prof. dr. Petr Mikhaylov. n
pauza dintre cele dou? sesiuni a avut loc vernisarea Expozi?iei de
Manuscrise ?i Carte romneasc? veche, dedicat? Sfntului Vasile cel
Mare, g?zduit? de Academia Romn?. Ultima sesiune a zilei s-a ?inut
dup? ora 17:00, n Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului
Patriarhiei.

Gazda celor dou? sesiuni de comunic?ri, sus?inute la Academia Romn?, a
fost acad. prof. dr. Ionel Haiduc. Al?turi de IPS P?rinte Ioan,
Mitropolitul de Pergam, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, de pr.
prof. dr. ?tefan Buchiu, de pr. lect. dr. Gheorghe Holbea ?i de
referen?ii celor dou? sesiuni, la discu?ii au fost prezen?i numero?i
academicieni, profesori universitari , dar ?i studen?i.

Leg?turile Sfntului Vasile cel Mare cu ?ara noastr? le-a scos n
eviden??, n deschiderea primei sesiuni, acad. prof. dr. Emilian
Popescu. Acesta a vorbit despre coresponden?a avut? de Sfntul P?rinte
cu Sfntul Bretanion, episcopul Tomisului, ?i cu guvernatorul militar
al provinciei Sci?ia Minor, Iulius Soranus – rud? a Sfntului Vasile.
S-au p?strat trei scrisori – 155, 164, 165. Biserica Tomisului s-a
nvrednicit, ca n a doua jum?tate a secolului al IV-lea, cnd avea n
frunte pe Sfntul Bretanion, s?rb?torit la noi n 25 ianuarie, s? intre
n leg?tur? cu cel mai mare p?rinte al r?s?ritului cre?tin. Cei doi
ierarhi, cet??eni ai aceleia?i provincii, Capadocia, s-au stimat
reciproc ?i iubit n dragostea Mntuitorului Hristos ?i au colaborat n
ap?rarea Ortodoxiei ?i l?rgirea misiunii cre?tine la popula?iile
p?gne. Coresponden?a dintre cei doi scoate la iveal? interesul
misionar al Capadociei pentru zona dun?rean?, unde numero?i cre?tini
capadocieni, printre care ?i clerici, fuseser? adu?i aici ca prizonieri
la mijlocul secolului al III-lea de c?tre go?i. Drept urmare,
provincia Sci?ia a devenit un centru comun de preg?tire misionar?
ndreptat cu prec?dere spre lumea gotic? nord-dun?rean?. n acest
context s-a nt?rit colaborarea ntre cei doi ierarhi, a mai spus
prof. Emilian Popescu.

Al doilea vorbitor, prof. dr. Tudor Teoteoi, a vorbit despre
Importan?a ?i semnifica?ia unui latinism neglijat (desertores) din
coresponden?a Sfntului Vasile cel Mare: n perioada zis? a
mileniului ntunecat, romnii nu trebuie c?uta?i numai acolo unde e
vorba de vlahi, adic? numai unde ntlnim termenul de vlah; altfel
acesta nu apare dect dup? veacul al X-lea. E o perioad? ntreag? n
care nu l ntlnim, ?i atunci trebuie s? g?sim al?i termeni. n surse,
noi trebuie s? g?sim acele situa?ii n care este vorba de romanitatea
oriental?. O a doua concluzie este c? romnii, romanitatea, ace?ti
fugari refugia?i, spioni, chiar ?i alte situa?ii, apar ns? ca o
popula?ie ncadrat? n Imperiu, n leg?tur? cu Imperiul ?i de
confesiune cre?tin?. Scrisoarea num?rul 268 a Sfntului Vasile cel Mare
merit? ad?ugat? izvoarelor istoriei romne?ti al?turi de scrisorile
num?rul 164 ?i 165. Ea ne arat? c? spa?iul acesta pontic, n perioada
respectiv?, era o zon? de circula?ie mare a valorilor.

Profesorul Johann Leemans, de la Facultatea de Teologie a Universit??ii
Catolice din Leuven, a sus?inut un referat academic n care l-a
prezentat pe Sfntul Vasile cel Mare ca p?stor ?i predicator, vorbind
de asemenea despre Mucenicul Gordie. Sunt interesat s? v?d n ce mod
Sfntul Vasile cel Mare arat? un mucenic care a murit n timpul
persecu?iilor de la nceputul secolului al IV-lea, cum l transform? pe
acest mucenic ntr-un model vrednic de a fi urmat, model de virtute
cre?tin?, model de valori cre?tine, model de comportament cre?tin, pe
care auditoriul s?u trebuia s? ncerce s?-l imite, a spus Leemans.

Ultimul conferen?iar, prof. dr. Petr Mikhaylov, a subliniat c? aten?ia
Sfntului Vasile la chestiunile epistemologiei a putut fi atras? pe de
o parte ca rezultat al studierii atente a mo?tenirii teologice a lui
Origen, de care s-a preocupat, dup? cum se ?tie, mpreun? cu Grigorie
Teologul, n timpul exerci?iilor ascetice n Anisa, la nceputul anilor
’60, dar ?i participnd la disputele ariene. Cnd Vasile vorbe?te n
scrierile ?i predicile sale despre lumea creat?, el urm?re?te un singur
scop: cunoa?terea lui Dumnezeu ?i conducerea la aceast? cunoa?tere a
ascult?torilor ?i cititorilor s?i. n ultima sa mare scriere,
Hexaemeronul, el schi?eaz? un tablou cre?tin al lumii. Despre
semnifica?ia acestei scrieri, gr?itor este m?car faptul c? n curnd,
dup? apari?ia sa, contemporanul lui Vasile, Ambrozie de Mediolanum,
transpune opera n limba latin?, cu unele complet?ri nesemnificative.
Ulterior, pe parcursul a mai multe secole, mul?i autori bizantini au
compus, imitnd pe Vasile, Hexaemeroanele lor. Despre r?spndirea
Hexaemeronului lui Vasile ne vorbe?te, de asemenea, o bogat? tradi?ie
de manuscrise, studiat? de Amand de Mendietta ?i de S.Y. Rudberg.
Hexaemeronul lui Vasile este un fel de program ecologic al Evului Mediu
cre?tin, a spus profesorul Mihailov.

La deschiderea oficial? a Expozi?iei de Manuscrise ?i Carte romneasc?
veche nchinat? Sfntului Vasile cel Mare, de la Academia Romn?, pr.
conf. dr. Ionut Moldoveanu, cel care s-a ngrijit de expozi?ie, a
ar?tat c? ini?iativa acestei expozi?ii a apar?inut PF P?rinte Patriarh
Daniel, care avnd o colaborare excep?ional? cu Academia Romn?,
reprezentat? prin domnul pre?edinte, Ionel Haiduc, s-a hot?rt, iat?,
expunerea unor manuscrise ?i c?r?i rare romne?ti sau nu numai
romne?ti, de sorginte str?in?, greac? sau slavon?, din care s? rezulte
faptul c? opera Sfntului Vasile cel Mare a avut o circula?ie extrem de
larg? n spa?iul romnesc, n greac?, slavon? ?i romn?. Acesta este ?i
un alt mod de a contura un profil al marelui capadocian. A?adar, am
reu?it, n colaborare cu doamna Gabriela Dumitrescu, ?efa Serviciului
de manuscrise ?i carte rar? a Bibliotecii Academiei Romne, s? aducem
n fa?a dvs cele mai reprezentative pagini ale manuscriselor sau
c?r?ilor vechi din spa?iul romnesc, con?innd evident teste ale operei
Sfntului Vasile cel Mare cu ncepere din chiar secolul al XV-lea, de?i
n spa?iul romnesc au circulat nc? din secolul al XIV -lea manuscrise
n limba greac?, aduse chiar de la M?n?stirea Studion din
Constantinopol.

Printre cele expuse sunt cel pu?in dou? piese extrem de nsemnate, ca
valoare artistic?, n primul rnd. Este vorba de un Liturghier al unui
gr?m?tic, Radu, din vremea lui Matei Basarab, ?i tot din aceia?i vreme,
un slujebnic al Mitropolitului ?tefan al Ungrovlahiei din prima sa
p?storie (1648-1653), amndou? mpodobite cu motive florale, viniete n
peni??, cu foaie de aur. Men?ion?m c? sunt expuse chiar ?i cele trei
volume din Studia Baziliana, dar ?i cele dou? volume ale noii serii din
Colec?ia P?rin?i ?i Scriitori Biserice?ti, ap?rute la Editura BASILICA
a Patriarhiei Romne. Expozi?ia este deschis? pn? ast?zi.

3 noiembrie 2009

Legitima aparare

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 1:09 and
Funda?ia Sfin?ii Martiri Brncoveni, filiala Suceava, v? invit?
mar?i, 10 noiembrie a.c. , n sala de conferin?e a Arhiepiscopiei
Sucevei ?i R?d?u?ilor (cl?direa fostului inspectorat ?colar Jude?ean,
vis-a-vis de restaurantul Taco Loco) de la ora 18.00 la un curs de supravie?uire
ortodox? a cet??eanului fa?? de agresiunea statului sub titlul
conferin?ei: Legitima ap?rare. Vor fi discu?ii, ntreb?ri ?i solu?ii
la cteva probleme presante ?i de actualitate: gripa mediatic? ?i
vaccinarea obligatorie, codex alimentarius sau monopolul alimentelor,
Tratatul de la Lisabona si dictatura globaliz?rii, actele biometrice ?i
controlul asupra popula?iei, libertinajul juridic : droguri,
prostitu?ie, incest, pedofilie, avort, Biserica ntre Trupul lui
Hristos ?i Institu?ie a statului secularizat ?i o tem? simbolic?:
Sfin?ii temni?elor comuniste-modele de reac?ie la agresiunea unui
sistem totalitar ateu. Conferin?a va fi moderat? de avocat Cezar
Axinte, vicepre?edintele Baroului de Avoca?i din Constan?a. Intrarea
este liber?.

27 octombrie 2009

Prima ediţie a Simpozionului internaţional „Ştiinţa Teologiei şi Ştiinţele vremii“

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 20:49 and
Facultatea de Teologie Ortodox? Dumitru St?niloae a Universit??ii
Al. I. Cuza din Ia?i organizeaz? n perioada 28-30 octombrie 2009 , n
Sala profesorilor a Facult??ii de Teologie, prima edi?ie a
Simpozionului interna?ional ?tiin?a Teologiei ?i ?tiin?ele vremii.
Simpozionul este dedicat Anului comemorativ-omagial al Sfntului Vasile
cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei ( 379 – de la a c?rui
trecere la cele ve?nice se mplinesc 1630 de ani), ?i al celorlal?i
Sfin?i Capadocieni. Sec?iunile tematice ale primei edi?ii ale
simpozionului sunt ?tiin?? ?i teologie n secolul al IV-lea. ?coala
capadocian?, ?coala capadocian? – model pentru veacurile urm?toare
?i ?coala capadocian? – model pentru dialogul dintre ?tiin?e ?i
teologie ast?zi. Facultatea de Teologie de la Ia?i a hot?rt s?
sublinieze importan?a ?i contribu?ia Sfin?ilor Capadocieni pentru
?tiin?a teologiei ?i ?tiin?ele vremii, prin eviden?ierea preocup?rilor
teologilor speciali?ti n istorie bisericeasc?, patrologie, liturgic?,
drept canonic, spiritualitate ortodox?, istoria artei ?i picturii ?i a
oamenilor de ?tiin?? din domeniile biologie, chimie, filosofie ?i
medicin?, a declarat pr. lect. dr. Ilie Melniciuc-Puic?, coordonatorul
comitetului de organizare ?i profesor la Facultatea de Teologie
Dumitru St?niloae din Ia?i. (C.C.)

24 octombrie 2009

Te Deum la Catedrala patriarhală din Bucureşti, la primirea moaştelor celor şase sfinţi

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 16:23 and
La
baza dealului Patriarhiei au fost aduse n procesiune moa?tele
Sfntului Vasile cel Mare, ale Sfntului Cuvios Dimitrie cel Nou ?i ale
Sfin?ilor mp?ra?i Constantin ?i Elena, ale Sfntului Grigore Teologul
de la Biserica Sfntul Spiridon Nou ?i ale Sfntului Grigore de Nyssa
(fratele Sfntului Vasile cel Mare, episcop al cet??ii Nyssa din
provincia bizantin? Capadocia, ast?zi ora?ul Nev?ehir din Turcia) de la
Biserica ‘Domni?a B?la?a’. De la Sfnta Cruce de la baza colinei
Patriarhiei, raclele cu sfintele moa?te au fost purtate n procesiune,
intitulat? Calea Sfin?ilor, c?tre Catedrala patriarhal?, unde au fost
ntmpinate de c?tre Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel ?i a?ezate
n baldachinul special amenajat pe Dealul Patriarhiei , pentru a fi
venerate pn? n seara zilei de 29 octombrie 2009. La pelerinajul Calea
Sfin?ilor au participat aproximativ 500 de preo?i din parohiile
Protoieriilor I, II ?i III Capital?, Ilfov Nord ?i Ilfov Sud, ace?tia
fiind mbr?ca?i cu epitrahile ?i feloane ?i purtnd pe bra?e sfinte
icoane, sfinte cruci ?i steaguri.

Pe scena amenajat? pe esplanada Catedralei Patriarhale a fost s?vr?it?
slujba de Te Deum de c?tre Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel ?i
naltpreasfin?itul P?rinte Vasile, Mitropolit de Elassona, oaspete din
Grecia, care a adus moa?tele Sfntului Vasile cel Mare, ?i
naltpreasfin?itul Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Trgovi?tei. La
slujb? au participat mai mul?i ierarhi, membri ai Sinodului Mitropoliei
Munteniei ?i Dobrogei.

La sfr?itul slujbei, Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel a rostit un
cuvnt de nv???tur? c?tre pelerinii prezen?i la hramul Catedralei
patriarhale. n continuare , naltpreasfin?itul P?rinte Vasile,
Mitropolit de Elassona, reprezentantul Sfntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Greciei, s-a adresat pelerinilor, men?ionnd c? Preafericitul
P?rinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei ?i al ntregii Grecii, a r?spuns
cu bucurie rug?min?ii Patriarhului Romniei de a trimite mna Sfntului
Vasile cel Mare pentru a fi venerat? de credincio?ii romni.

Prezen?a moa?telor Sfntului Ierarh Vasile cel Mare, Sfntului Grigorie
Teologul ?i ale Sfntului Grigorie de Nyssa la s?rb?toarea de anul
acesta a Cuviosului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucure?tilor, se
nscrie n seria manifest?rilor prilejuite de Anul comemorativ-omagial
al Sfntului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei ?i al
celorlal?i Sfin?i Capadocieni n Patriarhia Romn?.

 

23 octombrie 2009

Cuvântul Patriarhului României către pelerinii veniţi la hramul Catedralei patriarhale din Bucureşti (24-29 octombrie 2009)

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 21:57 and
OCROTITORUL BUCURE?TILOR PRIME?TE TREI SFIN?I CAPADOCIENI
Cuvnt c?tre pelerinii veni?i la hramul Catedralei patriarhale din Bucure?ti
(24-29 octombrie 2009)

Anul acesta 2009 se mplinesc 1630 de ani de la trecerea la cele
ve?nice a Sfntului Vasile cel Mare (379), unul dintre cei mai
cunoscu?i Sfin?i P?rin?i ai Bisericii Ortodoxe, mare teolog ?i n?elept
p?stor de suflete.

Cu acest prilej, Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne a declarat anul 2009 An comemorativ-omagial al Sfntului Vasile cel Mare ?i al tuturor Sfin?ilor Capadocieni.

Binecuvntarea ?i bucuria pe care ni le aduce S?rb?toarea Sfntului
Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucure?tilor, sporesc ?i mai mult
anul acesta, prin venirea din Grecia la Bucure?ti a moa?telor Sfntului
Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, a moa?telor
Sfntului Grigorie Teologul, prietenul Sfntului Vasile cel Mare, ca
dar oferit de Arhiepiscopia de Viena, Austria, ?i a moa?telor Sfntului
Grigorie de Nyssa, fratele Sfntului Vasile cel Mare, aduse de la
biserica Domni?a B?la?a din Bucure?ti. A?adar, Sfntul Cuvios Dimitrie
cel Nou prime?te de s?rb?toarea sa pe ace?ti trei Sfin?i Capadocieni.

Biserica ntreag? ?i mai ales credincio?ii pelerini cinstesc pe sfin?i
ntruct n sfin?i se arat? prezen?a harului lui Hristos ?i lucrarea
Sfntului Duh, ca rodire a darurilor primite de ei la Sfntul Botez,
daruri pe care ns? sfin?ii le-au cultivat prin rug?ciune ?i fapte
bune.

Roadele prezen?ei ?i lucr?rii Sfntului Duh n sfin?ii lui Dumnezeu se
arat? mai ales n dragostea lor fa?? de Dumnezeu ?i fa?? de semeni, n
bucuria lor duhovniceasc?, n pacea sufletului, n ndelung? r?bdare
cnd trec prin ncerc?ri, n bun?tatea inimii, n facerea de bine c?tre
to?i oamenii, n credin?? dreapt? ?i statornic?, n blnde?e
nef??arnic?, n nfrnare de la s?vr?irea r?ului, n cur??ia sau
sfin?enia vie?ii (cf. Galateni 5, 22-23).

A?adar, cnd noi cinstim pe sfin?i, cinstim prezen?a ?i lucrarea lui
Dumnezeu n acei oameni care au crezut n El, L-au iubit ?i au mplinit
voia Lui n via?a lor pe p?mnt. Prin credin?a lor statornic? ?i prin
via?a lor sfnt?, to?i sfin?ii sunt prieteni ai lui Hristos (cf. Ioan
15, 14; Iacob 2, 23), nv???tori ?i rug?tori ai Bisericii pentru
mntuirea oamenilor.

Cnd Biserica lui Hristos recunoa?te sfin?enia celor ce au f?cut
roditoare n via?a lor darurile Sfntului Duh, ea ndeamn? pe to?i
credincio?ii s? citeasc? ?i s? s? urmeze Vie?ile sfin?ilor, s?
cinsteasc? icoanele sfin?ilor ?i s? cear? ajutorul rug?ciunii sfin?ilor
pentru a spori n credin?? ?i n fapte bune , pe calea mntuirii.

Pe lng? citirea Sinaxarului sau a Vie?ii sfin?ilor ?i cinstirea
icoanelor sfin?ilor, Biserica a nceput nc? din primele veacuri s?
cinsteasc? mormintele ?i moa?tele sfin?ilor, mai ales cele ale
sfin?ilor apostoli, ale sfin?ilor mucenici sau martiri ?i ale sfin?ilor
cuvio?i monahi vie?uitori n m?n?stiri sau n pustie. Prin cinstirea
moa?telor sfin?ilor, Biserica m?rturise?te lucrarea Sfntului Duh de
sfin?ire a sufletului ?i a trupului omului credincios, rug?tor c?tre
Dumnezeu ?i mplinitor al voii Sale.

Astfel, prin cinstirea moa?telor sfin?ilor, Biserica m?rturise?te
mpreun? cu Sfntul Apostol Pavel c? trupul sfin?it al credincio?ilor
este templu al Duhului Sfnt (1 Corinteni 6, 19), pentru c? ei au
sl?vit pe Dumnezeu n trupul ?i n sufletul lor (1 Corinteni 6, 20)
?i vor fi cu Hristos n slava ve?nic? (1 Tesaloniceni 4, 17).

De aceea, prin rug?ciunea lor, sfin?ii sunt mijlocitori pentru noi,
vindec?tori de boli, izb?vitori de patimi ?i de necazuri, lumin?tori ai
vie?ii, dasc?li ai mntuirii ?i ndrum?tori c?tre mp?r??ia Preasfintei
Treimi.

n aceste zile de s?rb?toare, soborul minunat al Sfin?ilor P?rin?i
Capadocieni: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul ?i Grigorie de Nyssa,
mari dasc?li ai lumii ?i ierarhi, spore?te bucuria tuturor pelerinilor
care cinstesc sfintele lor moa?te al?turi de moa?tele Sfntului Cuvios
Dimitrie cel Nou ?i ale Sfin?ilor mp?ra?i Constantin ?i Elena,
ocrotitori ai Catedralei Patriarhale din Bucure?ti.

Cinsti?i mpreun? n aceste zile de s?rb?toare n Capitala Romniei,
ace?ti minuna?i sfin?i ai p?mntului Capadociei ?i ai Bisericii
universale ne arat? c? lumina Evangheliei lui Hristos a rodit n
popoare credincioase raze ?i chipuri de lumin?, adic? sfin?i rug?tori
pentru oameni pe p?mnt ?i n cer, unind ntre ele, prin lumina ?i
rug?ciunea lor, genera?ii ?i popoare, ntruct pentru ei Iisus
Hristos, ieri ?i azi ?i n veci este acela?i (Evrei 13, 8).

Iubi?i pelerini,

S? rug?m pe ace?ti sfin?i mari, prieteni ai lui Hristos, p?rin?i
milostivi ?i lumin?tori ai Bisericii, s? fie pentru noi mijlocitori n
fa?a Preasfintei Treimi, s? ne d?ruiasc? s?n?tate ?i mntuire, mult
ajutor n familie ?i n toat? lucrarea cea bun?, putere duhovniceasc?
de a birui ispitele ?i necazurile, nen?elegerile ?i neajunsurile,
s?r?cia ?i nesiguran?a zilei de mine, pentru a spori n credin??, n
n?dejde ?i n dragoste fa?? de Dumnezeu ?i de oameni.

Rug?m pe Preamilostivul Dumnezeu s? v? r?spl?teasc? tuturor evlavia ?i
osteneala, d?rnicia ?i r?bdarea, cu darurile Sale cele bogate, cu
s?n?tate ?i mntuire, cu pace ?i bucurie, pentru ca s? mp?rt??i?i
tuturor celor dragi binecuvntarea lui Dumnezeu ?i a sfin?ilor Lui,
lumina s?rb?torii ?i frumuse?ea sufletelor adunate n rug?ciune
mpreun? cu sfin?ii, n iubirea Preasfintei Treimi!

Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tat?l
?i mp?rt??irea Sfntului Duh s? fie cu voi cu to?i! (2 Corinteni 13,
13)

Al vostru c?tre Hristos Domnul rug?tor,

DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne

14 octombrie 2009

Apel internaţional pentru drepturile şi demnitatea persoanei şi familiei

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 23:19 and

Va invitam din nou sa semnati, daca nu ati facut-o, petitia Apel interna?ional pentru drepturile ?i demnitatea persoanei ?i familiei. Aceasta solicita statelor membre ale ONU sa interpreteze Declaratia Universala a Drepturilor Omului astfel incat sa recunoasca si drepturile copilului nenascut, precum si necesitatea protectiei speciale pentru familia traditionala si drepturile acesteia.

Pana acum s-au strans aproape 550.000 de semnaturi, iar tinta este de 1 milion de adeziuni pana la data de 1 decembrie 2009.

Textul in limba romana al petitiei se gaseste mai jos si la adresa http://www.c-fam.org/campaigns/lid.12/default.asp, unde puteti si semna.
Apel interna?ional pentru drepturile ?i demnitatea persoanei ?i familiei

Noi, cet??enii statelor membre ale ONU, n acest an cnd anivers?m 60 de ani de la Declara?ia Universal? a Drepturilor Omului (Declara?ia), adoptat? ?i proclamat? de Adunarea General? a ONU prin Rezolu?ia 217 A (III) din 10 decembrie 1948,

Amintind c?

Declara?ia este un standard comun pentru toate popoarele ?i na?iunile,

Avnd n vedere c?

Drepturile ?i demnitatea uman?, libertatea, egalitatea, solidaritatea ?i justi?ia constituie patrimoniul spiritual ?i moral pe care uniunea na?iunilor se bazeaz?,

Accentu?m c?

Urmatoarele cer o aten?ie adecvat?:

1. Dreptul la via?? al fiec?rei fiin?e umane, de la concep?ie pn? la moartea natural?, fiecare copil avnd dreptul de a fi conceput, n?scut ?i educat ntr-o familie bazat? pe c?s?toria ntre un b?rbat ?i o femeie, familia fiind elementul fundamental al societ??ii;

2. Dreptul fiec?rui copil de a fi educat de p?rin?ii s?i, care au un drept prioritar ?i fundamental de a alege tipul de educa?ie ce va fi dat copiilor lor.

Prin urmare, adres?m o chemare

C?tre toate guvernele s? interpreteze Declara?ia Universal? a Drepturilor Omului corect, a?a nct:
Orice fiin?? uman? are dreptul la via??, la libertate ?i la securitatea persoanei sale (Articolul 3).
Cu ncepere de la mplinirea vrstei legale, b?rbatul ?i femeia, f?r? nici o restric?ie n ceea ce prive?te rasa, na?ionalitatea sau religia, au dreptul de a se c?s?tori ?i de a ntemeia o familie (Articolul 16).
Familia constituie elementul natural ?i fundamental al societ??ii ?i are dreptul la ocrotire din partea societ??ii ?i a statului (Articolul 16).
Mama ?i copilul au dreptul la ajutor ?i ocrotire deosebite (Articol 25).
P?rin?ii au dreptul prioritar de a alege felul de educa?ie pentru copiii lor (Articolul 26).

Apel internaţional pentru drepturile şi demnitatea persoanei şi familiei

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 23:19 and

Va invitam din nou sa semnati, daca nu ati facut-o, petitia Apel interna?ional pentru drepturile ?i demnitatea persoanei ?i familiei. Aceasta solicita statelor membre ale ONU sa interpreteze Declaratia Universala a Drepturilor Omului astfel incat sa recunoasca si drepturile copilului nenascut, precum si necesitatea protectiei speciale pentru familia traditionala si drepturile acesteia.

Pana acum s-au strans aproape 550.000 de semnaturi, iar tinta este de 1 milion de adeziuni pana la data de 1 decembrie 2009.

Textul in limba romana al petitiei se gaseste mai jos si la adresa http://www.c-fam.org/campaigns/lid.12/default.asp, unde puteti si semna.
Apel interna?ional pentru drepturile ?i demnitatea persoanei ?i familiei

Noi, cet??enii statelor membre ale ONU, n acest an cnd anivers?m 60 de ani de la Declara?ia Universal? a Drepturilor Omului (Declara?ia), adoptat? ?i proclamat? de Adunarea General? a ONU prin Rezolu?ia 217 A (III) din 10 decembrie 1948,

Amintind c?

Declara?ia este un standard comun pentru toate popoarele ?i na?iunile,

Avnd n vedere c?

Drepturile ?i demnitatea uman?, libertatea, egalitatea, solidaritatea ?i justi?ia constituie patrimoniul spiritual ?i moral pe care uniunea na?iunilor se bazeaz?,

Accentu?m c?

Urmatoarele cer o aten?ie adecvat?:

1. Dreptul la via?? al fiec?rei fiin?e umane, de la concep?ie pn? la moartea natural?, fiecare copil avnd dreptul de a fi conceput, n?scut ?i educat ntr-o familie bazat? pe c?s?toria ntre un b?rbat ?i o femeie, familia fiind elementul fundamental al societ??ii;

2. Dreptul fiec?rui copil de a fi educat de p?rin?ii s?i, care au un drept prioritar ?i fundamental de a alege tipul de educa?ie ce va fi dat copiilor lor.

Prin urmare, adres?m o chemare

C?tre toate guvernele s? interpreteze Declara?ia Universal? a Drepturilor Omului corect, a?a nct:
Orice fiin?? uman? are dreptul la via??, la libertate ?i la securitatea persoanei sale (Articolul 3).
Cu ncepere de la mplinirea vrstei legale, b?rbatul ?i femeia, f?r? nici o restric?ie n ceea ce prive?te rasa, na?ionalitatea sau religia, au dreptul de a se c?s?tori ?i de a ntemeia o familie (Articolul 16).
Familia constituie elementul natural ?i fundamental al societ??ii ?i are dreptul la ocrotire din partea societ??ii ?i a statului (Articolul 16).
Mama ?i copilul au dreptul la ajutor ?i ocrotire deosebite (Articol 25).
P?rin?ii au dreptul prioritar de a alege felul de educa?ie pentru copiii lor (Articolul 26).

Pagina următoare »
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X